Šaušanai nepārveidojamu gāzes ieroču un signālieroču iegādei nevajadzēs atļauju

Turpmāk šaušanai nepārveidojamu gāzes ieroču un signālieroču iegādei nevajadzēs atļauju. Savukārt personām, kuras līdz pagājušā gada aprīlim iegādājušās gāzes pistoles vai signālieročus līdz 2023.gada 14.septembrim tie jāreģistrē Valsts policijā.

To paredz otrdien, 5.maijā, valdības pieņemtie noteikumi, kas regulē kārtību, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus.

Lai pārņemtu ES direktīvas prasības, ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas, Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi noteikumu projektu par kārtību, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas.

Ieroču aprites likumā teikts, ka ieroču klasifikācijā ir izveidota jaunā E kategorija, kurā ietverti gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā. Tāpat likumā teikts, ka gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā, uzskata par B kategorijas šaujamieročiem.

Ņemot vērā minēto, IeM sagatavotie noteikumi paredz, ka gāzes ieročus un signālieročus klasificē Valsts policijas priekšnieka izveidota Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisija.

Jaunie noteikumi paredz, ka komisija gāzes ieročus un signālieročus klasificē, pamatojoties uz fiziskas personas, ieroču komersanta vai ieroču brokera iesniegumu. Tāpat komisija var veikt klasifikāciju pēc savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir informācija no citas Eiropas Savienības dalībvalsts par gāzes ieročiem un signālieročiem, kas atbilst E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām.

Noteikumi paredz, ka komisija var lūgt iesniedzējam nodot gāzes ieroču un signālieroču paraugus, kurus izmantos speciālā pārbaudē, lai noteiktu to atbilstību E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām.

Komisija pēc pārbaudes veikšanas pieņems lēmumu klasificēt gāzes ieroci un signālieroci un noteiks gāzes ieroča un signālieroča tehnisko kategoriju.

Jaunajā regulējumā arī minētas tehniskās specifikācijas, kurām jāatbilst E kategorijas ieročiem. Piemēram, ierocim pirotehnisko signālmunīciju ir iespējams izmantot vienīgi tad, ja ieroča stobram ir pievienots uzgalis. Tāpat specifikācijas paredz, ka ar vienkāršiem darba instrumentiem ieročus nav iespējams pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā. 

E kategorijas ieroča specifikācijas paredz, ka visas ieroča būtiskās sastāvdaļas ir tādas, ko nav iespējams kā būtiskas sastāvdaļas uzstādīt uz šaujamieročiem vai izmantot tajos.

Jaunie noteikumi veidos papildus administratīvo slogu ieroču tirgotājiem un gāzes ieroču īpašniekiem, kas vēlēsies Latvijā ievest neklasificētus E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus, norāda IeM.

Patlaban Latvijā ir 41 ieroču tirdzniecības komersants ar 83 ieroču un speciālo līdzekļu tirdzniecības objektiem.Tāpat Latvijā ir 23 146 gāzes ieroču īpašnieki.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas