Izstrādās vienotu tiesisko regulējumu apbedīšanas nozares sakārtošanai

Grib noteikt pamatprincipus kapsētu ierīkošanas, uzturēšanas un apbedīšanas kārtībai pašvaldībās, vienlaikus ļaujot pašvaldībām specifiskos jautājumus noteikt atbilstoši vietējai situācijai un tradīcijām, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Pieņemot vienotu tiesisko regulējumu valstiskā līmenī, iedzīvotājiem turpmāk būs vienkāršāk orientēties un pieteikt ar apbedīšanu saistītos pakalpojumus – piemēram, kapavietas iegūšanu un rezervēšanu, it īpaši, ja apbedīšana jāveic dažādās Latvijas pašvaldībās, kā arī saņemot ziņas par jau mirušu tuvinieku apbedījumiem. Tāpat tiks sakārtota kārtība, kādā tiek apzinātas un aktētas nekoptās kapavietas un kā ar tām rīkoties pēc noteiktā laika perioda. Regulējums noteiks arī jautājumus, kas saistīti ar virsapbedījumu veikšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un citās jomās.

Informatīvais ziņojums Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu tapis, analizējot pašreizējo situāciju apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā pašvaldībās un identificējot jautājumus, kas risināmi, lai sakārtotu nozares regulējumu valstiskā līmenī, atzīmē VARAM.

Pašlaik apbedīšanas nozare ir viena no pašvaldību funkcijām, ko tās īsteno atbilstoši likumam Par pašvaldībām. Pašvaldību kompetencē ir kapsētu ierīkošana, uzturēšana, paplašināšana, kapavietas piešķiršana, komercdarbības un apbedīšanas pakalpojumu sniegšana, kā arī atbildība par likuma normu neievērošanu, kas nozīmē, ka jautājumi būtu jānosaka saistošajos noteikumos.

Taču tā kā valstiskā līmenī apbedīšanas nozare nav reglamentēta, pašvaldības kapsētu izmantošanu un kapavietu iegūšanu, kā arī ar to saistītus maksājumus organizē un nosaka atbilstoši savai izpratnei.

Par nozares vienota tiesiskā regulējamu nepieciešamību norādījusi arī Satversmes tiesa.

Izstrādājot informatīvo ziņojumu, VARAM iepazinusies ar Valsts kontroles secinājumiem par 2018.gadā veiktās revīzijas 11 Latvijas pašvaldībās konstatēto situāciju un revīzijā sniegtajiem ieteikumiem. Viens no būtiskākajiem konstatētajiem trūkumiem ir ļoti atšķirīgā pārapbedīšanas kārtība dažādās pašvaldībās (pašlaik apbedīšanas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši katra novada tradīcijām un paradumiem, kapsētu uzturēšanu kopumā finansējot no pašvaldības budžeta).

Tāpat aktuāls ir jautājums par kremāciju un urnu apbedījumiem, kas pašlaik netiek regulēti. Daļa pašvaldību neveic kapsētu apbedījumu kartēšanu un apbedīto reģistrēšanu, tāpēc iedzīvotājiem ir sarežģīti saņemt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kapavietas iegūšanu un apbedīšanu, kā arī par kapsētās apbedītajiem piederīgajiem.

Kopumā aptuveni piektdaļā pašvaldību nav izdoti normatīvie akti, kas regulētu apbedīšanas nozari, kā arī daudzās pašvaldībās nav izstrādāti ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu apraksti (piemēram, nav noteikti iesniedzamie dokumenti, nav aprakstīta samaksas kārtība, nav noteikti kritēriji vietas izvēlei kapsētas teritorijā). Vairākas pašvaldības neuzrauga kapsētās veiktās darbības, ir iespējams brīvi izraudzīties vietu apbedījumam un netiek kontrolēta apbedīšanas noteikumu ievērošana, un novērots, ka daļa pašvaldību nepamatoti iesaistās komercdarbībā apbedīšanas jomā.

Nozares sakārtošanai VARAM rosina izstrādāt vienotu tiesisko regulējumu, kas noteiktu pamatprincipus kapsētu ierīkošanas, uzturēšanas un apbedīšanas kārtībai pašvaldībās, vienlaikus ļaujot pašvaldībām specifiskos jautājumus noteikt atbilstoši vietējai situācijai un tradīcijām. Par nepieciešamību pēc vienotas pieejas kapsētu apsaimniekošanā ir vienojušās arī VARAM izveidotās darba grupas pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Latvijas Pašvaldību savienības.

VARAM sadarbībā ar iepriekšminētajām ministrijām līdz 2023.gadam izstrādās un iesniegs MK likumprojektu, paredzot noteikt ar apbedīšanas pakalpojumu, kā arī kapsētu izveidošanu un uzturēšanu saistītus jautājumus, sola ministrijā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas