Nākamajā tautas skaitīšanā iedzīvotājus internetā un dzīvesvietās neaptaujās

Šā gada sākumā konceptuāli nolemts sākt darbu pie 2021.gada tautas skaitīšanas organizēšanas. Mērķis ir nodrošināt visas nepieciešamās informācijas iegūšanu no administratīvo datu bāzēm, kas gan atvieglotu paša procesa norisi, gan ļautu ietaupīt valsts budžeta resursus.

Ekonomikas ministrija sagatavojusi un ceturtdien, 29.novembrī, saskaņošanai nodevusi Informatīvo ziņojumu «Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu». Tajā dots ieskats par esošo situāciju statistikai izmantojamo administratīvo datu avotu pieejamībā, kā arī sniegti priekšlikumi risinājumiem darbības uzlabošanai administratīvo datu izmantošanā.

Informatīvajā ziņojumā, kuru sagatavojusi starpinstitūciju darba grupa, detalizēti aprakstīti Tautas skaitīšanai nepieciešamie statistiskie rādītāji, to pieejamība administratīvo datu avotos un sniegti priekšlikumi datu bāžu pilnveidošanai. Tostarp arī tam nepieciešamais finansējums, nolūkā nodrošināt to atbilstību tautas skaitīšanas veiksmīgai norisei 2021.gadā, BNN informē Ekonomikas ministrija.

Līdzekļu izlietojums 2011.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai, veikšanai, kā arī datu apstrādei un izplatīšanai kopumā laika periodā no 2007. līdz 2013.gadam bija 5,4 miljoni latu.

2021.gada skaitīšanai, ja to veiktu tāpat kā 2011.gadā, laika periodam no 2017. līdz 2023.gadam būtu nepieciešami 7 miljoni latu.

Lai samazinātu izdevumus un atvieglotu tautas skaitīšanas norisi, Ekonomikas ministrija un Centrālā statistikas pārvalde (CSP) rosina 2021.gadā nodrošināt visas nepieciešamās informācijas iegūšanu no administratīvo datu bāzēm. Lai to īstenotu, ir nepieciešams pilnveidot un uzlabot valstī esošo administratīvo datu sistēmu kvalitāti un funkcionalitāti.

Attiecīgi, lai pilnveidotu valstī esošo administratīvo datu sistēmu un 2021.gada tautas skaitīšanu veiktu, tikai izmantojot administratīvo datu avotus, laika periodā no 2013. līdz 2023.gadam kopumā valsts budžetā būtu jāparedz aptuveni 6 miljoni latu. CSP tautas skaitīšanas procesa kvalitatīvai, savlaicīgai organizēšanai un veikšanai būtu nepieciešami 2,24 miljoni latu, savukārt citu institūciju funkciju veikšanai – 3,9 miljoni latu.

Ekonomikas ministrijas izveidota starpinstitūciju darba grupa 2013.gadā plāno izstrādāt detalizētu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumu plānu, kontrolēt tā izpildi un reizi gadā līdz 1.oktobrim iesniegt informatīvu ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetam par sasniegtajiem rezultātiem.

Darba grupa izveidota savlaicīgai priekšlikumu izstrādei nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai, lai 2021.gada tautas skaitīšanu varētu veikt, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās.

Ref: 102.000.102.3061

Saistītie raksti

2 KOMENTĀRI

  1. Latvijai vajadzētu pamācīties no profesionāliem datu vācējiem par pētījumu metodiku, gan saistībā ar izglītību, gan datu vākšanu, gan stulbo TNS aptauju rezultātiem.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas