Augstsprieguma tīkls no nākamā gada plāno samazināt pārvades tarifus un celt maksu par pārvades jaudas uzturēšanu

AS Augstsprieguma tīkls, ieviešot maksu par jaudas uzturēšanu elektroenerģijas ražotājiem, no nākamā gada plāno samazināt pārvades tarifus un celt maksu par pārvades jaudas uzturēšanu, liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicētais tarifu projekts, kas iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Augstsprieguma tīkla pārstāvji norādīja, ka tiešā veidā pārvades tarifa izmaiņas skar tikai tos elektrības patērētājus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tostarp mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus. Pēc Augstsprieguma tīkla aprēķiniem, patērētājiem, kas nav tieši pieslēgti pārvades tīklam, izmaiņas rēķinā būs līdz 1%.

«Lai arī mums ir izdevies būtiski samazināt izmaksas, kas ir attiecināmas uz tarifu, jāņem vērā ka SPRK ir izstrādājis jaunu tarifu aprēķināšanas metodiku. Tā vairs neparedz iespēju pārvades sistēmas uzturēšanu apmaksāt no pārrobežu sastrēgumu vadības (pārslodzes maksas) ieņēmumiem, līdz ar to, neraugoties uz panākto Augstsprieguma tīkla izmaksu samazinājumu, uz lietotājiem attiecināmie izdevumi pieaugs par aptuveni 8%,» atzīmēja kompānijas valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Viņš arī pauda, ka pašreizējais tarifs ir zem ES vidējā līmeņa, bet jaunais tarifs atbildīs ES vidējam līmenim.

Augstsprieguma tīkla pārstāvji norādīja, ka SPRK izstrādātā jaunā metodika paredz mainīt proporciju starp fiksēto un mainīgo tarifa daļu, līdz ar to daļai patērētāju par pārvades pakalpojumu var nākties maksāt vairāk, bet daļai patērētāju maksājumi samazināsies. Tiem patērētājiem, kuri uzstādīto jaudu izmanto efektīvi, izmaksas samazināsies. Jaunajā tarifu projektā, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošajiem tarifiem, ir samazināta maksa par vienas kilovatstundas (kW) pārvadi vidēji 45% apmērā, vienlaikus atkarībā no patērētāju pieslēguma veida maksa par uzstādītās jaudas uzturēšanu pieaugs par vidēji 30%.

Jaunā metodika paredz arī ģenerācijas komponentes ieviešanu, kuru maksā pārvadei tieši pieslēgtās elektrostacijas atbilstoši uzstādītajai jaudai.

Kompānijā atzīmēja, ka līdzšinējā pārvades tarifu aprēķināšanas metodika pieļāva ar pārvades tīkla uzturēšanu saistītos izdevumus segt no tā sauktajiem pārrobežu sastrēgumu vadības ieņēmumiem – ja pārvades jauda starp dažādiem tirdzniecības apgabaliem ir nepietiekama un starp valstīm veidojas elektroenerģijas cenu starpība, pārvades sistēmas operatori var gūt ieņēmumus, likvidējot sastrēgumus un saņemot starpību starp cenām abos tirdzniecības apgabalos. Lai gan ES regula neaizliedz šos līdzekļus novirzīt pārvades tarifa mazināšanai, jaunā SPRK tarifu aprēķināšanas metodika no 2021.gada to vairs nepieļauj. Līdz šim esošajā tarifā Augstsprieguma tīkla izdevumi 6,5 miljonu eiro apmēra tika kompensēti no šiem ieņēmumiem. Turpmāk šie ieņēmumi tiks novirzīti kapitālieguldījumu finansēšanai, tādējādi mazinot nākotnes tarifus un sniedzot ilglaicīgu efektu.

Tāpat kompānijā minēja, ka līdz šā gada beigām plānots pabeigt reorganizāciju ar mērķi iegūt elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu īpašumtiesības. Tādējādi, paaugstinot efektivitāti, Augstsprieguma tīklam ir izdevies samazināt ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas par 1,5 miljoniem eiro gadā jeb 2%.

Publiskotā informācija atklāj, ka gadā jaudas maksu pārvades sistēmai pieslēgtajiem elektroenerģijas ražotājiem no 2021.gada plānots noteikt 0,92958 eiro apmērā par kW.

Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kilovoltu (kV) līnijas, elektroenerģijas pārvades tarifu paredzēts samazināt par 44% – no 0,00301 eiro par kilovatstundu (kWh) bez pievienotās vērtības nodokļa līdz 0,00168 eiro par kWh, bet gada maksu par pārvades jaudas uzturēšanu plānots palielināt par 40% – no 6,738 eiro par kW līdz 9,446 eiro par kW.

Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes, elektroenerģijas pārvades tarifu plānots samazināt par 46% – no 0,00353 eiro par kWh līdz 0,00192 eiro par kWh, bet gada maksa par pārvades jaudas uzturēšanu plānots palielināt par 31% – no 8,045 eiro par kW līdz 10,514 kW.

Savukārt lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē, elektroenerģijas pārvades tarifu paredzēts samazināt par 45% – no 0,00403 eiro par kWh līdz 0,0022 eiro par kWh, bet gada maksu par pārvades jaudas uzturēšanu plānots celt par 26% – no 9,101 eiro par kW līdz 11,506 eiro par kW.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, ieviešot maksu par jaudas uzturēšanu elektroenerģijas ražotājiem no 2021.gada 1.janvāra, kā arī no 2017. līdz 2019.gadam (ieskaitot) kompānijai tika atļauts izmantot pārslodzes maksas ieņēmumus līdz 6,5 miljoniem eiro gadā, lai segtu ar pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās tehniski un ekonomiski pamatotās izmaksas.

Vienlaikus, izpildot Ministru kabineta lēmumus, 2020.gada 15.jūnijā Augstsprieguma tīkla pamatkapitālā tika ieguldīts pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks AS Latvijas Elektriskie tīkli un sākts Latvijas Elektrisko tīklu reorganizācijas process, to pievienojot Augstsprieguma tīklam līdz 2020.gada 31.decembrim. Minētā procesa rezultātā panākta procesu efektivitātes pilnveidošana, optimizētas ar pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

Augstsprieguma tīkls ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. Augstsprieguma tīkls pieder valstij.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas