DAP pērn nav uzrādījusi derīgo izrakteņu krājumus vismaz 41,8 miljonu eiro apmērā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) gada pārskatā nav uzrādījusi derīgo izrakteņu krājumus vismaz 41,8 miljonu eiro apmērā, liecina Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2016.gada pārskatu.

VK norāda, ka revīzijā tika konstatētas būtiskas neatbilstības pārskata daļā Ilgtermiņa ieguldījumi un netika gūta pārliecība par VARAM konsolidētajā finanšu pārskatā iekļauto ilgtermiņa ieguldījumu pilnīgumu, jo DAP pretēji normatīvo aktu prasībām tās apsaimniekošanā esošos valsts derīgo izrakteņu krājumus nav novērtējusi un ņēmusi grāmatvedības uzskaitē. Atbilstoši revidentu aplēsēm gada pārskatā uz 2016.gada 31.decembri nav uzrādīti derīgo izrakteņu krājumi vismaz 41 827 110 eiro apmērā.

Izņemot iepriekš minēto neatbilstību ietekmi, VARAM pērnā gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām, kā arī VARAM darbības rezultātiem 2016.gadā, pauž VK.

Vienlaikus revīzijā konstatēti vairāki pārkāpumi, kas būtiski neietekmē finanšu pārskatu, bet ir tik nozīmīgi, lai VK uz to vērstu Saeimas un sabiedrības uzmanību.

VK konstatējusi, ka DAP, nepiesaistot sertificētu vērtētāju, nomas maksu par valsts zemes dzīļu izmantošanu nav noteikusi atbilstoši normatīvajam aktam. Tādā veidā atbilstoši revidentu aplēsēm pēdējos divos gados valsts nav guvusi tai piekritīgos ieņēmumus par tās īpašumā esošo derīgo izrakteņu realizāciju vismaz 12 800 eiro apmērā.

Tāpat revidenti nav guvuši pārliecību par VARAM 2016.gada konsolidētajā pārskatā iekļauto ieņēmumu summu 19 876 eiro apmērā par medību tiesību izmantošanu. VK skaidro, ka maksas aprēķina kārtību par medību tiesību izmantošanu nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi, bet DAP nav varējusi iesniegt pamatojumu, ka rēķinos par medību tiesību izmantošanu norādītā summa ir aprēķināta atbilstoši minētajiem noteikumiem.

Tāpat VK izvērtējusi VARAM darbību saistībā ar Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu uzraudzību. Revīzijā netika konstatēti tādi tiesību aktu pārkāpumi vai neatbilstības, kas būtiski ietekmētu revidentu viedokli par līdzekļu izlietojuma kodolreaktora likvidācijas pasākumu atbilstību tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei, kas uz tiem attiecas.

Tomēr VK vērš uzmanību, ka VARAM nav nodrošinājusi drošu finanšu pārvaldību, jo, neskatoties uz to, ka valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Salaspils kodolreaktora likvidācijas plānotos pasākumus kavē un neveic noteiktajos termiņos, ministrija kapitālsabiedrībai piešķirto dotāciju likvidācijas pasākumiem pārskaita sākotnēji plānotajos apmēros.

Ref:224.000.103.1230

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas