Lemberga bērni zaudē tiesā saistībā ar īpašumu Jūrmalā

Aivars Lembergs

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta otrdien, 25.februārī, noraidīja Ventspils mēra Aivara Lemberga bērnu Anrija un Līgas Lembergu prasību pret Vladimiru Krastiņu par Jūrmalā esoša nekustamā īpašuma pirkuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Prasība sākotnēji tika celta Rīgas apgabaltiesā, kas to pirmajā instancē arīdzan noraidīja. Tajā A.Lembergs un L.Lemberga lūdz atzīt par spēkā neesošiem no noslēgšanas brīža nekustamā īpašuma, kas atrodas Jūrmalā, noslēgtos pirkuma līgumus. Tāpat prasībā lūgts dzēst Krastiņa īpašuma tiesības uz minēto īpašumu un atzīt prasītāju īpašuma tiesības katram vienas puses domājamās daļas apmērā, kā arī piedzīt tiesāšanās izdevumus.

Saskaņā ar 2005.gada 25.novembra dāvinājuma līgumu abi prasītāji ieguva savā īpašumā – katrs no viņiem pusi domājamās daļas apmērā – nekustamo īpašumu, proti, zemes gabalu Jūrmalā.

Vēlāk starp L.Lembergu kā pārdevēju, Krastiņu kā pircēju un A.Lembergu kā kopīpašnieku tika noslēgts minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgums, atsavinot Krastiņam pusi domājamo nekustamā īpašuma daļu. Pēc tam starp A.Lembergu kā pārdevēju un Krastiņu kā pircēju bija noslēgts minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgums par atlikušās puses domājamās nekustamā īpašuma daļas pārdošanu.

Savukārt 2006.gada nogalē starp trim lietas dalībniekiem tika noslēgta vienošanās par minētā īpašuma atpakaļpirkumu, piešķirot prasītājiem atpakaļpirkuma tiesības uz minēto īpašumu katram puses domājamās daļas apmērā, kuras var tikt izlietotas desmit gadu laikā. Krastiņam tika noteikts pienākums noslēgt atpakaļpirkuma līgumu pēc A.Lemberga un L.Lembergas uzaicinājuma.

Neskatoties uz prasītāju aicinājumiem noslēgt atpakaļpirkuma līgumu, atbildētājs savas saistības labprātīgi nav izpildījis, uzskata prasītāji.

Kā informē AT preses sekretāre Baiba Kataja, pilns spriedums būs pieejams 12.martā un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt AT Civillietu departamentā.

102.000.102.6742

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas