Latvija ratificē konvencijas nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites ierobežošanai

Latvija ratificējusi konvencijas nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites ierobežošanai, informē Kultūras ministrija, uzsverot, ka nodrošinātā aizsardzība muzeju, arheoloģisko izrakumu vietu, baznīcu un sakrālajās celtnēs saglabātajām vērtībām būs būtiska gan no vēstures, mākslas un arheoloģijas viedokļa, gan arī no zinātnes viedokļa.

Šī gada 1.novembrī Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 14.novembrī izsludinājis likumu Par 1970.gada 14.novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu (UNESCO Konvencija) un Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem (UNIDROIT Konvencija). Pašlaik Latvijā kultūras priekšmetu apriti regulē nacionālais regulējums kultūras mantojuma aizsardzības jomā un Eiropas Savienības (ES) tiesiskais regulējums par mākslas priekšmetu izvešanu un nelikumīgi izvesto mākslas antikvāro priekšmetu atgriešanu, BNN informē Kultūras ministrija.

«ES tiesiskais regulējums par nelikumīgu mākslas priekšmetu apriti ir attiecināms tikai uz ES dalībvalstīm. Ratificējot 1970.gada 14.novembra UNESCO un 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT konvenciju, ir panākti vienoti noteikumi kultūras vērtību aprites aizsardzības jautājumiem visās konvenciju dalībvalstīs. No muzejiem, arheoloģisko izrakumu vietām, baznīcām un publisko institūciju kolekcijām nelikumīgi iegūtās kultūras vērtības veido lielu daļu no starptautiskā nelegālā mākslas tirgus, bet objektu atgūšana bieži vien ir apgrūtināta. Šajos jautājumos Latvija turpmāk varēs izmantot iespējas pilnvērtīgi aizsargāt valsts intereses,» uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

UNESCO Konvencija, kas parakstīta Parīzē 1970.gadā, saturiski ir unikāls starptautisks dokuments, kas veido pamata regulējumu kustamā kultūras mantojuma aprites aizsardzībai visā pasaulē ar mērķi aizsargāt valstu kultūras īpašumu pret zādzībām un laupīšanu, vienlaikus paredzot šādu kultūras vērtību restitūcijas iespējas. UNESCO Konvencija, kurai pievienojusies 131 valsts, Latvijā stāsies spēkā, kad būs pagājuši trīs mēneši pēc ratifikācijas dokumentu nodošanas starptautisko līgumu depozitārijā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā.

UNIDROIT Konvencija, kurai pievienojušās 39 dalībvalstis, no kurām 16 ir ES dalībvalstis, ir otrais nozīmīgākais starptautiskais līgums nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites ierobežošanai pēc UNESCO Konvencijas. Tajā noteikts regulējums nelikumīgos arheoloģiskos izrakumos iegūtu kultūras priekšmetu vai likumīgos izrakumos iegūtu, bet nelikumīgi paturētu kultūras priekšmetu (UNIDROIT Konvencijas izpratnē – zagtu kultūras priekšmetu) restitūcijas iespējai, kā arī likumīgi izvestu, bet noteiktajā termiņā neatgrieztu kultūras priekšmetu atgriešanas iespējai. UNIDROIT Konvencija Latvijā stāsies spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kurā ratifikācijas dokumenti nodoti starptautisko līgumu depozitārijam.

Arheoloģisko vietu izpostīšana, metāla detektoru nelikumīga izmantošana nelikumīgā arheoloģisko senlietu meklēšanā, nelikumīga senlietu tirdzniecība, baznīcu un sakrālo celtņu izlaupīšana, kā arī kultūras vērtību nelikumīga ievešana, izvešana un nodošana nopietni apdraud kultūras vērtību saglabāšanu, uzsver ministrijā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas