Ārvalstu investori vēlētos vairākas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā

Ārvalstu investori rosina noteikt vienu vienotu nodokļu režīmu visiem īslaicīga maza apmēra pakalpojuma sniedzējiem, kas veic darbu paši ar savām spējām, nostājas dokumentā par nodokļu politiku un administrēšanu uzsver Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL).

Tāpat investori iesaka paplašināt esošos vienkāršota nodokļu maksāšanas režīmu, lai iesaistītu nodokļu maksāšanā tādus nodokļa maksātājus kā aukles, frizieri, fotogrāfi, apkopēji, dizaineri un citi.

FICIL norāda, ka patlaban vērojama dažādu mazo pakalpojumu sniedzēju atrašanās pelēkajā zonā, jo par darbu, tostarp ar īslaicīgiem gadījuma darbiem piepelnoties papildus pamatdarbam, netiek maksāti iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Investori vienkāršotajam nodokļu maksāšanas režīmam iesaka piemērot zemu likmi, piemēram, 10%, neatskaitot saimnieciskās darbības izdevumus. Klienti šo atlīdzību izmaksātu bankas kontā, kopējais atlīdzības apmērs, kas pakļauts šādam režīmam, nedrīkst gadā pārsniegt 40 000 eiro.

FICIL arī rosina pārskatīt neapliekamā minimuma apmēru un tā piemērošanu.

Investoru ieskatā, nepieciešams noteikt fiksētu neapliekamo minimumu vai vienkāršot algu aprēķinu, atceļot diferencēto neapliekamo minimumu un ieviešot vairākas progresivitātes pakāpes.

Ārvalstu investori rosina vienkāršot aprēķināšanas sistēmu IIN, sociālajām iemaksām un solidaritātes nodoklim, kurš būtu jāapvieno ar IIN. FICIL ieskatā būtu jānosaka nemainīgu neapliekamo minimumu atkarībā no gada ienākuma lieluma.

Tiek rosināts padarīt attaisnoto izdevumu piemērošanas kārtību vienkāršāku, nosakot vienādu limitu visām izmaksām ik gadu, piemēram, 10% no gada bruto apliekamā ienākuma katrai personai attiecībā uz visām izdevumu kategorijām.

FICIL rosina noteikt, ka 10% no Latvijā maksājamiem nodokļiem peļņas sadales gadījumā ir ieturamais IIN, lai būtu iespēja ārvalstu nodokļu rezidentiem ieskaitīt savā vietējā IIN.

Investori norāda, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ieskatos ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā nav tiesīgas samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu bāzi par saimnieciskās darbības izmaksām, kas saistītas ar pakalpojumiem, procentu maksājumiem par aizdevumiem, kas saņemti no nerezidenta, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir. Tām rodas papildu nodokļu slogs 0,2/0,8 apmērā.

Tādēļ FICIL rosina papildināt UIN normatīvus, norādot, ka, lai noteiktu pastāvīgās pārstāvniecības apliekamo ienākumu, nepieciešams filiāli izdalīt no pārējā uzņēmuma kā hipotētisku neatkarīgu uzņēmumu, kas ar pārējo uzņēmumu būs saistītas personas un piemēros transfertcenu principus atbilstoši OECD vadlīniju piedāvātajām metodēm un rīkiem.

Investoru ieskatā, ir nepieciešams ieviest tādu pastāvīgo pārstāvniecību regulējumu, kas novērš nerezidentu diskriminēšanu saimnieciskās darbības izdevumu noteikšanā salīdzinājumā ar uzņēmējiem, kas šeit darbojas kā atsevišķas juridiskas vienības.

Darbinieku mobilitātes veicināšanai gadījumos, kad nepieciešams piesaistīt darba ņēmējus no citām pilsētām vai reģioniem, FICIL rosina noteikt, ka ar algas nodokļiem un UIN nav apliekami darba devēja maksājumi, ar kuriem tiek segti darbinieku īres izdevumi, ja darbinieka pastāvīgā dzīvesvieta ir citā pilsētā vai reģionā, kā arī transporta izdevumi nokļūšanai darbā un mājās reģionā vai citā pilsētā, kurus sedz darba devējs no saviem līdzekļiem.

Tāpat FICIL vērš uzmanību, ka UIN likumā nav pietiekama skaidrojuma,

kā tiek novērsta dubultā UIN aplikšana situācijā, kad Latvijā atrodas galvenais uzņēmums ar pastāvīgajām pārstāvniecībām ārpus Latvijas un pastāvīgajām pārstāvniecībām rodas ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, kas attiecīgajā valstī tiek aplikti ar UIN. Ņemot vērā šī brīža UIN likuma regulējumu minētajā gadījumā par attiecīgajiem ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem UIN tiks samaksāts divas reizes – jurisdikcijā, kur atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, un Latvijā.

Investori norāda, ka Latvijā laikā, kamēr nekustamais īpašums atrodas rekonstrukcijā un attiecīgi saimnieciskā darbība šajā posmā netiek veikta, uzņēmumam ir jāmaksā pilna nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) summa.

FICIL ieskatā uz rekonstrukcijas laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, uzņēmumam būtu jāpiešķir NĪN atlaide līdz 100% apmērā. Šādai rekonstrukcijas laika NĪN atlaidei būtu jābūt ar likumu fiksētai. Ilgtermiņa investoru interesēs NĪN atvieglojumu noteikumiem ir jābūt skaidriem, caurspīdīgiem un bez diskriminēšanas iespējas atkarībā no pašvaldības vai uzņēmuma. Īpašumam var noteikt ierobežojošu termiņu rekonstrukcijas NĪN atvieglojumiem, piemēram, reizi piecos gados.

Tāpat FICIL vērš uzmanību, ka Latvijā ir augsta efektīvā UIN likme regulāras dividenžu izmaksas gadījumos, un rosina pārņemt Igaunijas pieredzi – ja uzņēmums regulāri izmaksā dividendes, tiek piemērota zemāka UIN likme.

Ārvalstu investoru ieskatā, Veselības ministrijai (VM) nepieciešams veikt visaptverošu nacionāla līmeņa pētījumu par iedzīvotāju uztura paradumiem, apzinot galvenos aptaukošanās iemeslus un iespējas pārtikas produktu sastāva uzlabošanai, lai mazinātu pārmērīgu tauku, cukura un sāls daudzumu pārtikas produktos.

Savukārt Finanšu ministrijai (FM), izvērtējot VM informatīvo ziņojumu, nodokļu reformas ietvarā nepieciešams apsvērt jaunu akcīzes preču grupu izveidi vai izmaiņas esošajās, nosakot atbilstošas akcīzes nodokļa likmes. Pašlaik piedāvātā produktu grupa, tas ir, bezalkoholiskie saldinātie dzērieni, ir diskriminējoša, ņemot vērā pievienotā cukura īpatsvaru citās produktu grupās, uzsver FICIL.

Veicot izmaiņas akcīzes nodokļa likmēs pārtikas preču grupā, nepieciešams ņemt vērā ilgtermiņa sabiedrības veselības politikas apsvērumus, neveicot pretēji vērstas izmaiņas akcīzes nodokļa likmēs, uzsver FICIL. Reformas kontekstā nepieciešams izlīdzināt attiecību starp akcīzes likmēm alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – paaugstinot akcīzes nodokļa likmi stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot iepriekš noteikto izmaiņu dinamiku valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs.

Lai palielinātu akcīzes nodokļa ienākumus Latvijas valsts budžetā, palielinot degvielas apjoma pieprasījumu Latvijā, un saglabātu un uzlabotu konkurētspēju naftas produktu tirdzniecības nozarē ar tuvākajām kaimiņvalstīm (Lietuvu, Igauniju, iespējams arī Poliju), FICIL ieskatā, nepieciešams akcīzes nodokļa politiku attiecībā uz naftas produktiem veidot un sinhronizēt starpvalstu līmenī, vienojoties par kopīgu stratēģiju – celtu nodokļus vienādos apmēros.

Savukārt tabakas akcīzes nodokļa politika, investoru ieskatā, jāveido ilgtermiņā, ievērojot pakāpeniskuma (nodokļa paaugstināšana līdz 5% gadā) un paredzamības principu. 

Tāpat investori rosina samazināt PVN likmi līdz 5% svaigajām pārtikas precēm (svaigas zivis, gaļa, olas un piena produkti), tādā veidā mazinot pelēko sektoru pārtikas preču tirgū, veicinot vietējo ražotāju konkurētspēju un atbalstot iedzīvotāju grupas ar zemākajiem ienākumiem.

Vēl viens nozīmīgs aspekts nodokļu politikas ietvaros ir ēnu ekonomikas sektora mazināšana, uzsver FICIL. Patlaban cīņa ar ēnas ekonomiku gulstas tikai uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pleciem, taču ar to nepietiek.

FICIL ieskatā, atbildīgajām valsts iestādēm ir jāizmanto proaktīva pieeja šīs problēmas risināšanai, ar konkrētu rīcības plānu un ciešu sadarbību publiskā sektora ietvaros. Investori norāda, ka nodokļiem ir jābūt relatīvi vienkārši administrējamiem, lai vairāk cilvēki iznāktu no «pelēkā» sektora. Nodokļu aplikšanai un atvieglojumiem ir jābūt rūpīgi izvērtētiem un sabalansētiem, lai veicinātu ētisku rīcību, nevis izvairīšanos.

Pieņemot lēmumus, kas ievērojami ietekmēs Latvijas ekonomikai būtiskas tautsaimniecības nozares, ārvalstu investori aicina lēmumu pieņēmējus laikus diskutēt ar nozari un kopīgiem spēkiem rast ilgtspējīgu risinājumu.

FICIL uzsver, ka nodokļu izmaiņas, par kurām tiek paziņots vien trīs mēnešus pirms jaunās kārtības stāšanās spēkā, grauj uzņēmēju konkurētspēju, paļāvību uz stabilu uzņēmējdarbības vidi un spēju plānot savu darbību īstermiņā un ilgtermiņā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas