KNAB iebilst pret biroja sadali un pārraudzības maiņu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks

Korupcijas novēršanas un apkarošnaas birojs (KNAB) atbilstoši tam noteiktajām funkcijām ir specializēta pretkorupcijas iestāde, tāpēc būtiski ir nodrošināt, lai KNAB varētu neatkarīgi pildīt savas funkcijas, uzsver birojā.

Turklāt KNAB sadalīšana un nodošana vairāku iestāžu pārraudzībā nestiprinās tā neatkarību, bet tieši otrādi – vājinās tā spējas cīņā pret korupciju. Šādi KNAB komentē plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par KNAB iespējamo nodošanu Ģenerālprokuratūras pārraudzībā.

«Specializēto pretkorupcijas iestāžu neatkarības nodrošināšana ir viens no stūrakmeņiem efektīvai cīņai ar korupciju. To nosaka vairākas starptautiskās tiesību normas. Kā galvenās minamas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, kas ir saistoša arī Latvijas Republikai un kurā uzsvērts, ka katrai dalībvalstij ir jāpiešķir nepieciešamā neatkarība pretkorupcijas iestādei, lai tā spētu pildīt savus pienākumus rezultatīvi un brīvi no nepienācīgas ietekmēšanas (konvencijas 36.pants). Arī Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas 20.pants nosaka, ka ikviena Puse veic tādus pasākumus, kādi nepieciešami, lai nodrošinātu personu vai iestāžu specializāciju cīņai pret korupciju. Tām jānodrošina nepieciešamā neatkarība saskaņā ar konkrētās Puses tiesiskās sistēmas pamatprincipiem, lai tās būtu spējīgas pildīt savas funkcijas efektīvi un bez jebkāda spiediena no malas. Papildus tam Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) novērtēšanas ziņojumā viena no rekomendācijām trūkumu novēršanai Latvijā paredz, ka jāveic pasākumi KNAB neatkarības stiprināšanai (tajā skaitā attiecībā uz tā darbības pārraudzību, tā priekšnieka iecelšanas amatā un atbrīvošanas no amata kārtību un lemšanu par tā budžetu), lai tiktu nodrošināta funkciju neatkarīga un godprātīga izpilde,» teikts KNAB izplatītajā paziņojumā medijiem.

KNAB uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajiem dokumentiem, pretkorupcijas iestāžu neatkarība ir starptautisks standarts. Svarīgi ir nodrošināt, ka pretkorupcijas iestāde izpilda savas funkcijas bez iejaukšanās un ietekmes no ārpuses, īpaši pūles pieliekot tam, lai novērstu risku, ka šāda ietekmēšana varētu būt politiska.

«Pēdējā laika notikumi rada bažas, ka KNAB neatkarība un neietekmējamība var tikt apdraudēta. Tādējādi pastāvētu risks, ka Latvija neizpildītu Eiropas komisijas rekomendācijās norādīto,» uzsvērts paziņojumā.

KNAB uzskata par nepamatotiem publiski paustos argumentus par KNAB sadalīšanas nepieciešamību, kas tiek pamatota cita starpā ar vēlmi mazināt Ministra prezidenta kā politiskas amatpersonas spēju ietekmēt biroja darbu. KNAB norāda, ka ir izveidota darba grupa, kas izstrādās normatīvo aktu grozījumus, lai efektivizētu biroja darbu un novērstu nepilnības tiesiskajā regulējumā, tai skaitā vērtējot KNAB pārraudzības formas un amatpersonu pilnvaru robežas.

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.

Kā zināms, Ministru prezidente Laimdota Straujuma KNAB vēlētos nodot Ģenerālprokuratūras pārraudzībā, lai šādi risinātu biroja neatkarības jautājumu.

Straujuma šonedēļ telekanālā LNT pauda viedokli, ka pati uz KNAB nekad nekādu politisko spiedienu nav izdarījusi, tomēr pastāv viedoklis, ka biroja politiskā neatkarība būtu jāstiprina. Straujuma ar ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru par šo jautājumu vēl nav runājusi, bet grasās to darīt, savukārt KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks virspusējā sarunā par ieceri neesot izrādījis īpašu entuziasmu.

Kalnmeiers jau iepriekš ir uzsvēris, ka KNAB nonākšanu Ģenerālprokuratūras pārraudzībā kategoriski nevēlas, vēsta LETA.

Ministru prezidente atzina, ka pārraudzības maiņa neatrisinātu KNAB iekšējās problēmas.

Straujuma pastāstīja, ka līdz 9.februārim ir lūgusi Streļčenoku iesniegt redzējumu, kā sakārtot KNAB darbu. Paralēli strādā Valsts kancelejas darba grupa, lai pilnveidotu normatīvo bāzi, kas esot traucējusi KNAB nodaļu sadarbībai. Politiķe atteicās runāt, vai kāds KNAB varētu zaudēt amatu.

102.000.102.6559

Saistītie raksti

1 komentārs

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas