SPRK nozīmīgākie notikumi enerģētikā 2018.gadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aizvadītajā gadā ir pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus enerģētikas jomā, kas ietekmēs nozari nākamajos gados. Gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes, gan siltumenerģijas jomā bijušas pārmaiņas, kas ne tikai ietekmēs galalietotājus, bet arī veicinās nozaru integrāciju ar citām valstīm, iesāk SPRK.

Elektroenerģija

Tika īstenota Baltijas valstu regulatoru un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru vienošanās ar trešajām valstīm (Krieviju un Baltkrieviju) par jaudas aprēķināšanas metodiku un ar to saistīto ietekmi uz iekšējām plūsmām Baltijas valstu elektrosistēmā un nepieciešamajiem korektīvajiem pasākumiem. Mērķis – lai mazinātu pārslodzi, ņemot vērā to, ka no 2019. gada 200 MW piešķiršana tirdzniecībai Lietuvas–Baltkrievijas starpsavienojumā tiks pārtraukta.

Nozīmīgs lēmums tika pieņemts attiecībā uz izmaksu sadali kopīgo interešu projektiem. Proti – tika apstiprināta ieguldījumu izmaksu sadale Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru ieguldījumu pieprasījumam kopīgo interešu projektam Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu sinhronizācija ar Kontinentālās Eiropas tīkliem. Šis ir pirmais posms plānotajai sinhronizācijai pēc 2025.gada.

Nozīmīgas pārmaiņas saistāmas arī ar cenu izmaiņām NordPool biržā. Elektroenerģijas tirgus analīzē tika konstatēts NordPool biržas nākošas dienas cenu pieaugums, vidēji cenām pieaugot par 40% gada laikā. Tas izskaidrojams gan ar hidrorezervju un vēja enerģijas samazinājumu laika apstākļu dēļ, gan citiem ietekmes faktoriem, tādiem kā naftas un dabasgāzes cenu kāpumu pasaules biržās, remontdarbiem atomelektrostacijās. Vienlaikus tika konstatēts konkurences pieaugums mājsaimniecības segmentā. Zīmīgi, ka šī gada otrajā pusē mājsaimniecības sāka vairāk izvēlēties dinamiskos cenu piedāvājumus.

Dabasgāze

Šogad panākta vienošanās starp Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatoriem par dabasgāzes pārvades ieejas–izejas sistēmu apvienošanu no 2020.gada. Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori sadarbības ietvaros vienojās par valstīs piemērojamo cenas metodiku, tās piemērošanas principiem un savstarpējo kompensāciju mehānisma darbības principiem.

Būtiskākais lēmums, kas skar visus dabasgāzes lietotājus, saistīts ar AS Gaso tarifu apstiprināšanu, piemērojot jaunu tarifu struktūru no 2019.gada 1.janvāra. Tā paredz visu dabasgāzes sadales sistēmas lietotāju dalību sadales sistēmas operatora pastāvīgo izmaksu segšanā, t.i., dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifi ietver maksājumu par atļauto slodzi un par patērēto dabasgāzes apjomu.

Noteikti jāpiemin pieņemtais lēmums attiecībā uz AS Conexus Baltic Grid sertificēšanu. Proti, tika izvērtēta dabasgāzes pārvades sistēmas operatora atbilstība neatkarības prasībām un pieņemts lēmums par AS Conexus Baltic Grid sertificēšanu ar nosacījumiem.

Šogad dabasgāzes tirgus analīzē konstatēts, ka aktīvo dabasgāzes tirgotāju skaits ir pieaudzis par 57,14% (no 7 līdz 11), savukārt virtuālais tirgus ir sasniedzis 25% no kopējā tirgotā dabasgāzes apjoma. Šie rādītāji liecina, ka dabasgāzes tirgus atvēršana ir atstājusi pozitīvu ietekmi uz nozari kopumā.

Oktobrī tika pieņemts lēmums, kas dod zaļo gaismu Inčukalna gāzes krātuves darbības attīstībai, piesaistot ES līdzfinansējumu. Tika apstiprināta ieguldījumu izmaksu sadale kopīgu interešu projektam Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana. Projekta mērķis ir paplašināt krātuves darbību, lai Inčukalna pazemes gāzes krātuve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas pārvades sistēmā. Galvenais ieguvums no projekta īstenošanas ir spēja samazināt izņemšanas jaudas atkarību no gāzes rezervju apjoma Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Siltumenerģija

Tika uzsākts izstrādāt grozījumus metodikās kā tiek aprēķināti tarifi – Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā. Grozījumi būtiski mainīs līdzšinējo kārtību, tādēļ šī uzdevuma izpildei ir izveidota attiecīga darba grupa.

2018.gadā atvērtā dabasgāzes tirgū daudziem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējiem palielinājās dabasgāzes iepirkuma cenas, tāpēc vairākiem siltumenerģijas apgādes komersantiem SPRK izdeva lēmumus par tarifu piemērošanas kārtību, lai dabasgāzes cenu izmaiņu gadījumā (ja nemainās citas izmaksas) piemērotu jaunus, mainītus siltumenerģijas tarifus. Attiecībā uz vairākiem komersantiem SPRK ir pieņēmis lēmumus par atļauju komersantam pašam noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas