PTAC uzliek 15 000 eiro sodu Memory Water par pircēju maldināšanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 7.decembrī ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA Memory Water ir piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt Memory Water ražoto produktu marķējumu.

Konkrētā komercprakse īstenota, patērētājiem piedāvājot Memory Water ražoto fasēto dzeramo ūdeni (BIO ūdens) un citas preces (piemēram, uztura bagātinātājus, kosmētikas līdzekļus), t.sk., slēdzot ar patērētājiem distances līgumus un veicot darbības, kuras saistītas ar patērētāju likumīgo tiesību un līgumu izpildi.

Lietā vērtētā komecprakse konstatēta Memory Water tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos izveidotajos Memory Water profilos, publiskā vidē izplatītajās BIO ūdens reklāmās, kā arī uz Memory Water ražotā ūdens pudeļu marķējumā.

Ilgstošas izvērtēšanas laikā, tostarp uzklausot citu kompetento iestāžu viedokļus lietā, PTAC konstatēja Memory Water rīcībā šādus pārkāpumus:

– maldinoši apgalvojumi par BIO ūdens īpašībām un kvalitāti;

– maldinoša informācija par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un reģistrēto preču zīmi Bio WaterTM;

– normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes;

– maldinoši apgalvojumi par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām;

– speciālo normatīvo aktu prasību neievērošana uztura bagātinātāju reklāmas jomā;

Memory Water tīmekļa vietnēs netiek sniegta informācija par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, kā arī netiek nodrošināta atteikuma tiesību veidlapa;

Memory Water tīmekļa vietnēs netiek sniegta informācija par Memory Water nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, t.sk. ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu;

Memory Water tīmekļvietnēs patērētājiem netiek sniegta informāciju par līguma izbeigšanas tiesībām.

Neraugoties uz to, ka daži no lietā konstatētajiem pārkāpumiem tika novērsti Memory Water labprātīgo darbību rezultātā, tomēr PTAC konstatētais liecina, ka Memory Water prettiesiskā rīcība ir turpināta, jo Memory Water joprojām nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu negodīgās komercprakses īstenošanu.

Kā norāda PTAC, Memory Water komerciālajā saziņā ar patērētājiem izmantotā kvalitātes zīme Bio WaterTM, kā arī sniegtā informācija par BIO ūdeni, tā īpašībām un kvalitāti, tostarp informācija par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un normatīvajiem aktiem neatbilstošu veselīguma norāžu (piemēram, par bioenerģijas līmeņa paaugstināšanu u.tml.) izmantošana, turpina maldināt patērētājus par reālo produkta augstvērtīgumu, kvalitāti un tam piedēvētajām īpašībām.

Šādas komerciālās saziņas ietekmē patērētāji var maldinoši uzskatīt, ka Memory Water ražotajam BIO ūdenim piemīt īpašas pazīmes

un tas ir labāks, veselīgāks produkts salīdzinājumā ar citiem tirgū piedāvātajiem ūdeņiem, lai gan tam nav pamatotu pierādījumu.

Ņemot vērā Memory Water izdarītā pārkāpuma apjomu, ilgumu, radīto ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, kā arī, lai panāktu konstatēto pārkāpumu novēršanu, PTAC lēmumā SIA Memory Water piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, kā arī uzlikts tiesisks pienākums aizliegt lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošanu, tostarp nodrošinot trīs mēnešu laikā no lēmuma stāšanās brīža mainīt Sabiedrības ūdens pudeļu marķējumu, izslēdzot no tā informāciju par ūdens apstrādes tehnoloģiju (strukturēšanu) un kvalitātes zīmi Bio WaterTM, kā arī noteiktā laika periodā iesniedzot PTAC rakstveida pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi.

Lēmumā noteiktais tiesiskais pienākums saistībā ar marķējuma nomainīšanu attiecas tikai uz tiem ražotajiem produktiem, kuri vēl nav laisti tirgū un Memory Water ir tiesības izpārdot produktus ar veco marķējumu.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas