Slimnīcu, skolu un citu publisku ēku īpašniekiem jāapseko tās līdz septembrim

Līdz šā gada 30.septembrim publisko ēku īpašniekiem jānodrošina savā īpašumā esošo ēku periodiskā tehniskā apsekošana, un aicina to darīt savlaicīgi, atgādina Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Ministru kabineta noteikumi Ēku būvnoteikumi nosaka, ka otrās un trešās grupas publiskajām ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2014.gada 1.oktobrim, periodiskā tehniskā apsekošana jāveic līdz 2019.gada 30.septembrim.

BVKB informē, ka par publisku ēku uzskatāma ēka, kurā vairāk nekā 50% kopējās platības ir publiskas telpas, tas ir, sabiedrībai pieejamas nedzīvojamās telpas, kurās var uzturēties apmeklētāji un saņemt pakalpojumus (skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti u.c.). Publiskas ēkas ir arī tādas, kurās vairāk nekā 50% telpu paredzētas publiskas funkcijas nodrošināšanai (biroji, izglītības iestādes, bankas, plašizklaides pasākumu ēkas, administratīvās ēkas, tiesas, tirdzniecības centri u.tml.).

Tehniskās apsekošanas mērķis ir pārliecināties, vai publiskas ēkas īpašnieks nodrošina tās saglabāšanu un atbilstību būtiskajām ēkai noteiktajām prasībām un nepieļauj apdraudējuma iestāšanos. Apsekošanas laikā būvspeciālists vizuāli novērtē ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību, kā arī ēkā esošos ugunsdrošības risinājumus, un sagatavo atbilstošu atzinumu, kam pievieno apsekošanas laikā veiktās fotofiksācijas.

Ēkas tehnisko apsekošanu ir tiesīgs veikt arhitekta prakses būvspeciālists vai ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības darbības sfērā sertificēts būvspeciālists (reglamentētajās sfērās). Minēto apsekošanu būvspeciālists veic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu Būvju tehniskā apsekošana. Pēc tehniskās apsekošanas sagatavoto atzinumu būvspeciālistam jāiesniedz BVKB (ja apsekota trešās grupas publiska ēka, kurā vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) vai vietējā būvvaldē (ja apsekota otrās grupas publiska ēka, kurā vienlaikus paredzēts uzturēties mazāk par 100 cilvēkiem).

Gadījumā, ja tehniskajā apsekošanā tiek konstatēti redzami ēkas bojājumi, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, ēkas īpašniekam tie nekavējoties jānovērš vai jānodrošina pagaidu risinājums.

BVKB vērš uzmanību:

• Termiņš: līdz 2019.gada 30.septembrim;

• Veicamā aktivitāte: publisku ēku tehniskā apsekošana;

• Aktivitātes veicējs: sertificēts būvspeciālists, kurš sagatavo atzinumu un iesniedz BVKB vai būvvaldē.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas