Iepirkumu par apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļiem pārsūdzējuši visi tā dalībnieki

Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) sūdzības VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) iepirkumā par tiesībām veikt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļiem nākamos piecus gadus iesnieguši visi pieci konkursa dalībnieki, liecina IUB informācija.

Sūdzību iesniedzis Lietuvas uzņēmums Biseris, kas startēja visās, bet uzvarēja divās no četrām iepirkuma daļām, kā arī AS A.C.B., SIA CTB, SIA M-2 un SIA Mikor, kas katrs pretendēja uz vienu no četrām iepirkuma daļām.

Sūdzību izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Jau ziņots, ka LVC iepirkumā par horizontālo apzīmējumu uzklāšanu valsts autoceļu tīklā Vidzemes un Latgales reģionā uzvarēja Biseris, bet Centra un Kurzemes reģiona lotēs iepirkums pārtraukts, un pieņemts lēmums to sludināt atkārtoti ar mērķi saņemt saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus. 

Biseris bija iesniedzis piedāvājumus visās četrās iepirkuma lotēs, tikmēr pārējie pretendenti katrs tikai vienā, turklāt tajā, kurā līdz šim jau sniedza pakalpojumu, un to cenas bija augstākas par Biseris cenu.

Iepirkums par valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanu 2020.–2025.gadā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) tika izsludināts šā gada 14.janvārī. Tas tika sludināts četrās daļās, pa reģioniem – Centra, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā.

Iepirkumā piedāvājumus ar līgumcenām uz pieciem gadiem iesniedza vairāki pretendenti. Centra reģionā A.C.B. piedāvāja pakalpojumu veikt par 8,265 miljoniem eiro un Biseris – par 6,019 miljoniem eiro, bet Vidzemes reģionā M-2 piedāvāja līgumcenu 9,972 miljoni eiro un Biseris – 6,599 miljoni eiro. Savukārt Kurzemes reģionā CTB piedāvāja līgumcenu 10,886 miljoni eiro un Biseris – 6,279 miljoni eiro. Latgales reģionā Mikor pakalpojumu piedāvāja veikt par 9,222 miljoniem eiro un Biseris – par 7,633 miljoniem eiro.

Biseris piedāvājums iepirkuma Centra un Kurzemes daļā tika noraidīts, jo ar iepirkumā iesniegtajiem dokumentiem nebija pierādīta pretendenta piedāvātā personāla kvalifikācijas atbilstība nolikuma prasībām.

Lai arī pretendentu, kas attiecīgajās iepirkuma daļās iesnieguši piedāvājumus ar nākamo zemāko cenu – A.C.B. un CTB, iesniegtā piedāvājuma līgumcena nepārsniedz plānoto līgumcenu, LVC pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar nolikumu. 

LVC pārstāvji atzīmēja, ka iepirkuma pirmajā un trešajā daļā uz līguma noslēgšanu pretendēja divi pretendenti, kuriem bija būtiski atšķirīgas piedāvātās līgumcenas. Piedāvājumu vērtēšanas laikā veikta šo cenu salīdzināšana, pārbaudot, ka zemākā piedāvātā cena nav nepamatoti lēta. 

Kompānijā norādīja, ka pasūtītājam, ja tas valsts budžeta līdzekļu izlietošanā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, ir pienākums rīkoties tā, lai novērstu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, bet līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkuma pirmajā un trešajā daļā par otro jeb dārgāko piedāvāto līgumcenu pasūtītājs nerīkotos kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Turklāt, ņemot vērā vietējā tirgus rezervēto interesi un faktiski konkurences trūkumu saņemtajos piedāvājumos, tostarp, ņemot vērā, ka katrs šī iepirkuma pretendents, izņemot Biseris, ir iesniedzis piedāvājumu tikai vienam līgumam un tajās iepirkuma daļās, kurās jau iepriekš pildīja līgumus, nav gūta pārliecība, ka piedāvājumā ietveri visi iespējamie saimnieciskie un ekonomiskie aspekti, lai piedāvātu optimālāko un pasūtītājam izdevīgāko risinājumu līguma izpildei, klāstīja LVC pārstāvji.

Tāpat LVC ņēmis vērā, ka 2020.gada būvdarbu sezonā konstatētas būtiskas cenu krituma pazīmes ceļu būves tirgū vispār, kā arī apstākli, ka līguma noslēgšanas gadījumā ceļu horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbu izpilde uzsākama, iestājoties atbilstošiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, proti, pavasarī. Līdz ar to, pārtraucot iepirkuma procedūru divās daļās, un izsludinot jaunu iepirkumu attiecīgajās iepirkuma daļās, pasūtītājam ir iespēja iegūt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus, kas ir sevišķi būtiski līdzekļu efektīvai izmantošanai, slēdzot ilgtermiņa līgumu.

Iepirkuma rezultāti un informācija par pieņemtajiem lēmumiem pretendentiem tika iesniegta 25.septembrī. 

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas