Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsācis darbu starptautiski atzītā lietojumprogrammā goAML, kas ir unikāls Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) izstrādāts risinājums, kas paredzēts tieši finanšu izlūkošanas mērķim, informē FID.

Līdz ar pāreju uz goAML, arī ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarāciju iesniegšana turpmāk notiks lietotnē goAML.

goAML lietotāji galvenokārt ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjekti, tostarp bankas un citas kredītiestādes, zvērināti notāri, maksātnespējas administratori, tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji un citi.

«Esmu gandarīta, ka Latvija ir to valstu vidū, kas izmanto modernu risinājumu, kas palīdz veiksmīgāk sasniegt mērķus cīņai ar finanšu noziegumiem. Jau vairāk nekā 55 pasaules valstīs izmanto goAML, kas paredzēts darbam tieši finanšu izlūkošanas iestādēm, lai efektivizētu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un informācijas apriti ar sistēmas lietotājiem. Augstu vērtēju visu sadarbības partneru atbalstu šajā sistēmas ieviešanas laikā, tostarp Finanšu nozares asociācijas biedru iesaisti tik nozīmīgu izmaiņu realizēšanai,» uzsver FID priekšniece Ilze Znotiņa.

Līdz ar goAML ieviešanu tiek atcelta paralēlās ziņošanas sistēma, kas paredz likuma subjektiem iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Finanšu izlūkošanas dienestam iesniegtie Likuma subjektu ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kuriem Likuma subjekts pievienojis norādi par nepieciešamību iesniegt informāciju VID, kā arī notāru iesniegtās sliekšņa deklarācijas par nereģistrējamas kustamas mantas mantojumiem tiks nekavējoties nosūtītas VID.

Šī gada 1.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 550 Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Jaunie noteikumi regulē ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu, Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (sistēma) lietotāja tiesību iegūšanas un pārvaldīšanas kārtību, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar sistēmas darbību.

Sākot ar 2021.gada 1.oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas FID iesniedzamas jaunajā tīmekļvietnē https://goAML.fid.gov.lv. goAML izmantošana ilgtermiņā ļaus tās lietotājiem – likuma subjektiem un citām personām – operatīvāk un efektīvi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī pārraudzīt institūcijas lietotāju veiktās darbības, izvērtējot sniegtās informācijas statistiskos apkopojumus.

goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:

  • operatīva ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, darbībām un sliekšņa deklarāciju iesniegšana;
  • ērtāka ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, novēršot paralēlās ziņošanas sistēmu (ziņošana gan VID, gan FID);
  • efektīvāka saziņa starp FID, Likuma subjektiem, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas