bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Trešdiena 16.10.2019 | Vārda dienas: Daiga, Dinārs, Dinija
LatviaLatvija

Delna norāda uz problēmām RS tramvaju iepirkumos

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Skanstes tramvaja iepirkumā novērotas konkurenci ierobežojošas prakses, informē Sabiedrība par atklātību Delna, kas Integritātes pakta ietvaros uzņēmusies novērot SIA Rīgas satiksme (RS) projektu Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība, kas zināms arī kā Skanstes tramvajs.

Līdzīgi kā citos RS iepirkumos, ko pašlaik izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), arī Skanstes tramvaja iepirkumā izmantot kokurenci ierobežojoši mehānismi, kā, piemēram, «ratiņi».

Projektā bija paredzēts iegādāties 12 energoefektīvus zemās grīdas tramvajus. Iepirkumā, ko RS izsludināja 2018.gada 11.aprīlī, bet pārtrauca 2019.gada 18.janvārī, bija pieteikušies tikai divi pretendenti. Viens no tiem Škoda Transportation, kura iespējamo iesaisti liela apjoma kukuļdošanā šobrīd izmeklē KNAB.

Vēl pirms KNAB veiktajām aizturēšanām 2018.gada decembrī Delnas uzmanību piesaistīja RS prasības tramvaju piegādātājiem. Pirmkārt, tādas Delna pamanīja projekta dokumentācijā, kas satur projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un tika iesniegts Eiropas Komisijai (EK), lai saņemtu Kohēzijas fondu finansējumu. Otrkārt, iepirkuma nolikumā un vērtēšanas kritērijos, kas iekļāva vairākus tehniskos parametrus, par kuru nepieciešamību iepirkumu komisija Delnas ieskatā nesniedza pietiekami argumentētu pamatojumu. RS līdz iepirkuma pārtraukšanas brīdim neņēma vērā Delnas rekomendācijas šos parametrus un kritērijus svītrot vai mainīt, norāda organizācija.

Skanstes tramvaja projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā tika aprakstīti tramvaju tehniskie rādītāji. Viens no parametriem ir «ratiņi» un noteikts, ka regulāras ietilpības tramvajiem jābūt «četriem grozāmajiem ratiņiem (no kuriem trīs motorratiņi ar tiešo pievadu uz katru riteni)». Iekļautie tehniskie parametri ir nozīmīgi, jo, balstoties uz tiem, RS aprēķina un pamato viena tramvaja vidējo plānoto cenu, kas iekļauta projekta pieteikuma tāmē, norāda Delna.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) atbilstoši procedūrai veica iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi. Atbilstoši pirmspārbaužu kārtībai IUB 2019.gada janvārī pēc iepirkumu pārtraukšanas nosūtīja vēstules RS, ka pārtrauc uzsāktās iepirkumu pirmspārbaudes.

Iepirkuma gaitā Delna vērsa uzmanību uz vairākām konkrētām pretendentiem izvirzītām prasībām, kas Delnas ieskatā bija nepamatoti ierobežojošas un pārāk specifikas. Pretendentiem pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzītas proporcionāli lielas un nepamatotas prasības apliecināt 50 miljonu eiro apgrozījumu, lai gan iepirkuma vidējais apjoms tika lēsts 42 miljonu eiro vērtībā. Tāpat pretendentiem jau pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzīta prasība, ka līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jābūt saražotam un piegādātam vismaz vienam zemās grīdas tramvajam, kas paredzēts tieši 1 524 mm platām sliedēm, kādas ir Austrumeiropas valstīs. Delna aicināja dot iespēju pretendentiem pašiem izvērtēt un aprēķināt savu kapacitāti ražot produktu, kas atbilstu Rīgas infrastruktūrai un kas tiktu akceptēts atbilstoši ES standartiem, neatkarīgi no tā, cik mm platus tramvajus iepriekš ražojuši.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas izvērtēšanas kritērijos tika ietverta pozīcija «remonta pieejamība un remonta ērtums» un noteikts, ka jaunajiem tramvajiem jāatbilst RS esošajai infrastruktūrai. Šobrīd RS depo ir pielāgoti Škoda tramvajiem. Pretēji Delnas ieteikumiem, netika vērtēta vispār iespēja pielāgot infrastruktūru citiem piegādātājiem. Šo un citu prasību atcelšana noteikti veidotu lielāku konkurenci, kas rezultētos zemākā cenā un labākā pakalpojumā.

Lai izvairītos no līdzīgām problēmām pārstrādāto iepirkumu tehniskajā specifikācijā, Delna 2019.gada 6.februārī nosūtīja jautājumus RS par dažādiem tehniskajiem parametriem, kas iekļauti projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā, piemēram, par tramvaju pieļaujamo garumu un Rīgas tramvaju infrastruktūru kopumā. Delna lūdza atbildēt arī uz jautājumu, vai RS izsniegusi uzņēmumam Škoda Transportation rekomendācijas vēstules par sekmīgu iepriekšējo sadarbību laika posmā no 2013.-2018. gadam. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem vēl nav saņemtas. No publiskotās informācijas izriet, ka saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem iepirkumu līgumiem Škoda kavējusi un turpina kavēt transporta līdzekļu piegādes termiņus Rīgai, dažām vienībām pat par vairāk nekā gadu.

RS aprēķini ir komercnoslēpums, ko Delna nedrīkst publiski atklāt, taču organizācija drīkst sekot, lai izmaksas būtu pamatotas un samērīgas. Faktiskā cena, iespējams, nedaudz mainītos pēc iepirkuma rezultātiem, tomēr parametri, ko akceptējusi EK ir būtiski, jo iepirkuma veicējs nolikumā var iestrādāt prasības, kas atbilst attiecīgās kategorijas tramvajiem un noteikt atbilstošu cenu amplitūdu, norāda Delna.

Delnas ieskatā jau tehniski ekonomiskajā pamatojumā būtu jāpamato ratiņu un citu parametru nepieciešamība. Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem bija panākt SEG (siltumnīcefektu gāzes) emisiju apjoma samazinājumu, Delnas viedoklis ir, ka tehniski ekonomiskajam pamatojumam, būtu jāvieš skaidrība, kā iepriekš minētie tehniskie parametri šo mērķi palīdz sasniegt. Iespējams, ja EK līmenī tiktu veikts detalizētāks izvērtējums lielbudžeta projektiem, (kuru apmērs tuvojas 100 miljoniem eiro), tas samazinātu korupcijas riskus, lēš Delna.

Iepirkums tika rīkots sarunu procedūras veidā. Tas nozīmē divu līmeņu iepirkumu, kur sākotnēji pretendenti tiek atlasīti pēc kompetences un citiem parametriem, bet pēc tam tiek vērtēti tehniskie piedāvājumi. Pirmajā kārtā pieteicās divi pretendenti Škoda Transportation (Čehija) un Stadler (Polija), abi kvalificējās otrajai kārtai.

Pēc iepazīšanās ar RS izstrādātās tehniskās specifikācijas pirmo versiju, pēc kuras tramvaji būtu jāražo, Delna nosūtīja RS savas rekomendācijas. Lielāko daļu no tām RS akceptēja, taču vairākas sākotnējās prasības uzturēja. Tomēr Delnas ieskatā zinātniski argumentētu pamatojumu visu tehnisko specifikāciju nepieciešamībai iepirkumu komisija nesniedza. Pēc diskusijām iepirkumu komisijā Delnai neradās pārliecība par tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju pamatotību un punktu skaita piešķiršanas samērību. Līdz iepirkuma pārtraukšanai komisija neapstiprināja vērtēšanas kritēriju tabulu. Tomēr Delna vērš jaunās iepirkumu komisijas un RS pagaidu valdes uzmanību uz nepieciešamību turpmākajos projekta iepirkumos nodrošināt pamatotus, objektīvus vērtēšanas kritērijus, kas nodrošina iespējami labākā un sabiedrībai izdevīgākā piegādātāja atlasi.

Delnas uzdevums bija iepirkumu komisijai uzdot jautājumus un sniegt rekomendācijas. Delnas eksperti sekoja, lai iepirkumu komisija pret visiem pretendentiem attiektos taisnīgi un vienlīdzīgi, nodrošinot godīgu konkurenci. Bija gadījumi, kad RS neņēma vērā Delnas aicinājumus, kas tiešā veidā nebija noteikti likumā. Piemēram, viens no pretendentiem iesniedza pieteikuma termiņa pagarinājuma lūgumu, kas tika atteikts. Kad šādu pašu lūgumu izteica otrs kandidāts, prasība tika apmierināta. Delna saskatīja problēmu, ka par šo pagarinājumu personīgi netika informēts kandidāts, kas pirmais vērsās ar lūgumu pagarināt pieteikšanās termiņu un saņēma noraidošu atbildi. Lai novērstu iespējamu konkurences samazināšanos, Delna nosūtīja informāciju par termiņa pagarināšanu potenciālajam kandidātam, kurš iepriekš lūdza pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu, bet RS to noraidīja.

Iepirkumu komisija lielākoties lēmumus pieņēma vienprātīgi, atbalstot komisijas priekšsēdētāja viedokli. Diskusijās iepirkuma komisijā Delnas ieskatā konkurenci ierobežojošas prasības tika pamatotas gan ar pasažieru drošību, gan tramvaju efektivitāti un pasažieru komforta līmeni, taču Delna nesaņēma pārliecinošus pierādījumus un datus, kas šos izteikumus pamatotu. Nenotika diskusijas par jaunākajām jomas inovācijām, lielākā daļa komisijas locekļu neuzdeva jautājumus par iepirkuma specifikācijām. Diskusijas iepirkumu komisijā pārsvarā notika starp Delnu un RS pārstāvjiem vai pieaicinātajiem ekspertiem. Delnas ieskatā notikušās diskusijas vērtējamas kā formālas.

Kopš 2016.gada EK īsteno projektu, kura ietvaros 11 ES valstīs vienlaicīgi tiek izmēģināts Integritātes pakts kā uzraudzības instruments projektiem, kas finansēti ar ES fondu atbalstu. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Delna veic viena šāda projekta uzraudzību Latvijā – uzraugam RS projektu Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība, kas plašāk zināms kā Skanstes tramvaja projekts.

Delnas eksperti seko visiem projekta iepirkumu procesiem sākot no iepirkumu komisijas izveidošanas un beidzot ar līguma noslēgšanu un izpildi. Nepieciešamības gadījumā Delna piesaista papildus ekspertus būvniecības, finanšu, juridiskajos vai citos jautājumos.

Zemās grīdas tramvaju iepirkums bija otrais projektā uzsāktais iepirkums, ko Delna uzraudzīja. 2018.gada jūlijā Delna informēja par pirmā iepirkuma – Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei – gaitu un vēršanos kontrolējošajās un tiesībaizsardzības iestādēs, lai nodrošinātu, ka iepirkumā netiek izvirzītas īpaši specifiskas prasības, kas varētu ierobežot konkurenci.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, KNAB 2018.gada novembrī sācis kriminālprocesu saistībā ar pašvaldības uzņēmuma Rīga satiksme (RS) iepirkumiem. KNAB izmeklēšana saistīta ar Polijas un Čehijas uzņēmumu vienošanos ar Rīgas domes un pašvaldības transporta uzņēmuma pārstāvjiem par kukuļu nodošanu un personu piesaistīšanu naudas atmazgāšanai. Lietā figurē trīs iepirkumi un noslēgtie līgumi – par tramvaju, trolejbusu un autobusu piegādi. Saistībā ar šo lietu aizturētas sešas personas Latvijā un vēl divas Polijā.

Mediji ziņoja, ka par katru Rīgai piegādāto trolejbusu, autobusu un tramvaju kukuļos maksāts vidēji 5%-7%. Trīs iepirkumu summa kopā pārsniedz 270 miljonus eiro. Tiek lēsts, ka kukuļos varētu būt samaksāti 13 līdz 20 miljoni eiro.


Pievienot komentāru

Tallinai velosatiksmes stratēģijas ieviešana varētu izmaksāt 195 miljonus eiro

Tallinas velosatiksmes stratēģijas 2018. – 2027.gadam pilnīga ieviešana varētu izmaksāt 195 miljonus eiro, paudis pilsētas vicemērs Kalle Klandorfs.

LU iegūst 39.vietu starptautiski atzītā universitāšu reitingā

Latvijas Universitāte no Latvijas augstskolām ieguvusi augstākos rezultātus starptautiski atzītajā Jauno Eiropas un Centrālāzijas valstu reitingā, ieņemot 39.vietu.

Mencu nozvejas kvotas Baltijas jūras austrumos samazina par 92%

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē Luksemburgā apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas jūrā nākamajam gadam, tostarp mencu nozvejas kvota Baltijas jūras austrumos samazināta par 92%.

Ukraina varētu pieprasīt Latvijai atdot tiesas konfiscētos 29 miljonus eiro, kas saistīti ar bijušajām ukraiņu amatpersonām

Ukraina varētu pieprasīt Latvijai atdot ar bijušajām augsta ranga Ukrainas amatpersonām saistītos 29 miljonus eiro, kurus Rīgas apgabaltiesa atzinusi par noziedzīgi iegūtiem un konfiscējusi.

Lietuvā ieradušies ASV karavīri

Lietuvā ieradušies pirmie karavīri no ASV rotācijas spēkiem ASV spēki Lietuvā atradīsies līdz 2020.gada pavasarim, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT.

Valdība lemj: Latvijā būs 39 pašvaldības

Ministru kabinets otrdien, 15.oktobrī, atbalstījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas piedāvā reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39 vietvaras.

Vēsture atkārtojas: Ar Lembergu saistīts medijs atsauc nepatiesas ziņas par Meroni

Kārtējo reizi ar Lembergu saistīts medijs spiests atzīties melos un atsaukt savus nepamatotos izteikumus, kas vērsti pret advokātu Rudolfu Meroni. Šoreiz atsaukumu publicējusi Neatkarīgā Rīta Avīze.

Mediķi rīkos plašu protestu saistībā ar finansējuma samazinājumu nozarei

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome lēmusi rīkot protesta akcijas saistībā veselības finansējuma samazinājumu.

Apstiprināta jaunā RB Rail padome

Akcionāru sapulcē otrdien, 15.oktobrī, apstiprināta Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail padome, informē uzņēmumā.

Tiesai nodota seksuāla rakstura noziegumos apsūdzētā priestera Zeiļas lieta; viens no apsūdzētajiem miris

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai krimināllietu, kurā par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, tai skaitā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa, savukārt vēl viens apsūdzētais šogad miris.

Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss: Latvija 18.vietā un uzlabojumi minimāli

Latvijas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm dzimumu līdztiesības ziņā ieņem 18.vietu, liecina Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss 2019.

Bordāns: Sistēma AT priekšsēdētāja un Ģenerālprokurora amatos vēlas savus cilvēkus

Ir ziņas, ka sistēma gatavo sev mantiniekus un vēlas apstiprināt savus pietuvinātos cilvēkus, runājot par reformām tieslietu sistēmā, tai skaitā arī AT priekšsēdētāja un Ģenerālprokurora nomaiņu, izteicies tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Spānijā vardarbīgas sadursmes pēc katalāņu politiķu notiesāšanas

Spānijas autonomajā reģionā Katalonijā izcēlušas masu protesta akcijas un sadursmes ar policiju pēc tam, kad Spānijas Augstākā tiesa deviņus katalāņu politiķus notiesājusi uz deviņiem līdz 13 gadiem cietumā.

Sākas nedēļa, kad jāvienojas par Brexit. Britu mārciņas vērtība krītas

Britu mārciņas vērtība kritusies pret eiro un ASV dolāru, sākoties nedēļai, kurā Lielbritānijai un Eiropas Savienībai vajadzētu panākt Brexit vienošanos.

Vienotība: Rīgas dome mēģina saglabāt likvidējamā Riga.lv struktūru

Vienotības Rīgas domes frakcijai ir bažas, ka Rīgas pilsētas nākamā gada budžetā iecerēts par gandrīz miljonu eiro palielināt finansējumu Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai, saglabājot likvidējamā Riga.lv struktūru.

ASV ar sankcijām soda Turciju par iebrukumu Sīrijā

ASV prezidents Donalds Tramps pavēstījis, ka izdevis rīkojumu par sankcijām pret NATO sabiedrotās Turcijas amatpersonām un ievedmuitas noteikšanu turku tēraudam, kā arī prasījis valstij izbeigt iebrukumu kaimiņvalstī Sīrijā.

Lāčplēša ielas 123 B ēkas īpašnieks bijis neziņā par nama tehnisko stāvokli

Četrstāvu ēka Lāčplēša ielā 123 B, 3.liters, pēc tam, kad tur nedēļas nogalē iebruka griesti, atzīta par dzīvošanai bīstamu, informē Rīgas domē.

KNAB aiztur Salaspils pašvaldības uzņēmuma Valgums-S valdes locekli

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā aizturējis Salaspils pašvaldības uzņēmuma Valgums-S valdes locekli Ilgoni Igauni.

Koalīcija vienojas atbalstīt administratīvi teritoriālo reformu, sākotnējo konceptu papildinot ar trim jaunām pašvaldībām

Valdības partijas vienojušās atbalstīt administratīvi teritoriālo reformu, sākotnēji piedāvāto modeli papildinot ar trim jaunām pašvaldībām.

Medijs atgādina par Lemberga pietuvināto nāves gadījumiem

«Neviens no četriem manis pieminētajiem, man zināmajiem ļaudīm man nekad neatstāja ne psiholoģiski vāja, ne arī slimīga cilvēka iespaidu, kam pusmūžā būtu kādi būtiski veselības traucējumi.»

Nobela prēmija ekonomikā piešķirta trim amerikāņu zinātniekiem par nabadzības izskaušanu veicinošiem pētījumiem

Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta trim amerikāņu zinātniekiem par pētījumiem, kas veicinājuši nabadzības mazināšanu pasaulē, paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.

Vecākiem Igaunijā automātiski piešķirs ģimenes pabalstus

Vecākiem Igaunijā vairs nevajadzēs pieteikties ģimenes pabalstiem un tie tiks piešķirti automātiski, informē Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.

Bažās par drošības riskiem Igaunijas IT ministre Huawei nomaina pret iPhone

Sekojot valsts iestāžu brīdinājumiem par drošības riskiem, Igaunijas informāciju tehnoloģiju ministre Kerta Kingo savu Huawei viedtālruni iemainījusi pret iPhone, informē Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site! -->