Rīgas izpilddirektora amatam izraudzīts LVC vadītājs, Vienotības biedrs Lange

Rīgas pilsētas izpilddirektora amatam konkursa komisija virzīs valsts SIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, šodien preses konferencē informēja komisijas pārstāvji.

2013.gada pašvaldību vēlēšanās Lange tika ievēlēts Jelgavas domē no partijas Vienotība saraksta.

Lange 2002.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, bet 2004.gadā Latvijas universitāte maģistra grādu vadības teorijā.

Viņā arī papildinājis savu izglītību citās augstākajās izglītības iestādēs.

2013.gadā Lange kļuva par LVC valdes priekšsēdētāju. No 2018.gada Lange ir valsts AS Latvijas dzelzceļš padomes priekšsēdētājs.

Kā liecina Langes amatpersonas deklarācija, 2020.gadā viņš no LDZ kā padomes priekšsēdētājs saņēmis algu 29 448 eiro, bet kā LVC valdes priekšsēdētājs – 74 644 eiro.

BNN jau ziņoja, ka Rīgas dome pērn 2.decembrī nolēma atbrīvot no amata Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāju Ivetu Zalpēteri. Zalpētere jau agrāk paziņoja, ka personīgu apsvērumu dēļ nolēmusi atstāt amatu un vienojusies par darba attiecību izbeigšanu ar Rīgas domi.

Pēc tam tika rīkots konkurss uz Rīgas pašvaldības izpilddirektora amatu. Konkursā kopumā saņemti 37 pretendentu pieteikumi.

Kandidātu atlasei piesaistītais augstākā līmeņa vadītāju atlases uzņēmums SIA Pedersen & Partners veica tehnisko darbu – apkopoja saņemto informāciju un pārbaudīja kandidātu atbilstību minimālajām prasībām.

Rīgas domes izpilddirektora pienākumus pašlaik pilda Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja Elīna Trautmane.

Kā nosaka likums Par pašvaldībām, izpilddirektoru pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ dome.

Izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā.

Saskaņā ar likumu pašvaldības izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem, sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu.

Izpilddirektors arī ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu.

Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas