Fizikā un vēsturē CE rezultāti kāpuši, taču ķīmijā un angļu valodā – kritušies

Salīdzinot ar iepriekšējā gada centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, vislielākie uzlabojumi skolēnu vidējā vērtējumā vērojami Latvijas un pasaules vēsturē un fizikā, liecina Valsts izglītības satura centra (VISC) aktuālākie dati par centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Savukārt ķīmijā un angļu valodā skolēniem šogad vērojams rezultātu kritums. 

Zem 40% sliekšņa turpina būt matemātika, kurā šogad skolēnu vidējais vērtējums ir 36,3%, gadu iepriekš – 35,4%. Tāpat arī 2019.gadā matemātikā skolēnu vidējais sniegums bija zemāks – 32,7%. 

Pēc VISC apkopotās informācijas, Latvijas un pasaules vēsturē skolēnu vidējais vērtējums ir 46%, kas ir par nepilniem septiņiem procentpunktiem vairāk nekā pērn. 2019.gadā Latvijas un pasaules vēsturē skolēnu vidējais vērtējums bija 41,3%. 

Fizikā šogad vidējais vērtējums ir 48,8%, kas ir par nepilniem septiņiem procentpunktiem augstāks nekā gadu iepriekš.

Savukārt 2019.gadā skolēnu sniegums centralizētajā eksāmenā fizikā bija 37,5%. 

Angļu valodas centralizētajā eksāmenā šogad ir vērojams 3,2 procentpunktu kritums, sasniedzot 66,8%, salīdzinot ar gadu iepriekš, kad skolēnu vidējais vērtējums bija 70%. Savukārt ķīmijas centralizētajā eksāmenā vidējā vērtējuma kritums mērāms par nepilniem pieciem procentpunktiem, sasniedzot 55,3% šogad. Pērn centralizētajā eksāmenā ķīmijā skolēnu vidējais vērtējums bija 60%. 

Bioloģijā skolēnu vidējais vērtējums šogad ir 50,2%, kas ir nedaudz mazāks rezultāts nekā gadu iepriekš, kad vidējais vērtējums bija 53,1%. Neliels kritums vērojams arī latviešu valodas vidējā rezultātā.

Šogad latviešu valodas centralizētajā eksāmenā vidējā atzīme ir 51,3%, bet pērn tas bija 52,9%.

Franču valodā skolēnu vidējais vērtējums ir līdzvērtīgi augsts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šogad franču valodā skolēnu sniegums mērāms 76,1%, kas ir par 1,1 procentpunktu vairāk nekā pērn. 2019.gadā franču valodā vidējais vērtējums bija 69,1%. 

Arī krievu valodas centralizētā eksāmena rezultāti ir virs 70%. Šogad krievu valodas vidējais vērtējums ir 76,8%, bet pērn tas bija 73,3%. Savukārt vācu valodā vidējais vērtējums ir 73,8%. Pērn vācu valodā skolēnu sniegums bija mērāms 74,5%. 

9.klases valsts valodas centralizētā eksāmena vidējais vērtējums ir 61,1%, kas ir nedaudz zemāks par iepriekšējo gadu, kad bija 63,8%.

VISC secinājis, ka kopumā šogad skolēnu sniegumos centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar pagājušo gadu, būtisku izmaiņu nav. Obligātajos eksāmenos tie par dažiem procentiem atšķiras no iepriekšējo gadu rezultātiem. 

Savukārt izvēles eksāmenos rezultāti ir mainīgi, bet, kā uzsver VISC, jāņem vērā, ka to kārtotāju skaits ir neliels, kas arī ietekmē eksāmenu vidējo rezultātu. Tāpat, salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, ka Covid-19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmena saturs, skolēni eksāmenus pildīja speciālās atbilžu lapās, kuras iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža.

Plašāka eksāmenu rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šā gada septembrī.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. 

Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95–100%), B2 (70–94%), B1 (40–69%). 

Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā. 

30.jūnijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 16 000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens.

Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo, no kuriem latviešu valodā – 14 229, matemātikā – 14 376, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12 513 izglītojamo, krievu – 1 766, vācu – 30, bet franču – trīs jaunieši. 

Šogad izglītojamajiem nebija jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav. Šogad Latvijas un pasaules vēsturi kārtoja 1481 skolēns, bioloģiju – 1201, fiziku – 780, ķīmiju – 619.

Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise pamatskolas skolēniem, tā vietā skolēni veica diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā. 

Lai skolēni varētu sākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas apguvējiem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 1 772 skolēni.

Sertifikāti tiks izsniegti 6.jūlijā tiem skolēniem, kuri kādu no noslēguma pārbaudījumiem kārtoja papildtermiņos.

Ja izglītojamo neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, proti, līdz 30.jūlijam, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija to izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Savukārt pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informācijas, no šodienas 12.klašu absolventi un citi izglītojamie, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus, varēs uzzināt šo eksāmenu vērtējumus, izmantojot latvija.lv e-pakalpojumu Mani dati izglītības reģistros. Šajā e-pakalpojumā tiek attēloti centralizēto eksāmenu vērtējumi, kurus VISC ir ievadījis Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izdrukātos sertifikātus, tāpat kā līdz šim, absolventi varēs saņemt izglītības iestādēs.

Augstākās izglītības iestādēs šobrīd ir sākusies uzņemšana, un datu pieejamība kopējā sistēmā būtiski atvieglo nepieciešamo formalitāšu kārtošanu. Tā, eksāmenu rezultāti un vidusskolas diploma atzīmes no VIIS tiek nodotas Vienotajai uzņemšanas sistēmai un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) uzņemšanas sistēmai, ja reflektants piesakās studijām kādā no Latvijas augstskolām. Jāatgādina, ka vidusskolas diploma atzīmes sistēmā pieejamas pēc tam, kad izglītības iestādes triju darba dienu laikā pēc diploma izsniegšanas šos datus ievadījušas VIIS.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas