EM 464.sērijas namus atzīst par drošiem tālākai izmantošanai; īpašniekus mudina ēkas atbilstoši uzturēt

Lai gan 464.sērijas daudzdzīvokļu namu apsekošanas laikā konstatētas pazīmes par mehāniskās stiprības un stabilitātes zudumu, Ekonomikas ministrija (EM) secina, ka pie atbilstošas uzturēšanas un atsevišķu elementu atjaunošanas, ēkas ir drošas turpmākai lietošanai.

Apsekojumā secināts, ka ēkas nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Konstatēts, ka atrodoties agresīvā (īpaši – mitrā) vidē, ir vērojama korozija uz paneļus savienojošām tērauda cilpām un skavām, taču bojājumi ir pārsteidzoši nelieli un vēl neietekmē mezglu savienojumu nestspēju un līdz ar to arī ēkas stiprību un stabilitāti, informē ministrijā.

Būtiskākais no izpētes ietvaros konstatētajiem defektiem ir jaunākā tipa 464.sērijas ēku jumta konstrukcijas centrālā U veida paneļa nepietiekams balstījuma dziļums un plaisas paneļu balstījuma vietās. Arī šādiem gadījumiem ir izstrādāts pastiprināšanas tipveida risinājums trīs dažādām balstījuma problēmsituācijām.

Lai iedzīvotājiem samazinātu izmaksas, EM piedāvā ēku nesošo konstrukciju mezglu pastiprināšanas tipveida risinājumus.

Ministrijā informē, ka ir sagatavotas arī vadlīnijas 464.sērijas ēku nesošo konstrukciju padziļinātas tehniskās apsekošanas veikšanai, lai varētu noteikt ēkas tehnisko stāvokli, kā arī ieteikumi ēku turpmākai ekspluatācijai, uzturēšanai un konstrukciju tehniskā stāvokļa uzraudzībai, lai saglabātu ēku mehānisko stiprību un stabilitāti. Sagatavotie materiāli satur arī priekšlikumus ēku nesošo konstrukciju un to mezglu ekspluatācijas termiņiem un obligāti veicamajiem pastiprināšanas darbiem, kā arī to provizoriskajām būvizmaksām.

Ministrija aicina dzīvokļu īpašniekus rūpēties par ēku atbilstošu uzturēšanu.

EM pētījumu kopā ar būvspeciālistiem veica 2019.gadā, turpinot izvērtēt Padomju laikā celto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli. Pētījuma laikā tika apsekotas 13 464.sērijas ēkas (desmit Rīgā un trīs Jelgavā), kuras ekspluatācijā tika nodotas laika posmā no 1964. līdz 1978.gadam.

Šī sērija tika izvēlēta, jo nozares eksperti norādījuši uz riskiem, ka šīs sērijas ēkām varētu būt lielāki nesošo konstrukciju stabilitātes riski, ņemot vērā konstrukciju īpatnības, ēku vecumu un noteikto vidējo kalpošanas ilgumu (60 gadi).

Lasiet arī: Revīzija: Liela daļa Latvijas dzīvojamā fonda degradējusies līdz grausta stāvoklim

Padomju laika sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa izpēti EM uzsāka 2018.gada beigās, kad, sadarbībā ar pieredzējušiem būvspeciālistiem, tika veikta 316. un 318.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskā stāvokļa izpēte un izstrādāti tipveida balkonu pārbūves vai atjaunošanas risinājumi.

Pētījuma ietvaros tika apsekoti 29 ēku balkoni Rīgas, Jelgavas un Rēzeknes 318. un 316.sērijas daudzdzīvokļu ēkās. Izpētes laikā tika secināts, ka 55% no pārbaudītajiem 316.sērijas ēku balkoniem un 83% no pārbaudītajiem 318.sērijas ēku balkoniem nekavējoši vai tuvāko trīs gadu laikā jāveic remontdarbi bojājumu novēršanai.

EM izvērtēs iespēju pieejamā finansējuma ietvaros arī 2020.gadā turpināt Padomju laikā celto sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārbaudi un veikt kādas citas sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju izpēti.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas