SPRK: Būtiski samazinājies sūdzību skaits ūdenssaimniecības nozarē

Kopš 2015.gada, sūdzību skaits ūdenssaimniecības nozarē samazinājies teju 71%, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotā informācija par pērn saņemtajām sūdzībām.

Kopumā saņemtas 12 rakstveida sūdzības un sniegtas vairāk nekā 84 telefona konsultācijas, informē SPRK.

«Liela nozīme ir bijusi nozaru normatīvā regulējuma sakārtošanai, kas veikta sākot no 2016.gada. Tāpat arī pakalpojumu sniedzēju un mūsu sniegtajiem skaidrojumiem lietotājiem un pašvaldībām,» skaidro SPRK Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja Dace Čodare-Plaude.

Izskatot saņemtās sūdzības, SPRK ir secinājis, ka astoņas no 12 nav bijušas SPRK kompetencē, savukārt četras – izteiktas nepamatoti.

Neskaidrības galvenokārt radušās kā par komercuzskaites mēraparātiem, tā arī par komercuzskaites mēraparātu mezglu ierīkošanu un ar māju pārvaldīšanas darbībām saistītiem jautājumiem. Šie jautājumi risināmi sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju vai namu pārvaldnieku.

SPRK pārraudzībā ir noteikt ekonomiski pamatotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kā arī uzraudzīt, lai komersanti pakalpojumus sniegtu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. To, vai komersants pareizi piemērojis tarifu, lietotājs var uzzināt, vēršoties SPRK. Tāpat arī par noslēgtajiem līgumiem – SPRK tos pārbauda un izvērtē to atbilstību regulējumam.

Gan pērn saņemto sūdzību gadījumos, gan telefoniskās konsultācijās SPRK sniedza ieteikumus un skaidrojumus, kā rīkoties. Vairākas problēmsituācijas bija risināmas, vēršoties pie namu apsaimniekotāja vai pakalpojumu sniedzēja. Lūk, daži no pērnā gada sūdzību ietvaros biežāk skartajiem jautājumiem:

Kurš atbild par komercuzskaites mēraparāta maiņu?

Komercuzskaites mēraparāts, kas uzskaita kopējo mājai piegādāto ūdens apjomu, pieder pakalpojumu sniedzējam. Tas nozīmē, ka mēraparāta uzstādīšana ir komersanta pienākums. Par tā uzstādīšanu, maiņu un plānoto verifikāciju no lietotāja nedrīkst tikt pieprasīta papildu samaksa. Šīs izmaksas jau ir iekļautas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā, ko maksā lietotājs.

Kam jānodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve?

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi ir jānodrošina kā jauniem, tā arī esošajiem lietotājiem, kuri norēķinās saskaņā ar ūdens patēriņa normu, maksājot par nemainīgu apjomu ik mēnesi. Šāda veida norēķins neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu. Tiem, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), mezgla izbūve nav jāveic.

Mezgla izbūves izmaksas jāsedz pakalpojumu lietotājam – arī tad, ja izbūvi nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

SPRK ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas