Rindas uz bērnudārziem jaunā Rīgas koalīcija sola izskaust divu gadu laikā

Topošā Rīgas domes vadība ir apņēmusies divu gadu laikā nodrošināt «pilnīgu pirmsskolas izglītības pieejamību galvaspilsētā», liecina galvaspilsētas domes jaunās koalīcijas 30.septembrī parakstītais Rīcības plāns.

Domnieki līdz 2025.gadam cer paaugstināt Rīgas skolu izglītības kvalitāti, vienlaikus nodrošinot to, ka pedagogi un izglītības darbinieki jūtas novērtēti un saņem nepieciešamo atbalstu kvalitatīvam darbam.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, plānots nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu izglītības un valsts īstenoto reformu ieviešanai skolās, kā arī uzlabot skolu tīklu un vienoties par pieeju pedagogu piesaistei un profesijas prestiža celšanai, izmantojot dažādus atbalsta rīkus, tajā skaitā atalgojuma palielināšanu. Tāpat paredzēts veicināt mūsdienīgu un drošu mācību vidi visās skolās (uzlabot tehnisko nodrošinājumu, izskaust mobingu), kā arī nodrošināt izglītības iestādēs vides pieejamību skolēniem ar invaliditāti.

Galvaspilsētas jaunā vara solās panākt Rīgā ikvienam bērnam pieejamu vieta bērnudārzā, savukārt pirmsskolu pedagogiem un citiem darbiniekiem – cienīgu atalgojumu.

Lai to sasniegtu, divu gadu laikā paredzēts nodrošināt pirmsskolas izglītības pilnīgu pieejamību, risinot jautājumus gan pašvaldību, gan privāto pirmsskolu un aukļu pakalpojumu jomā. Plānojot 2021.gada budžetu, politiķi apņēmušies iezīmēt «skaidru ceļu pirmsskolu jomā strādājošo atalgojuma celšanai», lai risinātu pirmsskolu pedagogu trūkumu. Paredzēts arī vienoties par pieeju, kā Rīgas pirmsskolās veicināt mūsdienīgu izglītības procesu, «kas mazina nevienlīdzību, nostiprina valsts valodas zināšanas un 21.gadsimta prasmes pirms skolas gaitu uzsākšanas».

Sporta jomā tuvāko gadu laikā plānots pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un sporta notikumiem līdzsvarot, padarīt caurskatāmu un godīgu, kā arī izveidot privāto sporta skolu atbalsta mehānismu.

Lasiet arī: Četru sarakstu pārstāvji paraksta sadarbības līgumu par koalīciju Rīgas domē

Deputāti grib vienoties par pieeju pašvaldības sporta infrastruktūras attīstībai sadarbībā ar sporta federācijām un valdību, kā arī tās pieejamības veicināšanai visu sporta skolu audzēkņiem, kā arī veicināt sakārtotākus un iedzīvotājiem pieejamākus skolu sporta laukumus un citu infrastruktūru un nodrošināt plašāku atbalstu tautas sportam.

Domnieki apņēmušies apstiprināt pieeju interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma uzlabošanai, izvērtējot satura piedāvājumu, tā teritoriālo sadalījumu, kā arī iespējamo sadarbību ar privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī rīkot tehniskās jaunrades dienas. Plānos ietverts uzdevums padarīt pašvaldības telpas un āra infrastruktūru pieejamāku jauniešu brīvā laika pavadīšanai, lai sniegtu atbalstu jaunatnes NVO, nodrošinātu vietu neformālajai izglītībai, jauniešu iniciatīvām un brīvā laika pavadīšanai.

Lai līdz 2025.gadam panāktu, ka Rīga ir pilsēta ar zināšanās balstītu ekonomiku, kas sadarbībā ar augstskolām nodrošina pievilcīgu vidi radošumam, inovācijām un pētniecībai, plānot Pārdaugavā izveidot «zināšanu jūdzi», kurā ietilptu Latvijas Nacionālā bibliotēka, trīs lielākās augstskolas un to kopmītnes. Vienlaikus paredzēts veidot plānu pašvaldības atbalstam ar augstskolām saistītajai uzņēmējdarbībai, sociālajām inovācijām, zinātnes centriem, kā arī veidot tādu satiksmes infrastruktūru un rekreācijas iespējas, lai maksimāli izmantotu augstskolu potenciālu. Paredzēts arī izveidot pieeju, kā pašvaldībai sniegt atbalstu studējošajiem, īpaši pašvaldības darbam svarīgās jomās.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas