Pērn teju uz pusi audzis valsts budžetā atgūto uzturlīdzekļu apjoms

Pērn, salīdzinot ar 2017.gadu, uzturlīdzekļu piedziņas lietās regresa kārtībā atgūto naudas līdzekļu apjoms pieaudzis par 43% jeb 2,39 miljoniem eiro. Kopumā gada laikā tiesu izpildītāji piedziņas procesā šīs kategorijas lietās valsts budžetā atguvuši gandrīz 8 miljonus eiro, informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) pārstāvis Jānis Basevičs.

«Bērna nodrošināšana ar uzturlīdzekļiem visupirms ir vecāku pienākums, un nekādi apstākļi nevar atbrīvot vecākus no pienākuma dot uzturu savam bērnam vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā. Tāpēc fakts, ka 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, par 43% pieaudzis atgūto uzturlīdzekļu apmērs, ir zīmīgs tiesu izpildītāju darba efektivitātes rādītājs. Neapšaubāmi, negodprātīgo vecāku motivāciju turpināt izvairīties no pienākuma uzturēt savus bērnus mazina arī grozījumi Krimināllikumā, kas paplašina pamatu kriminālatbildības ierosināšanai par šāda veida noziedzīgu rīcību, kā arī ieviestie transporta un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumi,» norāda LZTIP priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka.

Uzturlīdzekļu piedziņai nonākot pie zvērināta tiesu izpildītāja, parādniekam jārēķinās, ka parāda atgūšanas procesā var tikt vērsta piedziņa uz parādnieka darba algu, pensiju, naudas līdzekļiem kredītiestādēs, kustamo mantu, kā arī nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) sniegto informāciju, tā 2018.gadā ir pieņēmusi 227 lēmumus par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Minētā aizlieguma piemērošana ir galējais līdzeklis, un tā mērķis nav sodīt uzturlīdzekļu nemaksātāju, bet vispirms aizsargāt bērnu tiesības un veicināt vecāku pienākuma pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu, norāda juristi.

Tiek atgādināts, ka par izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai UGFA lēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt un dot uzturu saviem bērniem, uzturlīdzekļu parādnieku var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. 2018.gadā kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai nosūtīti 269 iesniegumi.

Lai parāds netiktu nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties UGFA ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veiks uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Tomēr esot jāņem vērā, ka vienošanos ar UGFA iespējams noslēgt tikai tādā gadījumā, ja uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu. 2018.gadā noslēgtas 1 024 šādas vienošanās. Plašāka informācija par vienošanās noslēgšanu pieejama UGFA mājaslapā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas