Elektrodrošības padomi Ziemassvētku laikā: kas jāzina, dekorējot māju un eglīti 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā iedzīvotāji aicināti pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un darba vietas vai mājokļu dekorēšanai izmantot tikai drošus un pārbaudītus elektriskos svētku rotājumus.

Īpaši svarīgi dažādu elektrisko svētku rotājumu tuvumā neatstāt bez uzraudzības bērnus, jo bērnam var rasties vēlēšanās svētku rotājumus apskatīt, pašam tos ieslēgt/izslēgt, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu. Vienīgā iespēja kā pasargāt bērnus no elektrotraumas ir rīkoties atbildīgi un ieslēgtu svētku rotājumu un dažādu elektroiekārtu tuvumā neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī regulāri bērniem atgādināt elektrodrošības noteikumus, informē AS Sadales tīkls.

Katru gadu elektrotraumas gūst gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie, kuras izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kad tiek izmantotas savu laiku jau nokalpojušas elektroierīces vai tās tiek lietotas neatbilstoši instrukcijai. Šogad lietotāju elektroietaisēs AS Sadales tīkls ir reģistrējusi 52 elektrotraumu gadījumus (tajā skaitā septiņus letālus gadījumus) un 14 cietušie ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

Elektrodrošības padomi, izmantojot elektriskos svētku rotājumus:

– Izvēloties un iegādājoties elektriskos svētku rotājumus, tie jāizvēlas atbilstoši apstākļiem un videi, kur tos paredzēts izvietot. Telpās jāizmanto iekštelpām paredzētas elektriskās virtenes un rotājumi, bet pagalma vai ēkas dekorēšanai jāizmanto rotājumi un virtenes, kuras paredzētas lietošanai ārpus telpām;

– Pirms elektrisko svētku rotājumu pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar to lietošanas instrukciju;

– Elektriskajos svētku rotājumos, kuri ilgstoši nav lietoti vai stāvējuši pagrabos un noliktavās, var būt sakrājušies ar putekļi, tā paaugstinot aizdegšanās risku;

– Pirms rotājumu uzstādīšanas un pieslēgšanas tie rūpīgi jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tie ir droši. Gluži kā elektrotīkls, arī elektroiekārtu izolācija ar laiku noveco un zaudē savas aizsardzības īpašības – vadu izolācija var būt sabojāta vai saplaisājusi;

– Pirms elektrisko rotājumu lietošanas ieteicams pārbaudīt telpu iekšējo elektrotīklu un kontaktligzdu izvietojumu, pie kā tos paredzēts pieslēgt. Nereti, vienlaicīgi saslēdzot visas elektroiekārtas, kontaktligzdas un elektrotīkls tiek pārslogots, kas savukārt izraisa elektrības vadu vai iekārtas aizdegšanos;

– Dekoratīvā apgaismojuma virtenes nedrīkst stiprināt pie metāla virsmas vai objektiem;

– Dodoties ārpus mājām vai biroja, elektriskie svētku rotājumi un virtenes ir jāizslēdz.

Kā pārliecināties, vai elektriskos svētku rotājumus var izvietot ārpus telpām?

Izvēloties elektriskos svētku rotājumus un apgaismojuma virtenes, jāpievērš uzmanība iekārtas marķējumam. Iekārtas marķējums «IP» norāda, kādos apstākļos to var izmantot.

– Marķējums «IP20» norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitruma izturīga;

– Marķējums «IP44» norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā, ir izturīga pret mitrumu un laika apstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī;

– Marķējums «IP67» norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga. Ziemā ēku vai pagalma dekorēšanai elektriskie svētku rotājumi ar šo marķējumu būs visdrošākie.

Par elektrisko rotājumu lietošanas apstākļiem norāda arī simbols «mājiņa» ar bultiņām. Ja bultiņas ir vērstas uz «mājiņas» iekšpusi, rotājumi un virtene paredzēta lietošanai telpās, bet, ja uz āru, rotājumus var izmantot arī dabā.

Elektrodrošības padomi, izmantojot pagarinātājus un elektroierīces ārpus telpām:

– Ārpus telpām jālieto atbilstoši pagarinātāji un tie jāizvieto tā, lai, pārvietojoties vai tīrot pagalmu no sniega, ne pagarinātājus, ne rotājumu vadus nebūtu iespējams aizķert;

– Izvietojot pagarinātājus, to kontaktligzdas jānovieto ar virspusi uz leju un rūpīgi jānosedz, lai to iekšpusē nenokļūst mitrums;

– Papildu drošībai ieteicams, lai elektrotīkls, pie kura tiek pieslēgti elektriskie svētku rotājumi, būtu pievienots strāvas noplūdes automātam.

Elektrodrošības padomi, izrotājot svētku egli:

– Ja dekorācijai tiek izmantota egle, jārūpējas, lai tā nenokalstu, jo sausa egle paaugstina ugunsgrēka risku;

– Egles izrotāšanai jāizmanto tikai pārbaudītas un drošas elektriskās virtenes;
– Ja dekorācijai tiek izmantota mākslīgā egle, kuras sastāvā ir metāla elementi, tās rotāšanai nedrīkst izmantot elektriskās apgaismojuma virtenes.

Kā rīkoties bīstamās situācijās?

Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, īpašumā ir notikusi avārija, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija – vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis, tikai pēc tam var sekot īpašuma glābšanas pasākumi vai pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam! Katram – gan bērniem, gan pieaugušajiem – ir jāzina vieta savā īpašumā, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un izglābt cilvēka dzīvību!

Par bīstamām situācijām elektroapgādes infrastruktūras tuvumā jāinformē AS Sadales tīkls, zvanot uz bezmaksas diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu – 112!

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas