Par bankām un nebanku kredītdevējiem PTAC pērn saņēmis ievērojami vairāk sūdzību nekā iepriekš

Pērn Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) saņēmis  327 patērētāju iesniegumus par problēmām saistībā ar kādu no finanšu pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, patērētāju iesniegumu skaits audzis par 25,77%.

Visvairāk – 112 iesniegumos patērētāji norādījuši uz nebanku kredītdevēju un kredītu starpnieku rīcību (salīdzinoši ar 2019.gadu + 30,23%). Būtiskākās problēmas, ar kurām patērētāji saskārušies – netaisnīgi līguma noteikumi, negodīga komercprakse (neatbilstoša maksātspējas izvērtēšana, kredītu kopējo izmaksu aprobežojumu neievērošana, maldinošas informācijas sniegšana u.c.), tāpat saņemtas sūdzības par parāda nepamatotību, procentu apmēru, parādu piedziņas procesu, līguma pirmstermiņa laušanu un saistību dzēšanu, informē PTAC.

Savukārt lielākais procentuālais iesniegumu skaita pieaugums 2020.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu fiksēts par kredītiestādēm (+31,48%),

kredītiestādes patērētāju iesniegumos minot 71 gadījumā.

Patērētāji sūdzējušies par maldinošu informāciju un/vai informācijas nesniegšanu, neskaidriem līguma noteikumiem, par parādu piedziņu, maksājumu novirzīšanas kārtību, kļūdaini veiktu maksājumu neatmaksāšanu, par savlaicīgu nebrīdināšanu. PTAC 2020.gadā ar iesniegumiem turpināja vērsties vairākas personas, kuras bija saņēmušas savu apkalpojošo banku paziņojumus par sadarbības pārtraukšanu, pirmšķietami saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību neizpildi.

109 iesniegumos patērētāji norādījuši uz parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību, tomēr procentuāli iesniegumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2019.gadu bija mazāks (+11,22%). Sūdzības pārsvarā  bijušas par parāda pamatotību, normatīvajos aktos noteiktās informēšanas kārtības neievērošanu, agresīvu komercpraksi, piemērotajām parādu piedziņas izmaksām, par piedzenamā parāda aprēķinu, par informācijas ievietošanu datu bāzēs u.c.

30 iesniegumi saņemti par apdrošinātājiem, kas ir par 20% vairāk nekā  2019.gadā.

Raksturīgākās problēmas – atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā, neskaidri līguma noteikumi, to nepietiekama izskaidrošana, parādu piedziņa u.c.

73 iesniegumi 2020.gadā saņemti par citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tas ir par 5,19% mazāk, salīdzinoši ar 2019.gadu.

Lielākajā daļā gadījumu iesniedzējiem sniegts skaidrojums ar konsultāciju par viņu tiesībām. 40 gadījumos, izskatot sūdzības, PTAC ir panācis patērētājam pozitīvu risinājumu. Lielākoties tie bijuši gadījumi ar parādu piedziņu, taču vairākkārt pozitīvu risinājumu izdevies panākt arī kreditēšanas jomas lietās (piemēram, panākt saistību apmēra samazinājumu vai radīt iespēju patērētajam savas saistības nokārtot pakāpeniski, uz labvēlīgākiem noteikumiem, nekā to paredz aizdevuma līgums).

«Patērētāju sūdzību skaita par finanšu pakalpojumiem pieaugums varētu būt saistāms ar dažādiem iemesliem, tomēr visvairāk to ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Vairākās nozarēs darbiniekiem būtiski samazinājās ienākumi, līdz ar to radās problēmas arī izpildīt savas finanšu saistības, kas savukārt radīja domstarpības ar finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Pagājušajā gadā vairāk patērētāju kļuva par ieguldījumu piesaistes krāpnieku upuriem, arī ieguldot kredītos paņemtās summas. Tāpat redzam, ka patērētāji pilnībā neizprot dažādu finanšu pakalpojumu būtību, piemēram, kredītlīnijas,» sūdzību pieauguma iemeslus raksturo PTAC direktore Baiba Vītoliņa.

PTAC dati liecina, ka 2020.gadā saņemtas aptuveni 50 sūdzības, kurās patērētājiem radušās problēmas ar kredītlīniju atmaksu. 

Kredītlīniju līgumiem nav ierastā kredīta atmaksas grafika, bet mēnesī jāmaksā tikai minimālais maksājums, kurā ietverta tikai neliela daļa pamatsummas (piemēram, 2,5% no pamatsummas atlikuma), tāpēc, lai pilnībā atmaksātu parādu, maksājot tikai rēķinā noteikto minimālo summu, var paiet daudzi gadi.

Tādēļ PTAC iesaka patērētājiem:

  • Lai cik vilinošs ir rēķinā norādītais minimālais maksājums, iemaksāt vairāk – cik vien vari atļauties – tā pamatsumma dzēsīsies ātrāk un procentos samaksāsiet mazāk;
  • Nekavēt noteikto maksājuma datumu, lai kredīta devējs neaprēķinātu soda sankcijas;
  • Ja vien iespējams, neizmantot iespēju aizņemties atkārtoti kredītlimita ietvaros (nepalielināt parāda summu);
  • ja kredītlīgums  noslēgts pirms 2019. gada 1. jūlija – apsvērt iespēju pārkreditēties pie cita kredītu devēja, lai jaunajam aizdevumam tiktu piemēroti jaunie nosacījumi – zemākas likmes vai atmaksāt aizņemto summu no paša līdzekļiem un noteikti kredīta devējam, kura kredīts atmaksāts, rakstveidā paust savu gribu kredītlīgumu lauzt.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas