Mainīs valsts atbalsta līdzekļu piešķiršanas kārtību lauksaimnieku NVO

Zemkopības ministrija (ZM), ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi? izteikto ieteikumu pārvērtēt lauksaimnieku nevalstisko organizāciju (LNVO) finansēšanas kārtību, paredzējusi jaunus nosacījumus LNVO atbalstam, informē ZM.

Jaunie LNVO atbalsta nosacījumi paredz, ka no 2020.gada atbalstu sniedz LNVO, kas spēj apvienot lielu lauksaimnieku skaitu (vismaz 40 biedrus), pārstāv dažādu jomu lauksaimniekus (vismaz četras jomas) un nozarē darbojas pietiekami ilgi – ir reģistrēta vismaz piecus gadus, tā apliecinot, ka lauksaimnieki attiecīgajai LNVO uzticas. Lemjot par valsts atbalsta piešķiršanu LNVO, tiks vērtēta to darbība iepriekšējos trijos gados, jo ir būtiski, lai finansējumu saņemtu tieši aktīvās LNVO.

Tāpat, lai saņemtu atbalstu, LNVO būs jāsagatavo projekts, kurā paredzēta gan lauksaimnieku informēšana un iesaistīšana attiecīgās politikas veidošanā un mērķu sasniegšanā, gan lauksaimnieku viedokļa apzināšana un LNVO iesaistīšanās politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.

Zemkopības ministra Kaspara Gerharda (VL–TB/LNNK) biroja vadītājs Jānis Eglīts uzsver: «Neapšaubāmi, Zemkopības ministrijai ir ļoti svarīga sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām, jo tā sekmē lauksaimniecības nozarei un sabiedrības interesēm atbilstošu normatīvu izstrādi un efektīvu to realizāciju, tādējādi nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos valsts pārvaldē. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, esam pilnveidojuši valsts atbalsta piešķiršanas lauksaimnieku organizācijām kārtību tā, lai valsts līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un caurspīdīgi.»

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas