Starptautiskā forumā diskutēs par finanšu izlūkošanas dienestu neatkarību un autonomiju

Ikvienas valsts finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot finanšu informāciju un izlūkdatus tiesībaizsardzības un citām iesaistītajām iestādēm, kā arī ārvalstu sadarbības partneriem, FID ir svarīga loma valsts centienos apkarot noziegumus, kas apdraud valsts drošību, norāda FID.

Autonomijas vai funkcionālās neatkarības trūkums var apdraudēt ne tikai FID darbības efektivitāti, bet arī negatīvi ietekmēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas izmeklēšanas kvalitāti. FID saņem un analizē informāciju, kas bieži ietver sensitīvus jautājumus, piemēram, informāciju par korupciju, organizēto noziedzību, ēnu ekonomiku.

Tāpēc FID ir būtiski darboties vidē, kurā tiek nodrošināta to funkcionālā neatkarība un autonomija gan finansiālā, gan operacionālā līmenī.

FID darbības neatkarība un autonomija starptautiskā kontekstā

Arī starptautiskie standarti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā akcentē FID darbības neatkarības nozīmi, lai tās varētu efektīvi pildīt savas pilnvaras. Šis jautājums ir FID apvienojošās grupas (Egmont Group) dienaskārtībā jau vairākus gadus. Turklāt FID autonomijai un neatkarībai ir izšķiroša nozīme starptautiskās sadarbības jomā. Būtiski, ka ārvalstu partneriem ir jābūt pietiekamai pārliecībai, ka FID, ar kurām tie sadarbojas, piemīt pietiekama funkcionālā neatkarība un autonomija, lai veiktu tai deleģētos uzdevumus un spētu ievērot saņemtās informācijas konfidencialitāti. Informācijas apmaiņa starptautiskā kontekstā lielā mērā ir balstīta uz savstarpēju uzticību starp FID. Ja šāda savstarpēja uzticība nepastāv, tad FID zaudē iespēju gūt labumu no starptautiskas informācijas apmaiņas un sadarbības ar partneriem, kas var negatīvi ietekmēt arī valsts reputāciju.

Pirmdien, 7.februārī, tiešsaistē notiks starptautisks forums Finanšu izlūkošanas dienestu autonomija: efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveide. Forumā augsta līmeņa eksperti diskutēs par finanšu izlūkošanas dienestu (FID) lomu efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē, neatkarīgas FID priekšnosacījumiem, problēmjautājumiem, inovāciju nozīmi finanšu izlūkošanā un citām aktualitātēm. Īpaša diskusija paredzēta par pieredzi Baltijas valstīs.

Foruma mērķis ir rosināt diskusijas un veicināt izpratni par autonomu FID nozīmi efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē. Diskusiju dalībnieki pārrunās rīcības virzienus un priekšnosacījumus efektīvu FID izveidē, identificēs pazīmes, kas raksturo un nosaka FID funkcionālo neatkarību un autonomiju, dalīsies ar labās prakses piemēriem un analizēs sīkāk situāciju Baltijas valstīs.

Pasākumu atklās Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis un Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa.

Diskusiju dalībnieki:

Deivids Luiss (David Lewis), bijušais FATF izpildsekretārs;

Daniels Telesklāfs (Daniel Thelesklaf), bijušais Moneyval priekšsēdētājs, bijušais Šveices un Lihtenšteinas FID vadītājs;

Jehuda Šafers (Yehuda Shaffer), FATF novērtējumu eksperts, bijušais Izraēlas FID vadītājs,

Matis Maekers (Matis Mäeker), Igaunijas Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs,

Edmundas Jankunas (Edmundas Jankūnas), Lietuvas Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas