Pūce apturējis Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) apturējis pagājušā gada septembrī pašvaldības pieņemtos grozījumus Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.–2026.gadam, pavēstījusi ministra padomniece Agnese Vārpiņa.

Viņa skaidroja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir konstatējusi, ka pēc Mārupes teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas, kas notika pērn jūnijā, ir veikti būtiski labojumi teritorijas plānojuma saistošajās daļās, proti, apbūves noteikumos un grafiskajā daļā, kas var skart personu tiesiskās intereses, un par šīm izmaiņām sabiedrība nav tikusi informēta. 

Vārpiņa atzīmēja, ka, apstiprinot ar saistošajiem noteikumiem tādu Mārupes telpiskās plānošanas grozījumu redakciju, kas būtiski atšķiras no publiskajai apspriešanai nodotās redakcijas, pašvaldība ir pārkāpusi normas par sabiedrības iesaisti teritorijas plānošanas procesā, tai skaitā atklātības principu attiecībā uz sabiedrības informēšanu un lēmumu pieņemšanu. Par to ministrijā saņemti arī iedzīvotāju iebildumi.

Pašvaldībai, ieviešot izmaiņas plānojumā pēc sabiedriskās apspriešanas, tas būtu bijis jānodod atkārtotai sabiedriskai apspriešanai un tikai pēc tam varētu pieņemt jaunus saistošos noteikumus par teritorijas plānojuma izmaiņām.

Mārupes novada dome 2019.gada 25.septembrī pieņēma saistošos noteikumus Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa, kas stājās spēkā 12.oktobrī.

Vārpiņa uzsvēra, ka teritorijas plānojuma izstrādē ir jāievēro noteikta procedūra, un tā saturam jāatbilst normatīvajiem aktiem, taču VARAM, izvērtējot Mārupes teritorijas plānojuma grozījumu dokumentāciju, konstatēja neatbilstības. 

Normatīvie akti nosaka, ja publiskās apspriešanas laikā saņemti priekšlikumi vai nepieciešami plānojuma precizējumu, tad pēc to veikšanas jau pilnveidotā redakcija jānodod atkārtotai publiskai apspriešanai. Mārupes novada teritorijas plānojumā atsevišķā zemes īpašumā ir mainīts ielas sarkano līniju izvietojums, nosakot papildus apgrūtinājumu zemes īpašniekam, līdz ar to ir aizskartas tiesiskās intereses un pārkāpts tiesiskās paļāvības princips. 

Tāpat konstatēts, ka daudziem apbūves noteikumu punktiem pēc publiskās apspriešanas mainītas redakcijas un apbūves noteikumi papildināti ar jauniem punktiem, kas noteic citus izmantošanas noteikumus. Apbūves noteikumos ietvertas normas, kas ir pretrunā likuma Par pašvaldībām, Teritorijas attīstības plānošanas likumam, Civillikumam, Aizsargjoslu likumam, Ministru kabineta noteikumiem, kā arī lietotā terminoloģija neatbilst būvniecības regulējumam.

Ministra padomniece norādīja, ka, ja tiek konstatēti teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus. 

Ministra rīkojums par saistošo noteikumu par teritorijas plānojumu apturēšanu 13.janvārī nosūtīts Mārupes novada domes priekšsēdētājam un tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas