FID: Pandēmija naudas atmazgāšanas jomā pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem

Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēma ir noturīga un instrumentu spektrs ir pietiekami elastīgs, taču pandēmija ir pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem, norāda Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

FID sagatavotajā Nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojumā par 2017.–2019.gadu Latvijas spēja vadīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) riskus un izveidotās NILL novēršanas un apkarošanas sistēmas noturība ir novērtēta kā augsta.

Par to liecina pozitīvās tendences un rādītāji iestāžu savstarpējā sadarbībā vietējā un starptautiskā līmenī, uzraudzības un kontroles institūciju kapacitātes pieaugums, kā arī vienotas un koordinētas NILL apkarošanas sistēmas izveide. 

Šis ir pirmais FID vadībā tapušais šāda veida ziņojums.

«Mūsu secinājumi ir pozitīvi: esam kļuvuši gudrāki, esam apguvuši to, kā laicīgi identificēt riskus un mācāmies tos attiecīgi vadīt. Mūsu sistēma ir noturīga, mūsu politikas instrumenti un darbību spektrs ir pietiekami elastīgs, lai spētu pretoties esošiem un potenciāliem riskiem. Taču vienlaikus nedrīkstam ieslīgt pašapmierinātībā. Draudi un riski kļūst arvien sarežģītāki,» norāda FID priekšniece Ilze Znotiņa.

«Noziedzīgā pasaule atrod veidus, kā piemēroties, un mēģina atrast arvien jaunus veidus, kā apiet mūsu liktos šķēršļus.»

«Arī pandēmija ir pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem, kuri vēlas izmantot valstu ievainojamību ārkārtas situācijā, kā arī pastiprināti darbojas digitālajā vidē, tādēļ darbs jāturpina,» secina Znotiņa.

Ziņojumā secināts, ka kopumā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks pastāvīgi samazinās. Tas galvenokārt skaidrojams ar pārrobežu finanšu plūsmas no augsta riska valstīm ievērojamo kritumu, pilnveidoto normatīvo regulējumu, stiprināto jomas institūciju kapacitāti.

Liela daļa izmaiņu notika 2019.gada beigās, tāpēc rezultātus pilnvērtīgi būs iespējams novērot nākamajā pārskata periodā.

Tāpat secināts, ka identificēta arī sektoru risku pakāpeniska samazināšanās. Īpaši jāakcentē kredītiestāžu sektors, kurā notikušas vislielākās pārmaiņas, proti, atteikšanās no augsta riska klientu apkalpošanas, pilnveidota spēja identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem, izstrādātas augsta līmeņa iekšējās kontroles sistēmas. Tas pozitīvi ietekmēja arī citus sektorus.

Pandēmijas laikā pieauga virtuāli veikto noziegumu skaits, parādījās arī jaunas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas.

Risku ziņojumā apzināti arī nākotnes riski. Prognozējams, ka nākotnē noziegumi, kuri rada noziedzīgus līdzekļus, un šo līdzekļu legalizācija arvien vairāk tiks īstenota ar dažādiem virtuāliem risinājumiem. Tas pamatojams ar virtuālajām valūtām piemītošo anonimitātes elementu, aprites uzraudzības problemātiku, kā arī pieaugošajiem virtuālo valūtu veidiem un dažādību.

Saskaņā ar risku ziņojumā identificētajiem riskiem definēti arī pasākumi un izstrādāti priekšlikumi veicamajām darbībām, lai sekmīgi īstenotu šo risku novēršanu un apkarošanu.

FID uzskata, ka jāturpina starptautiskās un nacionālās sadarbības pilnveide, jānostiprina uz risku balstītas pieejas piemērošanu, pilnveidot uzraudzības funkciju īstenošanu visos sektoros, nodrošināt samērīgu uzraudzības prasību piemērošanu, kā arī jāorganizē mācības, lai mērķauditorijai skaidrotu būtiskākos secinājumus.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas