Pagarina Ukrainas bēgļu izmitināšanas atbalstu

Ministru kabinets lēmis par atbalsta pasākumu pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ierodas Latvijā Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ.

Daļai līdz šim uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas periods beidzas jau jūnijā un ir nepieciešams gan šīm personām, gan pašvaldībām, kuras organizē izmitināšanu, nodrošināt stabilus un prognozējamus nosacījumus attiecībā uz tālāko primāri sniedzamā valsts atbalsta nodrošināšanas apjomu un ilgumu.

«Latvijai ir valstiski svarīgi sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no Krievijas izraisītā kara. Tādēļ esam pateicīgi ikvienam, kas iesaistās palīdzības sniegšanā – ikvienam Latvijas iedzīvotājam, uzņēmējam, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un arī kolēģiem ministrijā. Strādājot pie atbalsta mehānismu izmaiņām ņēmām vērā pašvaldību sniegtos priekšlikumus, kā arī piedāvājam ilgāku atbalsta sniegšanas periodu tiem bēgļiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēs iekļauties darba tirgū un parūpēties par sevi paši – sievietēm ar bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti.

Vienlaikus kopējās atbalsta izmaksas uz vienu Ukrainas civiliedzīvotāju ir samazinātas, jo mums ir jārīkojas saimnieciski

ar Latvijas uzņēmēju iemaksātajiem nodokļiem mūsu valsts budžetā,» komentē ekonomikas ministres biroja vadītājs Artūrs Butāns.

Ministru kabineta atbalstītie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz noteikt, ka primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu – ir tiesības saņemt visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem – līdz 120 dienām, taču ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Tāpat paredzēts noteikt, ka arī atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu fiziskās un juridiskās personas varēs saņemt par periodu līdz 120 dienām (pašlaik – līdz 90 dienām), taču ne ilgāku kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Tas nozīmē, ka gan tie izmitinātāji, kuri ir uzsākuši izmitināt personas līdz šī likuma grozījumu spēkā stāšanās brīdim, gan pēc to spēkā stāšanās brīža, var pieteikties atkārtoti atlīdzības saņemšanai par izmitināšanu par papildus periodu, kas kopumā nedrīkst pārsniegt 120 dienas un ne ilgāk kā līdz šī gada 31.decembrim. Pieteikums par atlīdzības saņemšanu jāiesniedz pašvaldībā 14 dienu laikā no izmitināšanas sākuma dienas.

Vienlaikus, tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt sev izmitināšanu pašu spēkiem, paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz šā gada 31.decembrim. Minētais atbalsts būs attiecināms uz personām, kasir ar invaliditāti; nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē; ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā; ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpat arī fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, varēs saņemt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim, ja izmitināmā persona atbilst augstāk minētajiem izņēmuma kritērijiem.

Vienlaikus, ņemot vērā nepieciešamību izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus ar kustību traucējumiem, un sarežģījumus ar atbilstošu telpu pieejamību, paredzēts, ka līdz laikam, kamēr pašvaldībā tiek atrasta šo cilvēku vajadzībām atbilstoša izmitināšanas vieta, šie cilvēki un viņu pavadošās personas tiks izmitinātas tādās izmitināšanas vietās (piemēram, dienesta viesnīcas, viesnīcas, privātie mājokļi), kurās tiktu nodrošinātas vismaz pamata piekļūstamības prasības.

Paredzēts, ka no 1.jūlija pašvaldībai par noslēgtajiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas īres līgumiem ar privātpersonu  (izīrētāju) sedz  izīrētājam samaksāto atlīdzību par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli.

Savukārt, izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus pašvaldību īpašumā/valdījumā/ lietošanā esošās vai citās izmitināšanas vietās, tostarp – tūristu mītnēs, izmitināšanas izmaksas pašvaldībām tiek segtas ne vairāk kā 100 eiro par personu mēnesī, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajās telpās tiek izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 eiro apmērā mēnesī.

Papildus ar Ministru kabineta pieņemtajām izmaiņām kārtībā, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu, tiek atcelts nosacījums, ka no šī gada 1.jūlija netiek segti pašvaldību izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu izmitināšanas vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošas izmitināšanas vietas (piemēram, tūristu mītnes). Tas nozīmē, ka arī pēc 1.jūlija Ukrainas civiliedzīvotājus varēs izmitināt, cita starpā, arī tūrisma mītnēs, sedzot regulējumā noteikto atlīdzības limitu – 100 eiro/ mēnesī par personu.

Tāpat kā līdz šim Ukrainas civiliedzīvotājiem pārtika tiks nodrošināta 30 dienas, vienlaikus nosakot, ka atbalsts būs pieejams ne ilgāk kā līdz šī gada beigām.

Vienlaikus ir noteiktas izmaiņas pārtikas nodrošināšanas izmaksu apmēram atkarībā no pārtikas nodrošināšanas veida. Proti, ja Ukrainas civiliedzīvotājam tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums (iespēja saņemt pagatavotu ēdienu tūlītējam patēriņam), izmaksas nevarēs pārsniegt desmit eiro par personu dienā. Savukārt, ja Ukrainas civiliedzīvotājam pārtika tiks nodrošināta, izsniedzot pārtikas produktus (pārtikas pakas, vaučerus, dāvanu kartes pārtikas veikalos u.tml.), izmaksas nevarēs pārsniegt piecus eiro par personu dienā.

Papildu primārā atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem īstenošanai – izmitināšanai un ēdināšanai, no valsts budžeta būs nepieciešams paredzēt kopumā 8 837 900 eiro.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas