Rīgā izsludināts Spodrības mēnesis un Meža dienas

Lai sekmētu Rīgas teritorijas sakopšanu pēc ziemas sezonas, Rīgas dome izsludina gadskārtējo Spodrības mēnesi un Meža dienas. Spodrības mēnesis šogad norisināsies no 15. aprīļa līdz 17.maijam.

«Spodrības mēneša laikā pilsētas izpilddirekcijas nodrošinās pavasara sakopšanas darbu organizāciju, pārraudzību, kā arī pavasara sakopšanas darbu koordināciju izpilddirekciju administratīvajās teritorijās. Tiks veikta gan pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu sakopšana, gan sakopšanas darbu monitorings, nodrošinot izglītojošo un informatīvo darbu saistībā ar pavasara sakopšanas darbiem,» stāsta domē.

Tostarp darbos tiks iesaistītas arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības, sakņu dārzu biedrības un iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Savukārt Rīgas mežiem uzdots organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no mežiem un apstādījumiem uz pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonu Getliņi EKO vai atkritumu otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem, kā arī veikt meža atjaunošanu, meža un parku stādījumu kopšanu un papildināšanu, atzīmē domē.

Tāpat Spodrības mēneša un Meža dienu laikā pēc nepieciešamības tiks konsultēti namu apsaimniekotāji, iestādes un organizācijas par apstādījumu kopšanu un teritoriju apzaļumošanu.

«Tikmēr Satiksmes departamentam uzdots nodrošināt, lai pārraudzībā esošās organizācijas sakārto sabiedriskā transporta pieturvietas, sakopj pilsētas ielu un tiltu braucamās daļas un sadalošās joslas, attīra lietusūdens kanalizācijas pieņēmējus un pievadus, uzsāk ielu marķējuma atjaunošanu pilsētas ielās, nodrošina un veic ielu seguma uzturēšanas remontdarbus saskaņā ar piešķirto finansējumu un remontdarbu plānu, kā arī savāc un izved ziemā izkaisītās un uzkrājušās smiltis no maģistrālajām pilsētas ielām un tiltiem uz pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonu Getliņi EKO,» skaidro domē.

Rīgas satiksmei uzdots sakopt sabiedriskā transporta maršrutu galapunktus un sabiedriskā transporta apgriešanās laukumus, Izglītības, kultūras un sporta departamentam – nodrošināt izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju sakopšanu, bet Īpašuma departamentam nodrošināt tā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, teritoriju sakārtošanu.

Savukārt Rīgas namu pārvaldniekam uzdots nodrošināt pavasara sakopšanas darbu organizāciju Rīgas namu pārvaldnieks apsaimniekojamās teritorijās, nodrošināt dzīvojamo māju, pagalmu teritoriju un atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu, kā arī iesaistīt namu iedzīvotājus teritorijas sakopšanā, atzīmē domē.

Tāpat domē aicina visus Rīgas iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, komersantus un iestādes aktīvi piedalīties namīpašumu un teritoriju sakopšanā, informēt pašvaldību par nekoptām teritorijām, kā arī sniegt priekšlikumus par to sakopšanu un sakārtošanu.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas