SPRK: Elektroenerģijas piegādes kvalitāte pērn Latvijā saglabājās laba

Elektroenerģijas piegādes kvalitāte Latvijā saglabājusies labā līmenī, tomēr joprojām ir virkne trūkumu, kas ir novēršami, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti Latvijas lietotājiem, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vērtējums par AS Sadales tīkls elektroapgādes drošumu, sprieguma kvalitāti, kā arī apkalpošanas kvalitāti.

Elektroapgādes drošums – saglabājas stabili nemainīgs

Elektroapgādes drošumu nosaka elektroenerģijas apgādes pārtraukumu skaits un to ilgums, kā arī sprieguma parametru rādītāji. Pērn Latvijā novērots mazāk nekā viens plānveida atslēgums uz lietotāju, kas ilga aptuveni divas stundas. Savukārt neplānotie elektroapgādes pārtraukumi vienam lietotājam gadā bijuši vidēji divas reizes un vidēji divas stundas ilgi.

SPRK, veicot datu novērtējumu, secināja, ka pērn par 12 minūtēm samazinājies kopējo pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos.

Vienlaikus par 26 minūtēm palielinājies neplānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju ārkārtējos apstākļos.

Vērtējot situāciju Latvijas reģionos lielākais neplānotu elektroapgādes pārtraukumu ilgums pret vienu AS Sadales tīkls lietotāju bija Rēzeknes un Tukuma reģionā no 10 līdz 11 minūtēm, bet vismazākais, no 1 līdz 2 minūtēm – Ventspils un Talsu reģionā.

«Neplānotu elektroapgādes pārtraukumu skaitu un ilgumu galvenokārt nosaka gaisvadu elektroapgādes līniju garums, kas izbūvēts mežainā apvidū, tāpēc Latvijas reģionos ir novērotas būtiskas šo rādītāju atšķirības,» stāsta SPRK Enerģētikas departamenta energoapgādes objektu kontroles daļas vadītājs Ingus Užulis.

SPRK, vērtējot Latvijas sadales sistēmas operatora rādītājus salīdzinājumā ar citiem Eiropas valstu sadales operatoriem, secināja – Latvijas elektroapgādes drošuma rādītāji ir tuvu Eiropas vidējam līmenim. Tas nozīmē – Latvijas lietotājiem tiek nodrošināts kvalitatīvs elektroapgādes pakalpojums. Pēc šiem rādītājiem salīdzinājumā ar Baltijas valstīm Latvija ierindojas 2.vietā, kamēr Igaunija – 3.vietā.

Sprieguma kvalitāte – 63% mērījumu konstatētas neatbilstības

Astoņu gadu laikā SPRK kopumā ir veikusi sprieguma kvalitātes mērījumus 300 pieslēguma punktos AS Sadales tīkls sniegto pakalpojumu zonā, bet pērn veikti 48 mērījumi, galvenokārt lauku reģionos. No 48 mērījumiem 30 gadījumos SPRK konstatēja neatbilstības standartā noteiktajiem parametriem.

Sprieguma vērtība noteiktajam standartam atbilda 83% gadījumos, bet 17% – neatbilda, kamēr mirgoņa, kas pamatā ir jūtama izmantojot kvēlspuldzes, atbilda standartam tikai 42% gadījumu. Tāpat kā SPRK, tā arī AS Sadales tīkls Latvijā veic mērījumus. Vietās, kurās mērījumu rezultāti neatbilst standartam, tiek piemērots zemāks sistēmas pakalpojuma tarifs, kas pērn tika piemērots 137 lietotājiem.

Lasiet arī: Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs elektroenerģijas cena samazinājusies

«Neatbilstošai sprieguma kvalitātei viens no iemesliem var būt garās elektroapgādes līnijas, kas izbūvētas 20.gs. 70.gados. Visos neatbilstības gadījumos SPRK ir iesniegts rīcības plāns neatbilstību novēršanai. Daļa neatbilstību tika novērstas jau pērn, bet daļu plānots novērst vēl šogad,» stāsta SPRK pārstāvis.

Apkalpošanas kvalitāte – efektīvāka atbilžu sniegšana uz lietotāju sūdzībām

Pēc apkopotajiem rādītājiem, secināms, ka 82% gadījumu AS Sadales tīkls uz lietotāju sūdzībām ir atbildējusi mazāk nekā 15 dienu laikā, kas atbilst normatīvajam regulējumam. Vienlaikus būtiski samazinājies vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz sūdzībām, kas attiecas uz sprieguma kvalitāti, lai arī sūdzību skaits par šo jautājumu pērn pieaudzis par 19,5%.

Tāpat AS Sadales tīkls ir nodrošinājusi ātru un efektīvu sistēmas pieslēgumu pieteikumu izskatīšanu. Pērn kopumā saņemti 185 tūkst. pieteikumu, kas ir par aptuveni 13% vairāk, kas izskatīti ne ilgāk kā 15 dienu laikā. Arī attiecībā uz lietotāju brīdināšanu par plānotajiem pārtraukumiem AS Sadales tīkls to veikusi desmit dienas iepriekš, kas ir piecas dienas ātrāk nekā to paredz regulējums.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas