Bijušajiem Parex valdes locekļiem Karginam un Krasovickim būs jāatmaksā valstij vairāk nekā 124 miljoni eiro

Bijušajiem Parex banka valdes locekļiem Valērijam Karginam un Viktoram Krasovickim nāksies atmaksāt SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs «Possessor» (Possessor, iepriekš – Privatizācijas aģentūra) un kādreizējās Privatizācijas aģentūras meitassabiedrībai SIA Reap 124,3 miljonu eiro zaudējumus, izriet no Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta pieņemtā lēmuma.

Kā informē tiesā, AT Civillietu departaments trešdien izskatīja Kargina un Krasovicka kasācijas sūdzību, kā arī Possessor, Reap un AS Reverta pretsūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2021.gada 25.janvāra spriedumu. AT nolēma neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar to ir stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, kurš noteica bijušajiem bankas akcionāriem par labu Reap un Possessor atlīdzināt 124,3 miljonus eiro.

AT atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

Latgales apgabaltiesa 25.janvārī prasību pret bijušajiem bankas valdes locekļiem par zaudējumu, kompensācijas un līgumsoda piedziņu apmierināta daļēji, no abiem solidāri Reap labā piedzenot kompensāciju 117 671 498 eiro apmērā, bet prasība daļā par līgumsoda piedziņu 6 471 932 eiro apmērā tika noraidīta.

No bijušajiem Parex valdes locekļiem solidāri tika piedzīta atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem 6 664 623 eiro apmērā, bet noraidīts Possessor prasījums daļā par 10 718 080 eiro atrautās peļņas piedziņu. Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu noraidīta abu bijušo valdes locekļu pretprasība pret likvidējamo Reverta, Possessor, Finanšu ministriju un AS Attīstības finanšu institūcija Altum par līguma punktu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Lasiet arī: Apelācijas tiesa no Grindeks akcionāriem Lipmaniem par labu valstij piedzen 1,9 miljonus eiro

No abiem bijušajiem valdes locekļiem par labu Possessor labā tika nolemts piedzīt tiesāšanās izdevumus 188 263 eiro no katra, savukārt Reap labā – tiesāšanās izdevumus 449 938 eiro apmērā. Kopēja piedziņās summa veidoja 124,3 miljonus eiro.

Possessor un Reverta 2011.gada 2.decembrī iesniedza tiesā prasību un pēc prasības precizēšanas lūdza piedzīt solidāri no bijušajiem valdes locekļiem zaudējumus 17 382 704 eiro apmērā AS Privatizācijas aģentūra labā, kā arī kompensāciju 117 671 498 eiro apmērā un līgumsodu 6 471 932 eiro apmērā par labu Possessor.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas