Ekonomikas sildīšanai par pieciem miljoniem palielina Rīgas pilsētas budžeta izdevumus

Rīgas pilsētas pagaidu administrācija piektdien, 21.augustā, nolēmusi par aptuveni pieciem miljoniem eiro palielināt Rīgas pilsētas šī gada budžeta izdevumus, tādējādi pašvaldība aktīvi iesaistījusies ekonomikas sildīšanas pasākumos, lai mazinātu ārkārtējās situācijas un COVID-19 krīzes ietekmi, un īstenos jaunus investīciju projektus.

Jauno investīciju projektu īstenošana notiek saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izskatītajiem pašvaldības investīciju projektiem, kas tiek apstiprināti ar Ministru kabineta rīkojumiem par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību.

Projektu īstenošanai tiek izmantots pašvaldības līdzfinansējums 25% apjomā no projekta kopējām izmaksām, kā arī aizņemšanās iespējas, finansējot 75% no projekta izdevumiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības aizņēmumu apjoma pieaugums jauno investīciju projektu īstenošanai 2020.gadā palielinās pašvaldības budžeta finansēšanas daļas pozitīvo saldo, ļaujot īstenot papildus investīciju projektus ekonomikas sildīšanai un saglabājot pašvaldības finanšu stabilitāti, kā arī saglabās Rīgas pilsētas pašvaldības naudas līdzekļu uzkrājumus gada beigās, kuri būs nepieciešami jauno investīciju projektu pārejošo saistību segšanai 2021.gadā 7,4 miljonu eiro apmērā.

Saskaņā ar administrācijas lēmumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums paredzēts 406 730 eiro, Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums – 43 625 eiro, bet Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 4,6 miljoni eiro.

Lielākais papildu finansējums paredzēts programmai Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā – 3,3 miljoni eiro.

Ņemot vērā grozījumus, Rīgas pašvaldības budžeta ieņēmumi paredzēti 931,6 miljonu apmērā, bet izdevumi – 1,06 miljardu apmērā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas loceklis Aleksejs Remesovs sēdes laikā paziņoja, ka nevar atbalstīt papildu 20 208 eiro piešķiršanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, zaudējumu segšanai SIA Eco Baltia vide.

Zaudējumi radušies par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu fiziskām personām, kuru klienti pirms tam bija SIA Pilsētvides serviss, pašvaldībā izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā.

Remesovs uzsvēra, ka iepazīstoties ar dokumentos pieejamo informāciju, viņš nav guvis pietiekamu skaidrojumu par līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību un nevar to atbalstīt. Tādēļ viņš ierosināja vai nu izslēgt no kopējās budžeta grozījumu summas 20 208 eiro, vai arī, lai atbildīgās amatpersonas pamato šāda piešķīruma nepieciešamību.

Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš skaidroja, ka Juridiskā pārvalde atbalsta līdzekļu piešķiršanu, bet rosina uzņēmumam minētos līdzekļus piedzīt no iepriekšējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma regresa kārtībā.

Remesovs norādīja, ja līdzekļi uzņēmumam tiks piešķirti, tad nebūs nepieciešamības tos piedzīt regresa kārtībā. Viņš uzstāja, ka šo piešķīrumu nevar atbalstīt.

Pagaidu administrācija nolēma izslēgt no kopējās budžeta grozījumu summas 20 208 eiro un par to lemt nākamajā pagaidu administrācijas sēdē.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas