Stājas spēkā spriedums strīdā starp EM un EXPO 2015 – EM būs jāatmaksā zaudējumi

Senāta Civillietu departaments 3.decembrī, rīcības sēdē izvērtējot komandītsabiedrības EXPO 2015 prasības lietā pret Ekonomikas ministriju (EM) par zaudējumu piedziņu un EM pretprasībā pret EXPO 2015 par pieņemšanas nodošanas aktu atzīšanu par spēkā neesošiem un zaudējumu piedziņu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, ziņo Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja.

Viņa pastāstīja, ka Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas 2018.gada 15.jūnija spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji, bet pretprasība noraidīta. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

No Ekonomikas ministrijas nolemts piedzīt zaudējumus, kas sastāv no: nepamatoti izmaksāta galvojuma 27 426,28 eiro apmērā un komisijas maksas 141,20 eiro apmērā. Tāpat nepamatoti izmaksāts galvojums 307 491,14 eiro apmērā par saturiskā redzējuma māksliniecisko un organizatorisko īstenošanu, kā arī uzraudzību – ekspozīcijas producenta pakalpojumu sniegšana. Pēdējā galvojuma komisijas maksa bijusi 768,73 eiro apmērā.

Tāpat tiesa lēmusi piedzīt tiesāšanās izdevumus.

Senāts lēmumā arī norāda, ka Ekonomikas ministrijas kasācijas sūdzībā nav apstrīdēts apelācijas instances tiesas slēdziens par to, ka noslēgto Projektēšanas līgumu un Producēšanas līgumu Ekonomikas ministrija izbeigusi, pamatojoties uz šo līgumu noteikumu: pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc projektētāja veiktajiem darbiem / producenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Tikmēr šī gada 17.oktobrī Augstākās tiesas Civillietu departaments atstāja spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta LIAA prasība nepilnu divu miljonu eiro apmērā pret SIA Gaisa sporta sertifikācijas centrs bijušo valdes locekli Ivaru Beitānu, kā arī Reini Rūtentālu un Kārli Marku, tādējādi iepriekš publiski izskanējušais strīds starp LIAA un Ivaru Beitānu beidzies ar LIAA zaudējumu, raksta Latvijas Avīze (LA).

Kā informēja Ivara Beitāna pārstāvis zvērināts advokāts Jānis Kārkliņš, pēc sešu gadu tiesāšanās ir noslēgusies tiesvedība Jelgavas vēja tuneļa lietā starp LIAA un Aerodium īpašniekiem.

LIAA ir zaudējusi visās trijās tiesu instancēs, līdz ar to spriedums ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams, LA uzsver Kārkliņš.

Ivars Beitāns papildina, ka LIAA pirms vairākiem gadiem uzsākto tiesvedību pret viņu saista ar Pasaules Expo paviljona būvniecības laikā izcēlušos publisko strīdu starp viņu un LIAA vadītāju Andri Ozolu, raksta LA.

Tāpat LA atzīmē, ka toreiz Ekonomikas ministrs Artis Kampars atstādināja LIAA vadītāju no Expo Latvijas paviljona virsuzraudzības. Šo funkciju pārņēma Ekonomikas ministrija.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas