OECD: Kukuļošanas apkarošanas rezultāti Latvijā neatbilst pārrobežu naudas atmazgāšanas un kukuļošanas riskiem

Latvijas kukuļošanas apkarošanas rezultāti joprojām nav proporcionāli pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas riskiem, kam Latvija pakļauta, norāda OECD Kukuļošanas apkarošanas darba grupa (OECD WGB).

OECD WGB  trešdien, 16.oktobrī, publicējusi Latvijas 3.fāzes novērtējumu, informē Tieslietu ministrijā (TM).

OECD norāda, ka pozitīvās izmaiņas likumos nepieciešams transformēt efektīvā turpmākā to praktiskā pielietošanā.

«Vienlaikus jāatzīmē, ka līdz šim Latvijas paveiktais ir pārliecinājis WGB, ka Latvijai nav jānosaka pastiprināts uzraudzības mehānisms un nākamā atskaite par rekomendāciju izpildi ir noteikta 2021.gada rudenī vispārējā kārtībā,» informē TM.

OECD norāda, ka kopš 2014.gada, kad Latvija pievienojās OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, iztiesāšanai tiesā nav nodota neviena pārrobežu kukuļošanas lieta, vienlaikus joprojām notiek izmeklēšana trīs šādās lietās.

Neviena finanšu institūcija līdz šim vēl nav saukta pie atbildības par tās lomu pārrobežu kukuļošanas shēmās vai naudas atmazgāšanā.

TM uzsver, ka ziņojumā tiek norādīts, ka pēdējo gadu reformas finanšu un tieslietu jomās Latvijā liecina par būtiskām pozitīvām izmaiņām šajā jomā, kas ir mazinājušas riskus pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas iespējām Latvijā, kā arī ir uzsāktas un jau daļēji ieviestas pietiekami efektīvas reformas, lai šīs izmaiņas nostiprinātu kā likumos, tā praksē. Tāpat WGB norāda, ka šīs reformas ir to sākumposmā un jāturpina valsts risku mazināšana un konstatēto pārkāpumu un noziegumu apkarošana.

Ziņojums sniedz detalizētu izvērtējumu, konstatējot, ka uzsāktās reformas ir pareizas, tās jāturpina un jāstiprina. Noslēgumā ir izteiktas kopumā 44 rekomendācijas, kas vērstas uz to, lai Latvija pilnībā nodrošinātu Konvencijas prasību izpildi.

Galvenās rekomendācijas ir noteiktas šādās jomās:

– Paredzēt pietiekamus resursus un zināšanas tām iestādēm, kas atklāj, izmeklē un iztiesā ārvalstu kukuļošana un saistīto naudas atmazgāšanu;

– Pastiprināt soda neizbēgamības principa ieviešanu pār tām juridiskām un fiziskām personām, īpaši finanšu jomā, kas ir iesaistītas ārvalstu kukuļošanas un saistītās shēmās;

– Nostiprināt sadarbību starp Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), Valsts policiju un prokuratūru, lai nodrošinātu stratēģisku pieeju sarežģītu ekonomisko noziegumu izmeklēšanā;

– Nodrošināt efektīvu finanšu sektora uzraudzību un kontroli.

«Minētais novērtējums jau ir trešais pēc kārtas attiecībā uz Latvijas rezultātiem Konvencijas prasību ieviešanā. Konvencija nosaka Latvijai pienākumu kriminalizēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, to efektīvi atklāt, izmeklēt, saukt personas, gan fiziskas, gan juridiskas pie kriminālatbildības un piemērot efektīvus un atturošus sodus,» norāda TM.

Papildus Latvijai ir pienākums nodrošināt, ka arī ar šādu kukuļošanu saistītie noziegumi, proti, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un grāmatvedības pārkāpumi, ir efektīvi atklāti, izmeklēti un personas sauktas pie atbildības. Tas ietver arī efektīvus uzraudzības un prevencijas pasākumus kukuļošanas un saistītu noziegumu un pārkāpumu nepieļaušanai finanšu sistēmā un uzņēmējdarbībā, atzīmē ministrijā.

TM Latvijas pievienošanās konvencijai koordinē visu iestāžu darbu attiecībā uz Konvencijas prasību izpildi.

Noteikto uzdevumu izpildi būs jānodrošina Tieslietu, Finanšu un Ārlietu ministrijām, KNAB, Valsts policijai, Prokuratūrai un tiesām, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts kontrolei un Altum.

Saskaņā ar ziņojuma projektu Latvijai 2021.gada oktobrī ir jāsniedz ziņojums par rekomendāciju izpildi.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas