Eksāmenus vispārējās izglītības iegūšanai joprojām plāno klātienē

Noslēguma pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu nav atcelti, un to norise pagaidām ir plānota klātienē, pastāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve Liene Bērziņa.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad skolēni kārtos trīs obligātos pārbaudījumus, savukārt izvēles eksāmens nav jākārto. Tas attiecināms arī uz profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem gan šogad būs vēl jākārto pārbaudījumi, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

VISC pārstāve piebilda, ka eksāmenu norise plānota klātienē, līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā – ievērojot visas tajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības.

Bērziņa stāstīja, ka sadarbībā ar Veselības ministriju tiks sagatavoti ieteikumi 12.klases izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei, kuru pamatā būs regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm.

Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts tajā brīdī pieļaujamais personu skaits, kā arī noteiktais eksāmenu ilgums, kas ir trīs stundas, jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes.

Arī šogad, sākoties eksāmenu laikam, Valsts policija sadarbībā ar VISC pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvus pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu.

Bērziņa arī pastāstīja, ka patlaban diagnosticējošos darbus mācību valodā (latviešu, krievu, poļu), latviešu valodā mazākumtautību programmās un matemātikā ir veikuši 6.klases skolēni. Viņiem vēl jāpilda diagnosticējošais darbs dabaszinībās 4.martā. Savukārt 3.klases skolēni diagnosticējošo darbu mācību valodā veiks 3.martā, matemātikā – 9.martā un skolēni, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu, latviešu valodu – 11.martā.

Diagnosticējošo darbu norisei izglītības iestādēm tika piedāvāti vairāki scenāriji – pildīt elektroniski, saņemt elektroniski un pildīt uz papīra vai pildīt uz skolas izdrukāta papīra.

Patlaban darbi vēl tiek vērtēti, un VISC nevar komentēt rezultātus.

Bērziņa atklāja, ka VISC saskārās arī ar tehniska rakstura problēmām, ko ietekmēja skolu un skolēnu datoru programmu nesakritība, interneta ātrums un tā pārrāvums. Skolēni bieži vien paši atrisinājuši iespējamos atbilžu sniegšanas veidu, ja radušās problēmas darbu veikšanā datorā.

VISC ir saņēmis ziņas, ka ne visi bērni darbus veikuši paši. Bērziņa atzīmēja, ka jāturpina skaidrot diagnosticējošā darba mērķis – skolēnu zināšanu un prasmju novērtēšana ar nolūku tās uzlabot. Viņa atgādināja, ka diagnosticējošā darba vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu. 

«Ja skolēns nav pats varējis izpildīt uzdevumus un tos viņu vietā veikuši, piemēram, vecāki, tas nozīmē, ka konkrēto prasmi skolēns nav apguvis un līdz mācību gada beigām tās ir jāpilnveido. Vecāki var bērnam palīdzēt sagatavoties, iekārtot darba vai mācību vietu, atbalstīt un izskaidrot uzdevumu pildīšanas nosacījumus, bet nevajag darbus pildīt bērnu vietā. Tādā veidā nevar bērnam palīdzēt stiprināt pašvadītas mācīšanās prasmes. Tas nepalīdz bērnam mācīties no paša kļūdām,» skaidroja VISC pārstāve

Bērziņa norādīja, ka patlaban ir pieņemts lēmums atcelt 9.klašu noslēguma pārbaudījumus, un skolēni mācības pabeigs ar vērtējumu gadā. To vietā tiks piedāvāti diagnosticējošie darbi – divi obligātie, latviešu valodā un matemātikā, pārējie izvēles. Diagnosticējošie darbi neietekmēs nedz semestra, nedz gada vērtējumu, bet ļaus iegūt skolēniem apliecinājumu savām zināšanām, iegūt objektīvu vērtējumu deviņu gadu laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Kā stāstīja VISC pārstāve, šogad tika paplašināta diagnosticējošo darbu 3. un 6. klasēm norises forma. Skolām daudz plašākas iespējas piedāvāt darbu izpildes variantus, ņemot vērā dažādās iespējas. Ik gadu darbus skolēni pildīja klātienē, kā arī daļa no darbiem bija iespēja pildīt arī uzdevumi.lv platformā, tad šogad – darbus ir iespēja pildīt klātienē individuālajās konsultācijās, ir sagatavoti dažāda formāta darbi pildīšanai datorā  vai citās viedierīcēs, kā arī skolēni, ja nav pieejams tehnoloģiskais nodrošinājums, darbus var pildīt uz papīra.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas