Šogad jaunatnes organizācijām vēl pieejams teju miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo Eiropas Savienības jaunatnes programmu Erasmus+: Jaunatne darbībā un Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursu. Šis ir viens no pēdējiem projektu konkursiem pašreizējā programmu ciklā, ar kopējo finansējumu 910 206,24 eiro, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020.gada 1.oktobra plkst. 13.00. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2021.gadā.

Šī gada pirmajos divos ES programmu Erasmus+: Jaunatne darbībā un Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursos tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 440 idejas starptautisku un nacionālu projektu īstenošanai jaunatnes jomā. Šis skaits kopš pērnā gada projektu konkursa pieaudzis par vairāk nekā trešdaļu (37%), kad divos projektu konkursos tika iesniegti 274 projektu pieteikumi. No minētajiem 440 projektu pieteikumiem, 314 iesniegti programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā, bet 126 – programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros.

«Mums ir patiess prieks redzēt, ka jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie arvien aktīvāk izmanto iespēju saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu nacionālo un starptautisko ideju īstenošanai. Pieaugošais projektu pieteikumu skaits apliecina jauniešu un jaunatnes darbinieku vēlmi veidot un īstenot savus projektus, apgūt jaunas zināšanas un iegūt starptautisku pieredzi. Ieguvumu netrūkst – neformālās izglītības iepazīšana un savu kompetenču uzlabošana, kas palīdz stiprināt organizācijas kapacitāti un ilgtermiņā pilnveido darbu ar jaunatni Latvijā. Ceram, ka arī nākamajā programmu ciklā varēsim lepoties ar tik ievērojamu iesniegto projektu skaitu,» norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

546 914,44 eiro – ideju īstenošanai programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā ietvaros

Programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās: 1) Personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte), 2) Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (labās prakses apmaiņa) un 3) Atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti).

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas Erasmus+ vadlīnijām 2020.gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītas vairākas prioritātes. 1.pamatdarbības projektos uzsvars likts uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu (ģeogrāfiskie, ekonomiskie vai sociālie šķēršļi, veselības problēmas u.c.), bet 2.pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana; starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū.

Projektu īstenošanai 2020.gadā piešķirti vairāk nekā trīs miljoni eiro, no tiem 546 914,44 eiro pieejami programmas trešajā projektu konkursā.

Attiecīgi 1.pamatdarbības Personu mobilitāte mācību nolūkos Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā pieejami – 413 392,44 eiro, no kuriem 102 577,25 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm; 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās projektiem labās prakses apmaiņai pieejami – 97 606 eiro; 3.pamatdarbības Atbalsts politikas reformai Jaunatnes dialoga projektiem pieejami – 35 926 eiro.

363 291,80 eiro – ideju īstenošanai programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros

Programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursā var pieteikt projektu idejas, kuru mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās, kā arī solidaritātes projekti.

Programmas projektu īstenošanai Latvijā 2020.gadā pieejami vairāk nekā 1,7 miljoni eiro, bet šī gada trešajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Savienības finansējums ir 363 291,80 eiro, attiecīgi brīvprātīgā darba projektiem pieejami – 273 700,80 eiro, darba un stažēšanās (ārvalstīs) projektiem – 64 926 eiro, bet solidaritātes projektiem – 24 665 eiro.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas