bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Trešdiena 26.02.2020 | Vārda dienas: Aurēlija, Evelīna, Mētra
LatviaLatvija

Delna norāda uz problēmām RS tramvaju iepirkumos

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Skanstes tramvaja iepirkumā novērotas konkurenci ierobežojošas prakses, informē Sabiedrība par atklātību Delna, kas Integritātes pakta ietvaros uzņēmusies novērot SIA Rīgas satiksme (RS) projektu Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība, kas zināms arī kā Skanstes tramvajs.

Līdzīgi kā citos RS iepirkumos, ko pašlaik izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), arī Skanstes tramvaja iepirkumā izmantot kokurenci ierobežojoši mehānismi, kā, piemēram, «ratiņi».

Projektā bija paredzēts iegādāties 12 energoefektīvus zemās grīdas tramvajus. Iepirkumā, ko RS izsludināja 2018.gada 11.aprīlī, bet pārtrauca 2019.gada 18.janvārī, bija pieteikušies tikai divi pretendenti. Viens no tiem Škoda Transportation, kura iespējamo iesaisti liela apjoma kukuļdošanā šobrīd izmeklē KNAB.

Vēl pirms KNAB veiktajām aizturēšanām 2018.gada decembrī Delnas uzmanību piesaistīja RS prasības tramvaju piegādātājiem. Pirmkārt, tādas Delna pamanīja projekta dokumentācijā, kas satur projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un tika iesniegts Eiropas Komisijai (EK), lai saņemtu Kohēzijas fondu finansējumu. Otrkārt, iepirkuma nolikumā un vērtēšanas kritērijos, kas iekļāva vairākus tehniskos parametrus, par kuru nepieciešamību iepirkumu komisija Delnas ieskatā nesniedza pietiekami argumentētu pamatojumu. RS līdz iepirkuma pārtraukšanas brīdim neņēma vērā Delnas rekomendācijas šos parametrus un kritērijus svītrot vai mainīt, norāda organizācija.

Skanstes tramvaja projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā tika aprakstīti tramvaju tehniskie rādītāji. Viens no parametriem ir «ratiņi» un noteikts, ka regulāras ietilpības tramvajiem jābūt «četriem grozāmajiem ratiņiem (no kuriem trīs motorratiņi ar tiešo pievadu uz katru riteni)». Iekļautie tehniskie parametri ir nozīmīgi, jo, balstoties uz tiem, RS aprēķina un pamato viena tramvaja vidējo plānoto cenu, kas iekļauta projekta pieteikuma tāmē, norāda Delna.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) atbilstoši procedūrai veica iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi. Atbilstoši pirmspārbaužu kārtībai IUB 2019.gada janvārī pēc iepirkumu pārtraukšanas nosūtīja vēstules RS, ka pārtrauc uzsāktās iepirkumu pirmspārbaudes.

Iepirkuma gaitā Delna vērsa uzmanību uz vairākām konkrētām pretendentiem izvirzītām prasībām, kas Delnas ieskatā bija nepamatoti ierobežojošas un pārāk specifikas. Pretendentiem pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzītas proporcionāli lielas un nepamatotas prasības apliecināt 50 miljonu eiro apgrozījumu, lai gan iepirkuma vidējais apjoms tika lēsts 42 miljonu eiro vērtībā. Tāpat pretendentiem jau pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzīta prasība, ka līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jābūt saražotam un piegādātam vismaz vienam zemās grīdas tramvajam, kas paredzēts tieši 1 524 mm platām sliedēm, kādas ir Austrumeiropas valstīs. Delna aicināja dot iespēju pretendentiem pašiem izvērtēt un aprēķināt savu kapacitāti ražot produktu, kas atbilstu Rīgas infrastruktūrai un kas tiktu akceptēts atbilstoši ES standartiem, neatkarīgi no tā, cik mm platus tramvajus iepriekš ražojuši.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas izvērtēšanas kritērijos tika ietverta pozīcija «remonta pieejamība un remonta ērtums» un noteikts, ka jaunajiem tramvajiem jāatbilst RS esošajai infrastruktūrai. Šobrīd RS depo ir pielāgoti Škoda tramvajiem. Pretēji Delnas ieteikumiem, netika vērtēta vispār iespēja pielāgot infrastruktūru citiem piegādātājiem. Šo un citu prasību atcelšana noteikti veidotu lielāku konkurenci, kas rezultētos zemākā cenā un labākā pakalpojumā.

Lai izvairītos no līdzīgām problēmām pārstrādāto iepirkumu tehniskajā specifikācijā, Delna 2019.gada 6.februārī nosūtīja jautājumus RS par dažādiem tehniskajiem parametriem, kas iekļauti projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā, piemēram, par tramvaju pieļaujamo garumu un Rīgas tramvaju infrastruktūru kopumā. Delna lūdza atbildēt arī uz jautājumu, vai RS izsniegusi uzņēmumam Škoda Transportation rekomendācijas vēstules par sekmīgu iepriekšējo sadarbību laika posmā no 2013.-2018. gadam. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem vēl nav saņemtas. No publiskotās informācijas izriet, ka saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem iepirkumu līgumiem Škoda kavējusi un turpina kavēt transporta līdzekļu piegādes termiņus Rīgai, dažām vienībām pat par vairāk nekā gadu.

RS aprēķini ir komercnoslēpums, ko Delna nedrīkst publiski atklāt, taču organizācija drīkst sekot, lai izmaksas būtu pamatotas un samērīgas. Faktiskā cena, iespējams, nedaudz mainītos pēc iepirkuma rezultātiem, tomēr parametri, ko akceptējusi EK ir būtiski, jo iepirkuma veicējs nolikumā var iestrādāt prasības, kas atbilst attiecīgās kategorijas tramvajiem un noteikt atbilstošu cenu amplitūdu, norāda Delna.

Delnas ieskatā jau tehniski ekonomiskajā pamatojumā būtu jāpamato ratiņu un citu parametru nepieciešamība. Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem bija panākt SEG (siltumnīcefektu gāzes) emisiju apjoma samazinājumu, Delnas viedoklis ir, ka tehniski ekonomiskajam pamatojumam, būtu jāvieš skaidrība, kā iepriekš minētie tehniskie parametri šo mērķi palīdz sasniegt. Iespējams, ja EK līmenī tiktu veikts detalizētāks izvērtējums lielbudžeta projektiem, (kuru apmērs tuvojas 100 miljoniem eiro), tas samazinātu korupcijas riskus, lēš Delna.

Iepirkums tika rīkots sarunu procedūras veidā. Tas nozīmē divu līmeņu iepirkumu, kur sākotnēji pretendenti tiek atlasīti pēc kompetences un citiem parametriem, bet pēc tam tiek vērtēti tehniskie piedāvājumi. Pirmajā kārtā pieteicās divi pretendenti Škoda Transportation (Čehija) un Stadler (Polija), abi kvalificējās otrajai kārtai.

Pēc iepazīšanās ar RS izstrādātās tehniskās specifikācijas pirmo versiju, pēc kuras tramvaji būtu jāražo, Delna nosūtīja RS savas rekomendācijas. Lielāko daļu no tām RS akceptēja, taču vairākas sākotnējās prasības uzturēja. Tomēr Delnas ieskatā zinātniski argumentētu pamatojumu visu tehnisko specifikāciju nepieciešamībai iepirkumu komisija nesniedza. Pēc diskusijām iepirkumu komisijā Delnai neradās pārliecība par tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju pamatotību un punktu skaita piešķiršanas samērību. Līdz iepirkuma pārtraukšanai komisija neapstiprināja vērtēšanas kritēriju tabulu. Tomēr Delna vērš jaunās iepirkumu komisijas un RS pagaidu valdes uzmanību uz nepieciešamību turpmākajos projekta iepirkumos nodrošināt pamatotus, objektīvus vērtēšanas kritērijus, kas nodrošina iespējami labākā un sabiedrībai izdevīgākā piegādātāja atlasi.

Delnas uzdevums bija iepirkumu komisijai uzdot jautājumus un sniegt rekomendācijas. Delnas eksperti sekoja, lai iepirkumu komisija pret visiem pretendentiem attiektos taisnīgi un vienlīdzīgi, nodrošinot godīgu konkurenci. Bija gadījumi, kad RS neņēma vērā Delnas aicinājumus, kas tiešā veidā nebija noteikti likumā. Piemēram, viens no pretendentiem iesniedza pieteikuma termiņa pagarinājuma lūgumu, kas tika atteikts. Kad šādu pašu lūgumu izteica otrs kandidāts, prasība tika apmierināta. Delna saskatīja problēmu, ka par šo pagarinājumu personīgi netika informēts kandidāts, kas pirmais vērsās ar lūgumu pagarināt pieteikšanās termiņu un saņēma noraidošu atbildi. Lai novērstu iespējamu konkurences samazināšanos, Delna nosūtīja informāciju par termiņa pagarināšanu potenciālajam kandidātam, kurš iepriekš lūdza pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu, bet RS to noraidīja.

Iepirkumu komisija lielākoties lēmumus pieņēma vienprātīgi, atbalstot komisijas priekšsēdētāja viedokli. Diskusijās iepirkuma komisijā Delnas ieskatā konkurenci ierobežojošas prasības tika pamatotas gan ar pasažieru drošību, gan tramvaju efektivitāti un pasažieru komforta līmeni, taču Delna nesaņēma pārliecinošus pierādījumus un datus, kas šos izteikumus pamatotu. Nenotika diskusijas par jaunākajām jomas inovācijām, lielākā daļa komisijas locekļu neuzdeva jautājumus par iepirkuma specifikācijām. Diskusijas iepirkumu komisijā pārsvarā notika starp Delnu un RS pārstāvjiem vai pieaicinātajiem ekspertiem. Delnas ieskatā notikušās diskusijas vērtējamas kā formālas.

Kopš 2016.gada EK īsteno projektu, kura ietvaros 11 ES valstīs vienlaicīgi tiek izmēģināts Integritātes pakts kā uzraudzības instruments projektiem, kas finansēti ar ES fondu atbalstu. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Delna veic viena šāda projekta uzraudzību Latvijā – uzraugam RS projektu Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība, kas plašāk zināms kā Skanstes tramvaja projekts.

Delnas eksperti seko visiem projekta iepirkumu procesiem sākot no iepirkumu komisijas izveidošanas un beidzot ar līguma noslēgšanu un izpildi. Nepieciešamības gadījumā Delna piesaista papildus ekspertus būvniecības, finanšu, juridiskajos vai citos jautājumos.

Zemās grīdas tramvaju iepirkums bija otrais projektā uzsāktais iepirkums, ko Delna uzraudzīja. 2018.gada jūlijā Delna informēja par pirmā iepirkuma – Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei – gaitu un vēršanos kontrolējošajās un tiesībaizsardzības iestādēs, lai nodrošinātu, ka iepirkumā netiek izvirzītas īpaši specifiskas prasības, kas varētu ierobežot konkurenci.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, KNAB 2018.gada novembrī sācis kriminālprocesu saistībā ar pašvaldības uzņēmuma Rīga satiksme (RS) iepirkumiem. KNAB izmeklēšana saistīta ar Polijas un Čehijas uzņēmumu vienošanos ar Rīgas domes un pašvaldības transporta uzņēmuma pārstāvjiem par kukuļu nodošanu un personu piesaistīšanu naudas atmazgāšanai. Lietā figurē trīs iepirkumi un noslēgtie līgumi – par tramvaju, trolejbusu un autobusu piegādi. Saistībā ar šo lietu aizturētas sešas personas Latvijā un vēl divas Polijā.

Mediji ziņoja, ka par katru Rīgai piegādāto trolejbusu, autobusu un tramvaju kukuļos maksāts vidēji 5%-7%. Trīs iepirkumu summa kopā pārsniedz 270 miljonus eiro. Tiek lēsts, ka kukuļos varētu būt samaksāti 13 līdz 20 miljoni eiro.


Pievienot komentāru

Līdakam piedāvā turpināt strādāt Rīgas zoodārzā; piedāvājumu pieņemt nesteidz

Rīgas zoodārza kapitāldaļu turētājs Radzevičs piedāvājis Ingmāram Līdakam turpināt darbu iestādē sabiedrības izglītošanas jomā, taču Līdaka piedāvājumu pieņemt nesteidz, jo neesot skaidrības par jaunās zoodārza vadības plāniem.

Baltkrievija par piesārņotu naftu no Krievijas plāno saņemt 56 milj. eiro

Baltkrievija, kurai Krievija pērn piegādāja pusmiljonu tonnu nekvalitatīvas naftas, pēc ilgām sarunām ar Maskavu gaida kompensāciju 56 miljonu eiro vērtībā, ziņo Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra BelTA.

Igaunijas Rail Baltica uzņēmuma jaunais vadītājs koncentrēsies uz termiņu izpildi

Igaunijas valsts uzņēmumā Rail Baltic Estonia priekšsēdētāja amatā stāsies Tenu Grīnbergs, kurš sola koncentrēties uz būvdarbu grafika izpildi un tālāka finansējuma saglabāšanu, ziņo ERR.

FM: Nākamajā ES plānošanas periodā uzsvars uz klimatam draudzīgas ekonomikas transformāciju

«Nepieciešamība pāriet uz videi un klimatam draudzīgāku ekonomiku ir nenovēršama. Jo ātrāk tiks mainīta attieksme, ka klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi ir drauds mūsu attīstībai, jo konkurētspējīgāki mēs būsim nākotnē.»

SIFFA direktors: Latvijā otrais zemākais vēža ārstēšanas finansējums Eiropā

Latvijas kompensācijas sistēmu papildinājušas tikai divas jaunās zāles – medikaments aknu vēža un zāles metastātiskas melanomas ārstēšanai.

Igaunijā koronavīrusa analīzes veiktas četrām personām; rezultāti negatīvi

Igaunijā līdz šim jaunā koronavīrusa analīzes veiktas četriem cilvēkiem, un visas bijušas negatīvas, tā Igaunijas Veselības pārvaldes informāciju citē raidorganizācija ERR.

Latvijā samazinās lidojumu kavējuma laiks

Latvijā 2019.gadā kopējais kavējums gaisa satiksmes plūsmas vadībā bija 2 626 minūtes, kas ir par 83,8% mazāk nekā 2018.gadā, kas saistīts ar racionālāku gaisa telpas izmantošanu.

Kariņš mudina Bordānu izpildīt savus «mājasdarbus», pirms kritizēt citus ministrus

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš mudina Jaunās konservatīvās partijas līderi, tieslietu ministru Jāni Bordānu izpildīt savus «mājasdarbus», pirms kritizēt citus ministrus.

Maskava noraida Sīrijas pamieru ar opozīciju; karadarbība pastiprinās

Karadarbībai Sīrijā starp valdības-Krievijas spēkiem un opozīcijas grupējumiem prasot arvien jaunus civiliedzīvotāju upurus, Krievija ir noraidījusi pamiera iespēju, jo uzskata pretiniekus par teroristiem, kuriem nevēlas piekāpties ne Maskava, ne Damaska, ziņo vācu raidsabiedrība DW.

Valdība lauksaimniekiem piešķir 8,7 miljonus eiro konkurētspējas nodrošināšanai

Valdība akceptē 8,72 miljonu eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem.

Vācijā pieaug karnevāla uzbrukumā cietušo skaits

Vācu policija, kura izmeklē automašīnas ietriekšanos cilvēku pūlī karnevāla gājiena laikā, ir pavēstījusi, ka uzbrukumā cietuši 52 cilvēki. No tiem 35 cietušie joprojām ir slimnīcā, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Ministru domām daloties, pagaidām neatbalsta priekšlikumu par alkohola tirdzniecību internetā

Ministru domām daloties, valdība lēma pagaidām nevirzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz atļaut Latvijā tirgot alkoholiskos dzērienus ar interneta starpniecību.

Kariņš: Latvijas dienesti ir gatavi nepieciešamības gadījumā neļaut jaunajam koronavīrusam izplatīties

Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu, tomēr atbildīgie dienesti ir gatavi nepieciešamības gadījumā neļaut šim vīrusam izplatīties, norāda Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Atsevišķu ministru kritikas pavadībā valdība atbalsta Nacionālo attīstības plānu

Ministru kabinets otrdien, 25.februārī, atbalstījis Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam gala redakcijas projektu, atsevišķiem ministriem gan kritizējot finansējuma trūkumu tā īstenošanai.

Igaunijā policijas priekšnieka algu paceļ līdz 6 000 eiro

Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes ģenerāldirektora mēnešalga ir noteikta 6 000 eiro apmērā, tā paredz Igaunijas iekšlietu ministra Marta Helmes lēmums, ziņo ERR.

Igaunijā noraida aptieku reformas atcelšanas likumprojektu

Igaunijas parlamentā otrdien, 25.februārī, noraidīts grozījumu projekts, kas paredzēja mainīt valstī plānoto aptieku reformu, kuras nolūks ir aptieku pāriešana aptiekāru īpašumā. Grozījumu projektu bija iesniegusi Igaunijas Konservatīvā tautas partija, raksta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.

Ar sociālajām garantijām vēlas stiprināt tiesnešu neatkarību

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 25.februārī, pirmajā lasījumā atbalstīja likumu grozījumus, ar kuriem plānots stiprināt Satversmes tiesas tiesnešu neatkarību.

Pērn veikti 530,6 miljoni bezskaidrās naudas maksājumu 203 miljardu eiro apjomā

Salīdzinājumā ar 2018.gadu kopējais klientu bezskaidrās naudas maksājumu skaits pieauga par 11%, savukārt maksājumu kopapjoms samazinājās par 10,2%.

JKP dod mājienu par vēlmi Magņitska sankciju sarakstā redzēt arī Šķēli

Jaunās konservatīvās partijas ieskatā tā dēvētais Magņitska sankciju saraksts būtu jāpapildina arī ar citiem Latvijas oligarhiem, partijai netieši dodot mājienu par vēlmi tajā redzēt arī ekspolitiķi Andri Šķēli.

Koronavīrusa dēļ Kanāriju salās vairākiem simtiem atpūtnieku liedz atstāt viesnīcu

Spānijas Kanāriju salās kādā viesnīcā ieviesti pārvietošanās ierobežojumi vairākiem simtiem viesu, jo naktsmītni apmeklējis kāds itāļu ārsts, kuram ir konstatēts koronavīruss, ziņo britu raidorganizācija BBC.

Attaisnotie izdevumi – kā atgūt pārmaksāto nodokli

Ik gadu, sākot no 1.marta, ir iespējams atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Ventas osta pārejas periodā segs Ventspils brīvostas pārvaldes izmaksas

Jaundibinātā AS Ventas osta pārejas periodā līdz visu ostas funkciju pārņemšanai segs Ventspils brīvostas pārvaldes izmaksas.

Pētījums: Eiropas lielākiem uzņēmumiem CO2 samazināšanā jāiegulda divtik

Eiropas vadošiem uzņēmumiem zema oglekļa dioksīda projektos ir jāiegulda divreiz vairāk nekā šobrīd, lai līdz 2050.gadam sasniegtu klimata neitralitāti, tā secināts pētījumā, ko citē beļģu ziņu portāls EurActiv.

Misāne jānogādā Latvijā līdz 4.martam

Informācija nodota arī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroram, kas veic pirmstiesas kriminālprocesu lietā, kurā Misāne atzīta par aizdomās turēto un viņai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Armēnijas eksprezidentu Sargsjanu tiesā par apsūdzībām korupcijā

Armēnijā tiesas priekšā otrdien, 25.februārī, stājas Kaukāza valsts eksprezidents Seržs Sargsjans par apsūdzībām liela apmēra korupcijā, kuras pats politiķis uzskata politiski motivētām, ziņo ASV valsts medijs Radio Brīvā Eiropa.

Top 5 Video


    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!