bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Otrdiena 22.05.2018 | Vārda dienas: Emīlija
LatviaLatvija

Pavļuts: Sabiedriskām ēkām tiks noteiktas daudz stingrākas prasības

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

BNN, Baltic news, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

Ekonomikas ministrija (EM) sagatavojusi un izsludinājusi starpinstitūciju saskaņošanai 11 Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz apjomīgas izmaiņas būvniecības regulējumā, lai stiprinātu kvalitātes, drošības un atbildības prasības nozarē, īpaši attiecībā uz sabiedriski nozīmīgajām ēkām.

Izmaiņas, ko paredz jaunais Būvniecības likums un tam pakārtotie normatīvie akti, stāsies spēkā šā gada 1.februārī, portālu BNN informē Ekonomikas ministrija.

«Par jauno Būvniecības likumu Saeimā diskusijas ilga vismaz piecus gadus. Šogad 1.februārī jaunais Būvniecības likums beidzot stāsies spēkā un nozari sagaida būtiskas un apjomīgas izmaiņas. To mērķis ir celt būvniecības kvalitāti un panākt, ka speciālistu būvētās ēkas ir drošas cilvēkiem ne tikai uz papīra un dokumentos, bet arī dzīvē. Īpaša vērība un ievērojami stingrākas prasības ir izvirzītas tieši sabiedriski nozīmīgo ēku projektēšanā un būvniecībā. Savukārt, ja būvniecības procesā ir pārkāpumi, tad beidzot ir arī skaidra katra iesaistītā atbildība, tostarp arī finansiālā. Zolitūdes traģēdija notika pie vecā būvniecības regulējuma un mēs nedrīkstam pieļaut, ka nozare ilgstoši turpina darboties pēc vecajiem noteikumiem. Nozarei ir jāmainās ne tikai retorikas līmenī, bet arī pamata principos un regulējumā, pēc kāda tā strādā,» uzsver ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu izstrādātajos un saskaņošanai nodotajos MK noteikumos tiek būtiski pastiprinātas būvniecības kvalitātes un drošības prasības, paredzot gan augstākas profesionālās prasības speciālistiem, gan jaunu sistēmu speciālistu sertifikācijā un atbildībā. Tāpat būtiskas izmaiņas skars būvniecības dokumentācijas iesniegšanas kārtību, kā arī ēku klasifikāciju un attiecīgas prasības katrā grupā. Savukārt, lai nodrošinātu valsts līmeņa uzraudzību un kontroli pār būvniecības procesu, Saeimā ir iesniegti un 1.lasījumā atbalstīti grozījumi jaunajā Būvniecības likumā, kas paredz šogad izveidot Valsts būvniecības kontroles biroju. Birojs īstenos profesionālu uzraudzību pār sabiedriski nozīmīgo ēku būvniecības procesu un to nodošanu ekspluatācijā, pārliecinoties ne vien par dokumentu pareizību, bet arī darbu izpildes kvalitāti un ēkas drošību. Tāpat birojam tiks piešķirtas tiesības sekot līdzi ekspluatācijā nodotu būvju drošībai. Par biroja izveidi vēl jālemj Saeimai.

Jau izstrādātajos un saskaņošanai nodotajos MK noteikumos noteiktas stingrākas prasības dažādiem procesiem būvniecības laikā:

– Saskaņā ar Eirokodeksa LVS EN 1990:2006 L prasībām noteikta skaidra būvju klasifikācija trīs grupās, kur pirmā ir zemākā, bet trešā augstākā grupa. Klasifikācija ir saistīta ar būvniecības un būves potenciālo risku: iesaistīto cilvēku skaitu, tehnoloģisko sarežģītību un iespējamo ietekmi uz vidi. Trešās grupas būvēs ietilpst sabiedriski nozīmīgās būves, bet pirmajā grupā ir būves, kuru būvniecībai nav jāsaņem būvatļauja un jāizstrādā būvprojekts, piemēram, malkas šķūnītis. Būves piederība kādai no grupas nozīmē atšķirīgu būvniecības dokumentācijas apjomu un būvprojektēšanas ilgumu (divi vai četri gadi); būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību; atšķirīgu būvniecības kontroli – būvinspektoram obligāto būvobjekta apsekojumu skaitu (ir paaugstinātas prasības salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu), atšķirīgas prasības apdrošināšanai. Tāpat nākotnē ir plānots sasaistīt būvju klasifikāciju ar būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, nodrošinot, ka sarežģītākus projektus īsteno tikai kompānijas ar atbilstošu pieredzi un personāla nodrošinājumu.

– Tiek noteikta personu, kas vada un uzrauga būvdarbus, kā arī projektē – obligātā profesionālā atbildība, ko apliecina apdrošinātājs. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja darbs veikts nekvalitatīvi, iestājas apdrošināšanas gadījums. Šis instruments nodrošinās ne tikai reakciju uz sekām, bet darbosies arī kā preventīvs līdzeklis, lai speciālists pievērstu lielāku uzmanību kvalitātei savā darbā, jo viņa darbu vērtēs arī apdrošinātājs.

– Būvdarbu uzraugiem tiek noteikts pienākums plānot un dokumentēt būvniecības procesu. Pirms būvdarbu uzsākšanas uzraugam jāizstrādā un jāiesniedz būvvaldē uzraudzības plāns, pēc kura vadoties apsekojumus arī veic un līdz ar to situāciju dabā konstatē arī būvinspektors. Atbilstoši būvuzraudzības plānam par visu galveno posmu pabeigšanu jābūt arī vizuālam apliecinājumam. Šāds regulējums nodrošinās to, ka būvuzraugs pastāvīgi atradīsies objektā, nevis kā tas nereti notiek šobrīd, atbrauc tikai uz objekta nodošanas brīdi vai īsi pirms tam. Tiek paredzēts arī kontrolēt būvuzrauga esamību objektā, t.i. nodrošināt to, ka nebūs iespējams atskaitīties par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu vairākās Latvijas pilsētās vienā dienā. Tāpat noteiktas stingrākas prasības būvinspektoriem attiecībā uz objektu apsekojumu biežumu.

– Tiek pagarināti būvniecības objektu garantijas termiņi, diferencējot tos ēku konstruktīvajiem elementiem un apdarei – konstruktīviem elementiem pieci gadi, apdarei divi gadi, iestrādātiem materiāliem atbilstoši to ekspluatācijas īpašību deklarācijā noteiktajam. Savukārt sabiedriski nozīmīgajām ēkām garantijas termiņš nedrīkstēs būt īsāks par pieciem gadiem (pašlaik divi gadi). Paredzēts arī saglabāt apdrošināšanas polisi garantijas perioda laikā.

– Augstākas prasības tiek izvirzītas arī būvinspektoru profesionalitātei un kompetencei. Papildu šobrīd spēkā esošajiem nosacījumiem, ka būvinspektoram ir jābūt augstākajai izglītībai arhitektūras vai būvniecības jomā un piecu gadu pieredzei vai vidējai profesionālajai izglītībai arhitektūras vai būvniecības jomā un augstākajai izglītībai citā jomā, kā arī desmit gadu pieredzei, turpmāk būvinspektoriem būs nepieciešams arī būvspeciālista sertifikāts un tiek noteikts, ka piecu gadu pieredzei jābūt iegūtai pēdējo desmit gadu laikā un desmit gadu pieredzei jābūt iegūtai pēdējo 20 gadu laikā. Savukārt būvspeciālista sertifikāta iegūšanas prasība ir augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā.

– Šogad pavasarī darbu sāks Būvniecības informācijas sistēma (BIS), kas ļaus elektroniski iegūt konkrētu informāciju par būvinspektoru, būvdarbu veicēju un būvuzraugu darbu un atrašanos konkrētos objektos. Sistēmas ieviešana ļaus izvairīties no «dokumentu sakārtošanas», jo tiks nodrošināta visas iesniegtās informācijas fiksācija, t.sk. sistēma saglabās vēsturiskus datus par jebkurām izmaiņām un to veikšanas laiku.

– Tiks padarīta caurskatāmāka un profesionālāka būvspeciālistu sertificēšana, nosakot, ka visām sertificēšanas iestādēm ir jāievēro vienotas sertificēšanas procedūras prasības, tādejādi veicinot sertificēšanas procesa caurspīdīgumu, regulāru būvspeciālistu profesionālās darbības un profesionālās pilnveides uzraudzību, būvspeciālista un tā veiktās profesionālās darbības informācijas pieejamību Būvniecības informācijas sistēmā. Tiks nodrošināta arī lielāka sertificēšanas iestāžu uzraudzība, jo Ekonomikas ministrija slēgs deleģēšanas līgumus ar sertificēšanas iestādēm, kuros tiks noteikti arī sertificēšanas iestāžu virsuzraudzības nosacījumi. Ministru kabineta noteikumu projektā jau tiek definēta kārtība šādu līgumu slēgšanai. Papildus šim Ekonomikas ministrija aktīvi iesaistīsies brīvprātīgo sertifikācijas sistēmu darbības veicināšanā, kas Latvijā sevi pierādījusi par daudz efektīvāku mehānismu salīdzinājumā ar obligāto sertifikācijas sistēmu.

– Šobrīd noteikto kārtību būvkomersantu reģistrācijai plānots papildināt ar nosacījumiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu komersantu reģistrāciju būvkomersantu reģistrā BIS ietvaros. Plānots, ka komersantiem būs iespēja iesniegt reģistra iestādei iesniegumus elektroniski, autentificējoties un aizpildot speciālas tiešsaistes formas BIS. Tādējādi būs atvieglots un pārskatāmāks dokumentu iesniegšanas process būvkomersantiem un iesniegto dokumentu izskatīšana reģistra iestādei.

– Tāpat šogad tiks izveidota Latvijas Būvniecības padome, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padomes darbā tiks iesaistītas būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas un padomes funkcijās ietilps priekšlikumu izstrādāšana būvniecības nozares attīstīšanai, būvspeciālistu profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai un viņu kompetences paaugstināšanai. Latvijas Būvniecības padomes darbības principi tiek veidoti līdzīgi Vides konsultatīvai padomei, kas ir atzīta par vienu no veiksmīgākām valsts un NVO sadarbības formām.

– Saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto Eirokodeksu standartu nacionālo ieviešanas plānu 2013.-2014.gadam, pilnībā eirokodeksu standartus plānots pārņemt līdz 2014.gada vidum. Pagājušā gadā pārņemti standarti «Iedarbes uz koka konstrukcijām», «Tērauda konstrukciju projektēšana» un «Ģeotehniskā projektēšana», bet šogad tiks izstrādāti nacionālie pielikumi «Betona konstrukciju projektēšana», «Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana», «Mūra konstrukciju projektēšana». Ekonomikas ministrija vienlaikus ir lūgusi NVO sniegt priekšlikumus standartu pilnveidošanai.

Papildus normatīvā regulējuma izstrādei būvniecības jomā Ekonomikas ministrija sniegs ieteikumus ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām saistībā ar rīcību nekvalitatīvas būvniecības konstatēšanas gadījumā. Lielāka uzmanība tiks veltīta arī sertificēto speciālistu un sertifikātu izsniedzēju atbildībai. Ekonomikas ministrija piedāvās noteikt, ka jaunajā fondu plānošanas periodā starptautiskās būvinženieru organizācijas FIDIC standarta būvdarbu līgums ir piemērojams visos ES fondu projektu iepirkumos.

Sadarbībā ar Finanšu ministriju tiks turpināts darbs arī publisko iepirkumu jomā, veidojot priekšnosacījumus tam, lai lētākā cena nebūtu vienīgais kritērijs pasūtījuma piešķiršanai. Attiecībā uz šo priekšlikumu būtiskas izmaiņas saistītas ar būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, ko atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam jāizstrādā līdz nākamā gada sākumam, bet Ekonomikas ministrija plānojusi šo darbu paveikt ātrāk.

Sadarbībā ar NVO ir uzsāktas diskusijas par vairākiem citiem jautājumiem, tai skaitā speciālistu izglītību, standartu uzturēšanas izmaksu plānošanu utt. Ekonomikas ministrija joprojām aktīvi iesaistās konsultāciju procesā ar NVO, respektējot to konkrētus priekšlikumus būvniecības nozares sakārtošanai.

Par līdz šim izstrādātajiem un saskaņošanai nodotajiem MK noteikumiem šobrīd vēl tiek gaidīti nozaru asociāciju un citu ministriju atzinumi, bet jau nākamnedēļ sāksies saskaņošanas sanāksmes, kuru laikā diskutēs par papildu nepieciešamajiem uzlabojumiem noteikumos. Vienlaikus Ekonomikas ministrija ir vairakkārt aicinājusi citas iesaistītās ministrijas savas kompetences jomās izstrādāt speciālos MK noteikumus, kas attiecas uz specifisku objektu būvniecību, piemēram, autoceļiem, radiācijas vai meliorācijas būvēm. Tomēr daļai no šiem noteikumiem izstrādes termiņš ir līdz gada beigām un tie nav izšķiroši, lai jaunais Būvniecības likums varētu stāties spēkā šā gada 1.februārī.

102.000.102.6249


Pievienot komentāru

Iepirkumā par Jaunā Rīgas teātra rekonstrukciju uzvarējusi Rere būve 1

Valsts nekustamie īpašumi iepirkuma konkursa komisija ir pabeigusi piedāvājumu vērtēšanu Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijai Rīgā, Lāčplēša ielā 25 un par kritērijiem atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu ir atzīts pilnsabiedrības Rere būve 1 piedāvājums.

Katoļu arhibīskaps Austrālijā notiesāts par bērnu seksuālas izmantošanas slēpšanu

Tiesa Austrālijā atzinusi kādu katoļu baznīcas arhibīskapu vainīgu par bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu slēpšanu, kas notikusi 1970.gados. Adelaidas arhibīskaps kļuvis par augstāko katoļu garīdznieku pasaulē, kurš apsūdzēts un atzīts par vainīgu šādā noziegumā.

Lindermanu atbrīvo no apcietinājuma

Rīgas apgabaltiesa pirmdien, 21.maijā, nolēma atbrīvot no apcietinājuma aizdomās par nacionālā naida izraisīšanu, kā arī par masu nekārtību organizēšanu turēto prokrievisko aktīvistu Vladimiru Lindermanu.

Mentorus bēgļiem par pusmiljonu eiro nodrošinās Latvijas Sarkanais Krusts

Turpmāko pusotru gadu sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu sniegs biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, informē Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Krievijas pirmā peldošā atomelektrostacija sasniedz Arktiku

Pēc ceļa cauri Baltijas jūrai, Krievijas pirmā peldošā atomelektrostacija nonākusi Barenca jūras ostā Murmanskā, lai gatavotos tālākam ceļam uz Krievijas tālajiem austrumiem.

Latvijā tuvākajos gados vidējā neto darba alga varētu sasniegt 1 000 eiro

Latvijā tuvākajos divos līdz trīs gados vidējā neto darba alga varētu sasniegt 1 000 eiro, prezentējot jaunāko bankas Nordic Outlook apskatu, norāda SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis.

Ārvalstu klientu noguldījumu apmērs pirmajā ceturksnī Latvijas bankās sarucis par 27,1%

Latvijas banku piesaistīto ārvalstu klientu noguldījumu apmērs šogad pirmajā ceturksnī samazinājies par 27,1% jeb 2,185 miljardiem eiro un marta beigās veidoja 5,869 miljardus eiro, ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Pēc 12 gadiem Latvijā baptistiem jauns bīskaps

Latvijas Baptistu draudžu savienības 19.maija kongresā bīskapa amatā uz nākamajiem četriem gadiem tika ievēlēts mācītājs Kaspars Šterns, vēsta LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese.

KP atļauj automašīnu un rezerves daļu vairumtirgotāju apvienošanos

Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru Auto-Bon Oy iegūst izšķirošu ietekmi pār KW Bruun Baltic OU, iegādājoties tā kapitāldaļas 100% apmērā no Dānijā reģistrētas sabiedrības Interdan Bil A/S.

Plānota plašāka diskusiju par ST sprieduma ietekmi uz valsts un baznīcu attiecībām

Saeimas Prezidijam lūgts atbalstīt parlamenta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupas sanāksmes organizēšanu par Satversmes tiesas sprieduma ietekmi uz valsts un baznīcu attiecībām un normatīvo regulējumu.

Nacionālā apvienība premjera amatam kā kandidātu izvirza Robertu Zīli

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (NA) valde nolēmusi uz 13.Saeimas vēlēšanām Ministru prezidenta amatam kā kandidātu virzīt Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli, informē NA.

Emajegi upes aizstāvībai Igaunijā cilvēku ķēdi izveido 4 000 iedzīvotāju

Igaunijā turpinoties cīņai ap miljardu eiro vērtas celulozes rūpnīcas celtniecību, nedēļas nogalē Tartu pilsētā Emajegi upes krastos sapulcējušies ap 4 500 cilvēku, izveidojot dzīvo ķēdi, lai nepieļautu rūpnīcas izveidi, tā pavēstījuši pasākuma rīkotāji.

RD trešo reizi maina nolikumu, jautājumus katrs deputāts varēs uzdot desmit minūtes

Rīgas domes sēdē, saistībā ar jautājumu uzdošanas kārtību, pirmdien, 21.maijā, trešo reizi tika apstiprinātas izmaiņas pašvaldības nolikumā, kas paredz, ka turpmāk domnieki domes sēdēs ziņotājam jautājumus katrs varēs uzdot desmit minūtes.

Ušakovs nevēlas kļūt par partijas Saskaņa premjera amata kandidātu

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs darīs visu, lai partija Saskaņa viņu nevirzītu par premjera amata kandidātu gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, pirmdien, 21.maijā, Rīgas domes sēdē pauda priekšsēdētājs.

Atkarība no mobilā telefona – viena no izplatītākajām jauniešu vidū

Četriem no pieciem pusaudžiem, kuri pieteikti jaunajai atkarību programmai, ir mobilo telefonu atkarības risks, katrs otrais pārlieku aizraujas ar datoru, bet katrs trešais ir uzsācis smēķēt.

MK komiteja piešķir 3,3 miljonus eiro meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Ministru kabineta komiteja pirmdien, 21.maijā, sēdē atbalstīja Zemkopības ministrijas lūgumu pakāpeniski līdz 2021.gadam par kopumā 3 234 187 eiro palielināt ikgadējo valsts budžeta finansējumu meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai.

Saņemot ziņojumus no bankām, VID pievērsīs uzmanību tikai fiziskajām personām ar visaugstāko riska pakāpi

Saņemot ziņojumus no bankām par fiziskām personām, kuru konta apgrozījums gadā pārsniedz 15 000 eiro, Valsts ieņēmumu dienests (varēs identificēt fiziskās personas ar visaugstāko riska pakāpi, ka nodokļi nav nomaksāti pilnā apmērā.

Igaunijas ražotāju cenu indekss gadā augšup par 2,1%

Igaunijas ražotāju cenu indekss gada laikā no 2017.gada aprīļa līdz šā gada aprīlim kāpis par 2,1% un to būtiski ietekmējis energoresursu cenu kāpums, tā aplēsuši igauņu statistiķi.

VDI pārbaudīs būvniecības uzņēmumus; grib mazināt nelaimes gadījumu skaitu

Valsts darba inspekcija uzsāk tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras galvenais mērķis ir nelaimes gadījumu darbā skaita mazināšana. Pārbaude norisināsies visā Latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām, informē VDI Sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Megija Ekkerte.

LAFPA: Kredītu atmaksas rādītāji nebanku patēriņa aizdevumu segmentā uzlabojas

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri patēriņa aizdevumos 2017.gadā izsniedza 180,5 miljonus eiro, liecina asociācijas apkopotie dati.

Vitol: Čaulas kompāniju ierobežošana reāli strādājošus tranzīta uzņēmumus nevar skart

Izmaiņas likumos, kuri skar čaulas kompāniju darbības ierobežošanu, nevar skart reāli strādājošus tranzīta uzņēmumus. Tādēļ nav skaidrs ar ko tika pamatoti apgalvojumi par kaitējumu tranzītam, kuri izskanēja pirms stingrāko likuma prasību pieņemšanas, norāda Vitol Baltics valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

Īslaicīgas mājokļu īres vietne Airbnb Dānijā informēs par īpašnieku ieņēmumiem

Īslaicīgas īres pakalpojuma uzņēmums Airbnb Dānijā piekritis ziņot ieņēmumu dienestam par naudu, ko mājokļu īpašnieki saņēmuši, izīrējot dzīvojamās platības Airbnb vietnē. Vienošanās ir pavērsiens daudzu valstu centienos nepieļaut mājokļu izīrētāju izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Brīvdienās ugunsgrēkos cieta pieci cilvēki, bet izglābi 20

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no 19.maija plkst. 6.30 līdz 21.maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 107 izsaukumus – 62 uz ugunsgrēku dzēšanu un 32 uz glābšanas darbiem, bet 13 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Dūklavs: Par depozītu sistēmas ieviešanu joprojām nav saņemta «nopietna atbilde»

Patlaban ar depozītu sistēmu saistītie jautājumi ir pārāk neskaidri, lai varētu spriest par Latvijas lielveikalu lomu tās ieviešanā, atzina Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.

Čigāne: Ar ES fondu palīdzību jauniešiem jānodrošina jēgpilnas mācības

«No valsts ik gadu emigrē ap septiņiem līdz astoņiem tūkstošiem jauniešu. Ja pirms desmit gadiem valstī 13 līdz 25 gadus veci jaunieši veidoja teju 20 procentus no valsts iedzīvotāju kopskaita, tad 2017.gadā tie bija vairs tikai 13 procenti,» norāda Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne.

Jaunākie komentāri