Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss: Latvija 18.vietā un uzlabojumi minimāli

Latvijas starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm dzimumu līdztiesības ziņā ieņem 18.vietu, liecina Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss 2019.

Labklājības ministrijā (LM) informē, ka Latvija Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā ieguvusi 58,7 punktus no maksimālajiem 100. Tas ir par 1,6 punktiem vairāk nekā 2017.gadā publicētajā dzimumu līdztiesības indeksā.

Ministrijā norāda, ka kopš 2005.gada Latvijas rādītāji ir palielinājušies par 6,3 punktiem, tomēr tas aizvien atpaliek no ES vidējā. Vidējais dzimumu līdztiesības indekss ES ir 67,4 punkti.

Latvija kopā ar Igauniju, Slovēniju, Portugāli, Maltu, Austriju, Vāciju un Kipru ierindojas starp tām valstīm, kur dzimumu līdztiesības indekss ir zemāks nekā vidēji ES, tomēr rādītājiem ir tendence uzlaboties.

Visizteiktākā nevienlīdzība – varas un zināšanu jomās

Lai gan Latvijai augstākais rādītājs ir veselības (78,3) jomā, tomēr starp ES dalībvalstīm Latvija te ierindojas vien 26.vietā.

Augsts rādītājs Latvijai ir arī darba jomā –74,2. LM uzsver, ka kopumā te iezīmējas pozitīva attīstība, jo ir palielinājies gan sieviešu (75%), gan vīriešu (79%) nodarbinātības līmenis (vecuma grupā 20 – 64 gadi), taču izteiktā segregācija darba tirgū (sieviešu vai vīriešu izteikts pārsvars noteiktā profesijā vai ekonomikas sektorā) joprojām ir aktuāls jautājums.

Tikai 5% vīriešu strādā izglītības, veselības un sociālā darba jomās, salīdzinot – minētajās jomās strādā 25% sieviešu. Kamēr zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas jomās strādā 30% vīriešu, šajās nozarēs nodarbināti vien 6% sieviešu.

Lasiet arī: OECD valstu vidū Latvijā ir visaugstākā dzimumu atšķirība starp augstākās izglītības ieguvējiem

Visizteiktākā nevienlīdzība Latvijā ir varas (44,1) un zināšanu (49,7) jomās, turklāt zināšanu jomā Latvija ierindojas pēdējā vietā ES. To ietekmē sieviešu vai vīriešu augstais īpatsvars noteiktās izglītības jomās, kā arī iesaiste mūžizglītībā gan sievietēm, gan vīriešiem ir salīdzinoši zema (2017.gadā sievietēm – 14%, vīriešiem – 13%), informē ministrijā.

Ienākumu atšķirība – sievietes nopelna par 18% mazāk

Naudas jeb ienākumu jomā tiek vērtēta sieviešu un vīriešu piekļuve finanšu un ekonomiskajiem resursiem, kā arī sieviešu un vīriešu nabadzības riska indekss.

Latvijā augstākam nabadzības riskam ir pakļautas vienas personas mājsaimniecības, īpaši sievietes (58% salīdzinājumā ar 48% vīriešu) 65 gadu vecumā un vecākas, kā arī sievietes ar zemāku izglītību (45%). Latvijai naudas jeb ienākumu jomas rādītājs ir 65,5 (ES – 80,4).

Sievietēm Latvijā ienākumi ir par 18% mazāki nekā vīriešiem, turklāt šī atšķirība ienākumos var būt lielāka pāriem ar bērnu (sievietes pelna par 30% mazāk) un starp cilvēkiem ar zemāku izglītību (sieviešu ienākumi ir par 35% zemāki).

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir neatkarīga ES struktūrvienība jeb aģentūra, kas izveidota ar mērķi veicināt un stiprināt dzimumu līdztiesību, tostarp, nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES politikas jomās un valstu politikas attiecīgajās jomās, kā arī veicināt cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ un palielināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību.

EIGE mērķis ir kļūt par Eiropas zināšanu centru dzimumu līdztiesības jautājumos, pirmavotu ticamu faktu izstrādē, kas apkopo un nodrošina pieejamu informāciju, pieredzi un specializētas zināšanas.

Līdz šim Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss tika publicēts reizi divos gados, taču turpmāk to publicēs reizi gadā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas