PTAC uzlicis sodu SIA Rīgas ūdens par kļūdainiem ūdens patēriņa skaitītājiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2019.gadā, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no SIA Rīgas ūdens klientiem, uzsāka ūdens patēriņa skaitītāju māju ievados izņemšanu ārpuskārtas verificēšanai. Laika posmā no 2019.gada 31.oktobra līdz 2020.gada 3.martam tika veiktas 28 skaitītāju pārbaudes, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 23 skaitītāji, jeb 82%, ziņo PTAC.

Skaitītāji tika izņemti uz ārpuskārtas verificēšanu dažāda tipa mājās, piemēram, vienģimeņu māja, vairāku stāvu daudzīvokļu māja, uzņēmuma telpas, veikals, ražošanas uzņēmums, kā arī dažādos Rīgas mikrorajonos – Pļavniekos, Imantā, Zolitūdē, Torņkalnā, Purvciemā, Āgenskalnā un Centra rajonā.

Izvērtējot metroloģiskajām prasībām neatbilstošos skaitītājus, PTAC secināja, ka 21 skaitītājam (75%) pie minimālās plūsmas tiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā kļūda, septiņiem skaitītājiem (25%) rādījumu kļūda ir ar pozitīvu zīmi (skaitītāji uzskaita vairāk ūdens nekā patērēts) un 14 skaitītājiem (50%) tā ir ar negatīvu zīmi (skaitītāji uzskaita mazāk ūdens nekā patērēts).

Tāpat PTAC secināja, ka 17 skaitītājiem (61%) pie pastāvīgās plūsmas tiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā kļūda, turklāt 15 skaitītājiem (54%) rādījumu kļūda ir ar pozitīvu zīmi (skaitītāji uzskaita vairāk ūdens nekā patērēts) un tikai diviem skaitītājiem tā ir ar negatīvu zīmi (skaitītāji uzskaita mazāk ūdens nekā patērēts), kas liecina par to, ka neprecīzie ūdens patēriņa mērījumi ilgtermiņā atstāj būtisku negatīvu ietekmi uz patērētājiem, ja ikdienā mājas ievada ūdens patēriņa skaitītāja darbība pārsvarā notiek virs pārejas plūsmas.

Ņemot vērā metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri nenodrošina mērījumu precizitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām un

par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi ir uzlikts naudassods 1 500 eiro.

Ievērojot to, ka skaitītājiem neatbilstības tika konstatētas neatkarīgi no skaitītāju raksturlielumiem, izmantošanas ilguma, atrašanās vietas, kā arī objektiem, kuros tie tika uzstādīti, PTAC secināja, ka nepareiza patērētā ūdens daudzuma uzskaite ir sistemātiska problēma un pieprasīja SIA Rīgas ūdens veikt korektīvās darbības neatbilstību novēršanai. Veicamo darbību plāns šobrīd ir saskaņošanas procesā.

Pēc skaitītāju noņemšanas no mājas ievada konstatēts, ka tie ir piesārņoti ar dažādiem netīrumiem un to iekšpusē konstatēti nosēdumi, taču filtrs pirms skaitītājiem nevienā gadījumā nav uzstādīts. Ārpuskārtas verificēšanas rezultātā par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīta lielākā daļa no pārbaudītajiem skaitītājiem, līdz ar to secināms, ka netīrumi un nosēdumi ietekmē skaitītāju metroloģiskos parametrus. Izvērtējot ārpuskārtas verificēšanas rezultātus, secināms, ka metroloģiskajām prasībām neatbilstošie skaitītāji nenodrošina uzticamus ūdens patēriņa mērījumus, turklāt tas visticamāk attiecas ne tikai uz pārbaudītajiem skaitītājiem, bet arī citiem Rīgas teritorijā esošajiem skaitītājiem, jo tos ietekmē ūdens kvalitāte.

PTAC konstatēja, ka daudzstrūklas ūdens patēriņa skaitītāji ir jutīgāki pret netīru ūdeni, jo šāda tipa ūdens patēriņa skaitītājiem ūdens līdz rotoram nokļūst pa vairākiem kanāliem, kuru šķērsgriezuma laukumam samazinoties netīrā ūdens dēļ, palielinās plūsmas ātrums, taču ūdens apjoms samazinās, tādējādi radot novirzi patērētā ūdens daudzuma uzskaitē. Līdz ar to PTAC secināja, ka šādi skaitītāji nenodrošina metroloģisko prasību izpildi, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijā ražotāja sniegtās rekomendācijas par filtru uzstādīšanu.

Lai nākotnē novērstu šāda veida ūdens uzskaites neprecizitātes, PTAC ieskatā ūdensapgādes uzņēmumiem ir nepieciešams uzstādīt skaitītājus, kurus neietekmē ūdens kvalitāte vai nodrošināt filtrus pirms skaitītāja.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas