BNN VAICĀ | Ir daudz sūdzību par RSU lēmumu ļaut klātienē studēt tikai vakcinētajiem; universitāte balstoties uz likumu

Tiesībsarga birojā tiek saņemtas daudzas studentu un viņu vecāku sūdzības par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) izdoto rīkojumu par studiju procesa turpmāko organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības  apstākļos.

RSU rīkojums nosaka studējošo un darbinieku kategorijas, kas drošā veidā varēs piedalīties studiju procesā, tostarp ārstniecības iestādēs, no 2021.gada 30.augusta.

Kā norāda Tiesībsarga birojā, infekcijas slimības, pret kurām obligāti veicama vakcinācija, vakcinējamo personu loku (tai skaitā atsevišķās profesijās nodarbinātās vai paaugstināta riska grupās ietilpstošās personas) un vakcinācijas kārtību, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai nosaka Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.330 Vakcinācijas noteikumi

Vakcinācija pret Covid-19 tajā nav norādīta kā obligāta.

Minēto Ministru kabineta noteikumu 22.punkts noteic, ka iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no vakcinācijas.

Tātad Latvijas iedzīvotāju vakcinācija saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, ir brīvprātīga un nevar būt piespiedu kārtā iniciēta.

Līdz ar to jebkuram cilvēkam ir brīva izvēle izlemt, kā rīkoties šajā situācijā, BNN norāda Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Ieva Arklone.

Šobrīd tiesībsarga rīcībā ir ziņas, ka Izglītības uz zinātnes ministrija nav izdevusi rīkojumu attiecībā par klātienes mācību procesa organizēšanu augstākajās izglītības iestādēs, tādējādi, pirmsšķietami, šādi izdoti rīkojumi ir vērtējami kā pašas mācību iestādes iniciatīva un interpretācija par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu.

Esošajā situācijā tiesībsargs ir vērsies RSU, lūdzot sniegt skaidrojumu par šāda rīkojuma izdošanu, kā arī jautājumā, lai noskaidrotu, vai ir paredzēts nodrošināt arī attālinātu mācību procesu tiem studējošajiem, kuri vakcinēties šobrīd neplāno vai arī to liedz veselības stāvokļa kontrindikācijas. «Ņemot vērā minēto, plašāku komentāru šobrīd sniegt nevaram,» atzīmē Arklone.

Savukārt RSU veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs saziņā ar BNN norāda: «RSU rektora rīkojums izdots ar mērķi mazināt infekcijas radītos riskus pašam, studiju biedriem, darba biedriem vai pacientiem, kā arī atkal nodrošināt klātienes studijas, darbu, klīniskās prakses un pētniecību. Šādi piedāvājam studentam vai darbiniekam izvēli – valsts apmaksāto vakcinācijas kursu vai regulāru analīžu veikšanu, jo mūsu mērķis ir infekcijdroša studiju vide ne tikai RSU telpās, bet arī mūsu klīniskajās bāzēs un prakšu vietās.»

Neviens nevēlas, lai Covid-19 skarts students inficē kādu hroniski slimu cilvēku, iespējams, ar letālu iznākumu.

Tāpat arī citiem studentiem ir tiesības uz drošu vidi un ikvienam studentam ir tiesības prasīt, lai RSU nodrošina viņam drošus studiju apstākļus, uzsver Bahs.

Arī viņš atsaucas uz likumiem, aizstāvot RSU lēmumu. «Izglītības likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka Izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Izglītojamā pienākumu lokā saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 6.punktu ir pienākums neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. Savukārt Izglītības likuma 55.panta 8.punkts paredz, ka ikvienam  izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

Uz BNN jautājumu, vai tie, kuri nevēlas potēties un visu laiku taisīt maksas testus, tiks atskaitīti no studijām, universitāte vien norāda, ka «šādā situācijā jautājums tiks risināts saskaņā ar studiju līgumu starp studentu un universitāti».

Intervijā Latvijas Radio, runājot par iespēju organizēt attālinātās studijas tiem, kuri nevēlas potēties pret Covid-19, Bahs teica, ka RSU šobrīd koncentrējas tikai uz «vienas studentu plūsmas organizēšanu».

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīts: «Vakcinācija pret Covid-19 būs brīvprātīga un šobrīd netiek paredzēti nekādi ierobežojumi personām, kuras nebūs vakcinējušās

Arī Eiropas Padomes rezolūcijā paredzēts «nodrošināt pilsoņu informēšanu par to, ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt, ja viņi to nevēlas darīt paši».

BNN jau rakstīja, ka Tiesībsargs aicina Ministru kabinetu neatbalstīt tādus vakcinācijas iedrošināšanas pasākumus, kas rada atšķirīgu attieksmi un šķeļ sabiedrību.

Vēl par šo tematu: Tiesībsargs neatbalsta loterijas un citus pasākumus vakcinēšanas veicināšanai

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas