Latvijas skolēni vēlas, lai pedagogs būtu smaidīgs, pozitīvs un ar labu humora izjūtu

Lai skolotājs kļūtu par skolēnu elku un autoritāti, lielākā daļa Neatkarīgās izglītības biedrības veiktās aptaujas respondentu atbildēja, ka pedagogam jābūt smaidīgam, pozitīvam un ar labu humora izjūtu.

Aptaujā otrajā ierindota spēja būt saprotošam, uzklausīt un iedvesmot. Vēl skolēni norādīja, ka vēlas gudru, kā arī godīgu un taisnīgu pedagogu, taču šīs īpašības minētas retāk.

Vairums Latvijas skolēnu uzticas saviem skolotājiem – 21,4% skolēnu ļoti uzticas saviem skolotājiem, savukārt 53,4% – drīzāk uzticas, liecina Neatkarīgās izglītības biedrības veiktā aptauja.

13,1% skolēnu norādījuši, ka drīzāk neuzticas skolotājiem, bet 4,4% – nemaz neuzticas.

Absolūtais vairākums skolēnu (88,8%) arī norādījuši, ka kāds no skolotājiem viņus ir iedvesmojis paveikt labus darbus – 39,8% norādījuši, ka skolotāji viņus iedvesmo bieži, 49% – reti, savukārt 11,2% skolēnu atbildējuši, ka skolotāji viņus neiedvesmo.

Aptaujā skolēniem arī tika lūgts minēt konkrētus piemērus, kā skolotāji viņus iedvesmo. Jaunieši ir norādījuši gan gadījumus, kad skolotāji motivējuši uzdoto paveikt labāk, gan arī situācijas, kad, tieši pedagogu iedvesmoti, skolēni turpinājuši mācības arī vidusskolā, augstskolā, piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos.

Atbildot uz jautājumu par to, cik bieži viņi ieklausās skolotāju padomos, lielākā daļa skolēnu –54,4% norādījuši, ka dara to bieži, 44,7% – dažreiz, un tikai procents respondentu minējuši, ka neieklausās skolotāju padomos un ieteikumos.

«Spēcīgs skolotājs spēj aizraut skolēnus. Atcerēsimies katrs savus skolas laikus! Piemēram, literatūra – manā ģimenē visi bērni bijām lieli lasītāji, bet vienam skolotājs vairāk mīlēja Raini, otram – Ziedonim, bet trešajam – Blaumani, un mēs pārņēmām un aizrāvāmies ar šo mīlestību. Cilvēku attiecības savā būtībā nav mainījušās. Arī mūsu aptauja liecina, ka joprojām ir daudz skolēnu un skolotāju, kuri savstarpēji iedvesmo un novērtē viens otru,» aptaujas rezultātus komentē Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja pedagoģijas doktore Zane Ozola.

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 350 skolēnu. Lielākā daļa – 31,3% skolēnu mācās 7. – 9.klasē, 26,7% mācās 5. – 7.klasē, 30,1% -– vidusskolā, bet 12,1% mācās 1. – 4. klasē. Aptauja norisinājās interneta vidē no 11. līdz 29.aprīlim.

Saistītie raksti

1 komentārs

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas