bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Trešdiena 19.09.2018 | Vārda dienas: Verners, Muntis
LatviaLatvija

Pavļuts: Sabiedriskām ēkām tiks noteiktas daudz stingrākas prasības

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

BNN, Baltic news, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

Ekonomikas ministrija (EM) sagatavojusi un izsludinājusi starpinstitūciju saskaņošanai 11 Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz apjomīgas izmaiņas būvniecības regulējumā, lai stiprinātu kvalitātes, drošības un atbildības prasības nozarē, īpaši attiecībā uz sabiedriski nozīmīgajām ēkām.

Izmaiņas, ko paredz jaunais Būvniecības likums un tam pakārtotie normatīvie akti, stāsies spēkā šā gada 1.februārī, portālu BNN informē Ekonomikas ministrija.

«Par jauno Būvniecības likumu Saeimā diskusijas ilga vismaz piecus gadus. Šogad 1.februārī jaunais Būvniecības likums beidzot stāsies spēkā un nozari sagaida būtiskas un apjomīgas izmaiņas. To mērķis ir celt būvniecības kvalitāti un panākt, ka speciālistu būvētās ēkas ir drošas cilvēkiem ne tikai uz papīra un dokumentos, bet arī dzīvē. Īpaša vērība un ievērojami stingrākas prasības ir izvirzītas tieši sabiedriski nozīmīgo ēku projektēšanā un būvniecībā. Savukārt, ja būvniecības procesā ir pārkāpumi, tad beidzot ir arī skaidra katra iesaistītā atbildība, tostarp arī finansiālā. Zolitūdes traģēdija notika pie vecā būvniecības regulējuma un mēs nedrīkstam pieļaut, ka nozare ilgstoši turpina darboties pēc vecajiem noteikumiem. Nozarei ir jāmainās ne tikai retorikas līmenī, bet arī pamata principos un regulējumā, pēc kāda tā strādā,» uzsver ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu izstrādātajos un saskaņošanai nodotajos MK noteikumos tiek būtiski pastiprinātas būvniecības kvalitātes un drošības prasības, paredzot gan augstākas profesionālās prasības speciālistiem, gan jaunu sistēmu speciālistu sertifikācijā un atbildībā. Tāpat būtiskas izmaiņas skars būvniecības dokumentācijas iesniegšanas kārtību, kā arī ēku klasifikāciju un attiecīgas prasības katrā grupā. Savukārt, lai nodrošinātu valsts līmeņa uzraudzību un kontroli pār būvniecības procesu, Saeimā ir iesniegti un 1.lasījumā atbalstīti grozījumi jaunajā Būvniecības likumā, kas paredz šogad izveidot Valsts būvniecības kontroles biroju. Birojs īstenos profesionālu uzraudzību pār sabiedriski nozīmīgo ēku būvniecības procesu un to nodošanu ekspluatācijā, pārliecinoties ne vien par dokumentu pareizību, bet arī darbu izpildes kvalitāti un ēkas drošību. Tāpat birojam tiks piešķirtas tiesības sekot līdzi ekspluatācijā nodotu būvju drošībai. Par biroja izveidi vēl jālemj Saeimai.

Jau izstrādātajos un saskaņošanai nodotajos MK noteikumos noteiktas stingrākas prasības dažādiem procesiem būvniecības laikā:

– Saskaņā ar Eirokodeksa LVS EN 1990:2006 L prasībām noteikta skaidra būvju klasifikācija trīs grupās, kur pirmā ir zemākā, bet trešā augstākā grupa. Klasifikācija ir saistīta ar būvniecības un būves potenciālo risku: iesaistīto cilvēku skaitu, tehnoloģisko sarežģītību un iespējamo ietekmi uz vidi. Trešās grupas būvēs ietilpst sabiedriski nozīmīgās būves, bet pirmajā grupā ir būves, kuru būvniecībai nav jāsaņem būvatļauja un jāizstrādā būvprojekts, piemēram, malkas šķūnītis. Būves piederība kādai no grupas nozīmē atšķirīgu būvniecības dokumentācijas apjomu un būvprojektēšanas ilgumu (divi vai četri gadi); būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību; atšķirīgu būvniecības kontroli – būvinspektoram obligāto būvobjekta apsekojumu skaitu (ir paaugstinātas prasības salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu), atšķirīgas prasības apdrošināšanai. Tāpat nākotnē ir plānots sasaistīt būvju klasifikāciju ar būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, nodrošinot, ka sarežģītākus projektus īsteno tikai kompānijas ar atbilstošu pieredzi un personāla nodrošinājumu.

– Tiek noteikta personu, kas vada un uzrauga būvdarbus, kā arī projektē – obligātā profesionālā atbildība, ko apliecina apdrošinātājs. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja darbs veikts nekvalitatīvi, iestājas apdrošināšanas gadījums. Šis instruments nodrošinās ne tikai reakciju uz sekām, bet darbosies arī kā preventīvs līdzeklis, lai speciālists pievērstu lielāku uzmanību kvalitātei savā darbā, jo viņa darbu vērtēs arī apdrošinātājs.

– Būvdarbu uzraugiem tiek noteikts pienākums plānot un dokumentēt būvniecības procesu. Pirms būvdarbu uzsākšanas uzraugam jāizstrādā un jāiesniedz būvvaldē uzraudzības plāns, pēc kura vadoties apsekojumus arī veic un līdz ar to situāciju dabā konstatē arī būvinspektors. Atbilstoši būvuzraudzības plānam par visu galveno posmu pabeigšanu jābūt arī vizuālam apliecinājumam. Šāds regulējums nodrošinās to, ka būvuzraugs pastāvīgi atradīsies objektā, nevis kā tas nereti notiek šobrīd, atbrauc tikai uz objekta nodošanas brīdi vai īsi pirms tam. Tiek paredzēts arī kontrolēt būvuzrauga esamību objektā, t.i. nodrošināt to, ka nebūs iespējams atskaitīties par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu vairākās Latvijas pilsētās vienā dienā. Tāpat noteiktas stingrākas prasības būvinspektoriem attiecībā uz objektu apsekojumu biežumu.

– Tiek pagarināti būvniecības objektu garantijas termiņi, diferencējot tos ēku konstruktīvajiem elementiem un apdarei – konstruktīviem elementiem pieci gadi, apdarei divi gadi, iestrādātiem materiāliem atbilstoši to ekspluatācijas īpašību deklarācijā noteiktajam. Savukārt sabiedriski nozīmīgajām ēkām garantijas termiņš nedrīkstēs būt īsāks par pieciem gadiem (pašlaik divi gadi). Paredzēts arī saglabāt apdrošināšanas polisi garantijas perioda laikā.

– Augstākas prasības tiek izvirzītas arī būvinspektoru profesionalitātei un kompetencei. Papildu šobrīd spēkā esošajiem nosacījumiem, ka būvinspektoram ir jābūt augstākajai izglītībai arhitektūras vai būvniecības jomā un piecu gadu pieredzei vai vidējai profesionālajai izglītībai arhitektūras vai būvniecības jomā un augstākajai izglītībai citā jomā, kā arī desmit gadu pieredzei, turpmāk būvinspektoriem būs nepieciešams arī būvspeciālista sertifikāts un tiek noteikts, ka piecu gadu pieredzei jābūt iegūtai pēdējo desmit gadu laikā un desmit gadu pieredzei jābūt iegūtai pēdējo 20 gadu laikā. Savukārt būvspeciālista sertifikāta iegūšanas prasība ir augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā.

– Šogad pavasarī darbu sāks Būvniecības informācijas sistēma (BIS), kas ļaus elektroniski iegūt konkrētu informāciju par būvinspektoru, būvdarbu veicēju un būvuzraugu darbu un atrašanos konkrētos objektos. Sistēmas ieviešana ļaus izvairīties no «dokumentu sakārtošanas», jo tiks nodrošināta visas iesniegtās informācijas fiksācija, t.sk. sistēma saglabās vēsturiskus datus par jebkurām izmaiņām un to veikšanas laiku.

– Tiks padarīta caurskatāmāka un profesionālāka būvspeciālistu sertificēšana, nosakot, ka visām sertificēšanas iestādēm ir jāievēro vienotas sertificēšanas procedūras prasības, tādejādi veicinot sertificēšanas procesa caurspīdīgumu, regulāru būvspeciālistu profesionālās darbības un profesionālās pilnveides uzraudzību, būvspeciālista un tā veiktās profesionālās darbības informācijas pieejamību Būvniecības informācijas sistēmā. Tiks nodrošināta arī lielāka sertificēšanas iestāžu uzraudzība, jo Ekonomikas ministrija slēgs deleģēšanas līgumus ar sertificēšanas iestādēm, kuros tiks noteikti arī sertificēšanas iestāžu virsuzraudzības nosacījumi. Ministru kabineta noteikumu projektā jau tiek definēta kārtība šādu līgumu slēgšanai. Papildus šim Ekonomikas ministrija aktīvi iesaistīsies brīvprātīgo sertifikācijas sistēmu darbības veicināšanā, kas Latvijā sevi pierādījusi par daudz efektīvāku mehānismu salīdzinājumā ar obligāto sertifikācijas sistēmu.

– Šobrīd noteikto kārtību būvkomersantu reģistrācijai plānots papildināt ar nosacījumiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu komersantu reģistrāciju būvkomersantu reģistrā BIS ietvaros. Plānots, ka komersantiem būs iespēja iesniegt reģistra iestādei iesniegumus elektroniski, autentificējoties un aizpildot speciālas tiešsaistes formas BIS. Tādējādi būs atvieglots un pārskatāmāks dokumentu iesniegšanas process būvkomersantiem un iesniegto dokumentu izskatīšana reģistra iestādei.

– Tāpat šogad tiks izveidota Latvijas Būvniecības padome, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padomes darbā tiks iesaistītas būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas un padomes funkcijās ietilps priekšlikumu izstrādāšana būvniecības nozares attīstīšanai, būvspeciālistu profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai un viņu kompetences paaugstināšanai. Latvijas Būvniecības padomes darbības principi tiek veidoti līdzīgi Vides konsultatīvai padomei, kas ir atzīta par vienu no veiksmīgākām valsts un NVO sadarbības formām.

– Saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto Eirokodeksu standartu nacionālo ieviešanas plānu 2013.-2014.gadam, pilnībā eirokodeksu standartus plānots pārņemt līdz 2014.gada vidum. Pagājušā gadā pārņemti standarti «Iedarbes uz koka konstrukcijām», «Tērauda konstrukciju projektēšana» un «Ģeotehniskā projektēšana», bet šogad tiks izstrādāti nacionālie pielikumi «Betona konstrukciju projektēšana», «Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana», «Mūra konstrukciju projektēšana». Ekonomikas ministrija vienlaikus ir lūgusi NVO sniegt priekšlikumus standartu pilnveidošanai.

Papildus normatīvā regulējuma izstrādei būvniecības jomā Ekonomikas ministrija sniegs ieteikumus ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām saistībā ar rīcību nekvalitatīvas būvniecības konstatēšanas gadījumā. Lielāka uzmanība tiks veltīta arī sertificēto speciālistu un sertifikātu izsniedzēju atbildībai. Ekonomikas ministrija piedāvās noteikt, ka jaunajā fondu plānošanas periodā starptautiskās būvinženieru organizācijas FIDIC standarta būvdarbu līgums ir piemērojams visos ES fondu projektu iepirkumos.

Sadarbībā ar Finanšu ministriju tiks turpināts darbs arī publisko iepirkumu jomā, veidojot priekšnosacījumus tam, lai lētākā cena nebūtu vienīgais kritērijs pasūtījuma piešķiršanai. Attiecībā uz šo priekšlikumu būtiskas izmaiņas saistītas ar būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, ko atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam jāizstrādā līdz nākamā gada sākumam, bet Ekonomikas ministrija plānojusi šo darbu paveikt ātrāk.

Sadarbībā ar NVO ir uzsāktas diskusijas par vairākiem citiem jautājumiem, tai skaitā speciālistu izglītību, standartu uzturēšanas izmaksu plānošanu utt. Ekonomikas ministrija joprojām aktīvi iesaistās konsultāciju procesā ar NVO, respektējot to konkrētus priekšlikumus būvniecības nozares sakārtošanai.

Par līdz šim izstrādātajiem un saskaņošanai nodotajiem MK noteikumiem šobrīd vēl tiek gaidīti nozaru asociāciju un citu ministriju atzinumi, bet jau nākamnedēļ sāksies saskaņošanas sanāksmes, kuru laikā diskutēs par papildu nepieciešamajiem uzlabojumiem noteikumos. Vienlaikus Ekonomikas ministrija ir vairakkārt aicinājusi citas iesaistītās ministrijas savas kompetences jomās izstrādāt speciālos MK noteikumus, kas attiecas uz specifisku objektu būvniecību, piemēram, autoceļiem, radiācijas vai meliorācijas būvēm. Tomēr daļai no šiem noteikumiem izstrādes termiņš ir līdz gada beigām un tie nav izšķiroši, lai jaunais Būvniecības likums varētu stāties spēkā šā gada 1.februārī.

102.000.102.6249


Pievienot komentāru

Nākamo trīs gadu periodam pieejams finansējums ES fondu vadībai

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas uzturēšanai un darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība ietvaros īstenoto projektu administrēšanas nodrošināšanai nākamo trīs gadu periodam būs pieejams ES fondu finansējums 47,6 miljonu eiro apmērā.

Aicina Regulatoru izvērtēt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu aprēķinu

Valsts kontroles revīzijas secinājumi par akciju sabiedrības Sadales tīkls sadales pakalpojumu tarifiem apliecina, ka jau pirms pāris gadiem saņemtās OECD rekomendācijas sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā rūpīgi jāizvērtē un jāievieš, lai nodrošinātu un līdzsvarotu gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, gan lietotāju intereses.

Ķīna ASV ievedmuitai atbild ar tarifu paaugstināšanu 51 miljarda eiro vērtībā

Pekina paziņojusi par atbildes ievedmuitas tarifu paaugstināšanu importa precēm no Amerikas Savienotajām Valstīm 60 miljardu ASV dolāru vērtībā. Solis sekojis Vašingtonas šīs nedēļas paziņojumam, ka ASV attiecinās ievedmuitu uz precēm no Ķīnas, kuru vērtība ir 200 miljardi ASV dolāru.

Policija norāda uz stagnāciju satiksmes drošības jomā; Latvijā nav būtiski samazinājies dzērājšoferu skaits

Šogad satiksmes negadījumos gājis bojā 91 cilvēks un Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka Normunda Krapša vērtējumā satiksmes drošībā iestājusies stagnācija.

ES iedzīvotāji uzskata, ka vairākās jomās nepieciešama lielāka ES iesaiste

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Eirobarometra aptauju, publicētu astoņus mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām, Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka vairākās jomās nepieciešama lielāka ES iesaiste. Prioritātes – terorisma draudi, bezdarbs un apkārtējās vides aizsardzība.

Pauž atbalstu advokātu biroja tiesiskā statusa nostiprināšanai likumā

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas deputāti komisijas sēdē otrdien, 18.septembrī, pauda atbalstu advokātu biroja tiesiskā statusa nostiprināšanai likumā un rosināja atbildīgās institūcijas turpināt kopīgu darbu pie Advokatūras likuma grozījumu izstrādes.

Latgales degradēto teritoriju atjaunošanai plāno piesaistīt vēl 29,5 miljonus eiro

Ministru kabinets atbalstījis Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam, kas paredz degradēto teritoriju atjaunošanai Latgalē papildus piesaistīt vēl 29,5 miljonus eiro.

Polija lūdz valstī izveidot pastāvīgu ASV karabāzi – «Trampa Cietoksni»

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Vašingtona nopietni attiecas pret Polijas aicinājumu valstī izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi, ar ko Varšava vēlas nodrošināties pret Krievijas agresiju.

Latvijā izvietotajam NATO bataljonam plāno pievienoties arī Melnkalne

Latvijā izvietotajai NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupai plāno pievienoties arī Melnkalne, paziņo NATO Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieks, ģenerālis Džeimss Everards.

Krievijas lidmašīnu pie Sīrijas notriekuši sabiedrotie, mērķējot uz izraēliešiem

Noskaidrojies, ka Krievijas lidmašīna, kura pirmdien pazudusi bez vēsts Vidusjūrā pie Sīrijas tikusi, tikusi notriekta ar pretgaisa raķeti, kļūdoties Sīrijas spēkiem, kad tie savukārt tēmējuši uz Izraēlas iznīcinātāju lidmašīnām. Tā pavēstījis Krievijas aizsardzības resors un norādījis, ka lidaparātā atradušies 15, nevis 14 karavīri, kā ziņots iepriekš, un incidentā visi gājuši bojā.

Pretrunīgi vērtēto Laika priekškaru pie Nacionālā teātra šogad tomēr nebūvēs

Rīgas domes Īpašuma departaments pieņēmis lēmumu pagaidām tomēr neizbūvēt plaši apspriesto objektu Laika priekškars Latvijas Nacionālā teātra ozolu alejā, vēsta Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas vadītājs Oļegs Burovs.

Plāno paplašināt personu loku, kas ir tiesīgs iepazīties ar krimināllietas materiāliem pēc kriminālprocesa pabeigšanas

Sabiedrības informēšanas nolūkā žurnālisti būs tiesīgi iepazīties ar krimināllietas materiāliem pēc kriminālprocesa pabeigšanas un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā.

Robežsargi automašīnā atrod vairāk nekā 140 kg hašiša

Grebņevas robežkontroles punktā šā gada 16.septembrī tika aizturēts 1991.gadā dzimis vīrietis un viņa automašīnā speciāli ierīkotā slēpnī konstatēts pēdējos gados lielākais narkotisko vielu daudzums – 145,3 kilogrami.

Daimler, BMW un VW tur aizdomās par ekotehnoloģiju izstrādes ierobežošanu

Eiropas Komisija ir sākusi izmeklēšanu pret vācu autobūves milžiem, BMW, Daimler un Volkswagen Group uz aizdomu pamata, ka tie varētu būt vienojušies ierobežot tīru izplūdes gāzu tehnoloģiju izstrādi.

Latvija nākamo piecu gadu laikā bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai iemaksās teju 1,8 miljonus eiro

Latvija nākamo piecu gadu laikā Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai kopumā iemaksās 1 776 117 miljonus eiro, lēma valdība.

Brīvo darbvietu skaits 2.ceturksnī pieaug par 7,8 tūkstošiem jeb 46,6%

Brīvo darbvietu skaits šī gada 2.ceturksnī Latvijā bija 24,5 tūkst. un, salīdzinot ar 2017.gada 2.ceturksni, to skaits ir pieaudzis par 7,8 tūkst. jeb 46,6%. Sabiedriskajā sektorā bija 7,2 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 17,3 tūkst. gada laikā privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits palielinājies par 6,7 tūkst. jeb 63,9%, savukārt sabiedriskajā – par 1,0 tūkst. jeb 16,8%.

Veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai.

Turpina meklēt risinājumus nolietoto riepu krājumiem

Valdība atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu Par nolietoto riepu apsaimniekošanu. Ziņojumā iekļautās turpmākās rīcības paredz dažādus pasākumus, lai risinātu jautājumu attiecībā uz pārstrādes un reģenerācijas jaudu attīstību, kā arī ne mazāk svarīgi ir nodrošināt jau uzkrāto nolietoto riepu apsaimniekošanu.

Lietuvā izbraukušo vietā arvien vairāk strādā ukraiņi, baltkrievi

Uzņēmumi Lietuvā, kas strādā celtniecībā, loģistikā un mazumtirdzniecībā, arvien vairāk piesaista darbiniekus no Ukrainas un Baltkrievijas. Tā šajās nozarēs tiek daļēji aizpildīts darbspēka robs, ko radījusi liela skaita lietuviešu izbraukšana uz Rietumeiropas valstīm.

Latvijas krājbankas administrators augustā atguvis 125 200 eiro

Likvidējamās Latvijas krājbankas administrators šogad augustā atguvis 125 165 eiro, kas ir par 44,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Precizēta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija

Valdība otrdien, 18.septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas Latvijā.

UNESCO mudina skolēnus līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā

Šī gada rudenī vienlaikus gandrīz simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija Pasaules lielākā mācību stunda, mudinot ikvienu skolēnu līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, meklējot risinājumus vietējās kopienas problēmjautājumiem.

Igaunijas banku uzraugs norāda uz Dānijas atbildību uzpasēt Danske Bank

Kamēr pret Danske Bank Igaunijas atzaru ir vērstas izmeklēšanas par iespējamu miljardiem lielas apšaubāmas naudas plūsmu caur bankas nerezidentu kontiem, Igaunijas finanšu iestāžu uzraugs norādījis, ka par bankas risku kontroli esot atbildīgs Dānijas banku uzraugs.

Latvijas ostās 8 mēnešos pārkrauti par 0,9% vairāk kravu; visvairāk pārkrautas ogles

Latvijas ostās šī astoņos mēnešos kopumā pārkrautas 43,468 miljoni tonnu kravu, kas ir par 0,9% vairāk nekā līdzīgā laika periodā pērn. Kā liecina Satiksmes ministrijas publiskotie dati, kravu apgrozījuma negatīvā bilance turpina samazināties Ventspils ostā, kur astoņu mēnešu laikā pārkrautas 13,274 miljoni tonnu kravu, kas ir sarukums par 11,9% šī un pagājušā gada griezumā.

airBaltic vasarā pārvadā par 18% vairāk pasažieru

Latvijas lidsabiedrība airBaltic šī gada pirmajos astoņos mēnešos kopumā pārvadājusi 2 770 047 pasažierus jeb par 18% vairāk nekā šajā periodā pērn uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos.