Straujumas māsas uzņēmums, iespējams, ilgstoši maldinājis atbildīgās VM iestādes

Veselības centram 11 draud izlikšana no telpām, kuras privātais medicīnas centrs, atsakoties sakārtot nomas tiesību attiecības ar ēkas apsaimniekotāju, jau divus gadus lieto nelikumīgi. Turklāt pastāv bažas, ka iestādes vadība, pretendējot uz valsts Nacionālā veselības dienesta finansējumu, ilgstoši maldinājusi atbildīgās Veselības ministrijas iestādes.

Gadījumā, ja šīs aizdomas apstiprināsies, poliklīnikai var draudēt izslēgšana no medicīnas iestāžu reģistra un darbības pārtraukšana, portālu BNN informē Rīgas dome.

Kā vēstīts, līdz pagājušā gada oktobra beigām uzņēmuma vienīgā īpašniece un valdes locekle bija jaunās Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas māsa Daina Lustika. Arī tagad viņa kā ģimenes ārste strādā šīs telpas joprojām izmantojošajā uzņēmumā.

«Šobrīd centra vadības neprofesionālās rīcības dēļ par situācijas ķīlniekiem kļuvuši gan ģimenes ārsti, kuri strādā VC11, gan visi pacienti,» atzīst Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, aicinot ģimenes ārstus uz dialogu, meklējot telpas jaunām ārstu prakses vietām.

Šobrīd iestādē darbojas pieci primārās veselības aprūpes ārsti. No tiem viens ir darba ņēmējs – SIA Veselības centrs 11, bet četri ģimenes ārsti darbības nodrošināšanai apakšnomā iznomā telpas no SIA Veselības centra 11. Saskaņā ar pieejamo informāciju, ģimenes ārstu praksēs VC11 Mednieku ielā 7 pašlaik reģistrēti 5 458 pacienti.

Kā situācijas risinājumu Labklājības departaments piedāvā iespēju visiem ģimenes ārstiem pāriet uz prakses telpām RP SIA Rīgas 1.slimnīca teritorijā – vienā no tikko renovētajām ēkām. Slimnīcas teritorijā tiek nodrošināta arī automašīnu stāvvieta gan ārstniecības iestādes apmeklētājiem, gan pašiem pakalpojumu sniedzējiem.

VC11 līgums ar SIA Rīgas nami par nekustamā īpašuma nomu ar pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pašā Rīgas centrā – Mednieku ielā 7 tika noslēgts 12.05.1999. gada 12.maijā, bet tā darbības termiņš beidzās 2011.gada 30.jūnijā. Tas nozīmē, ka kopš 2011.gada 30.jūnija faktiski Veselības centram 11 vairs nav likumīgu tiesību lietot minēto ēku.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, medicīnas iestāde var tikt iekļauta ārstniecības reģistrā (tādējādi vispār saņemt tiesības likumīgi darboties), ja tā iesniegusi Nacionālajam Veselības dienestam virkni dokumentu, tai skaitā arī telpu īres līgumu vai īpašuma tiesību apliecinājumu telpām, kurās reģistrēta un faktiski notiek tās darbība. Tāpat noteikts, ka iestādes pienākums ir desmit darbadienu laikā informēt Veselības dienestu, ja notikušas kādas izmaiņas iepriekšminētajos nosacījumos.

Turklāt saskaņā ar Civillikuma 2 116.pantu, nomnieks vai īrnieks nedrīkst lietu nododot tālāk trešajai personai uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas vai īres laiku. Iepriekšminētais rada bažas par centra vadības darbības likumību kopumā, nododot ģimenes ārstiem telpas apakšnomā, kaut pašam iznomātājam – SIA Veselības centrs 11 jau kopš 2011. gada 30. jūnija nav spēkā esoša nomas līguma. Līdz ar to ir pamats satraukumam, ka minēto četru ārstu prakses darbojas neatbilstoši normatīvajiem aktiem un tiem var draudēt līguma pārtraukšana ar Nacionālo veselības dienestu, ja tiem nav prakses vietas.

«Apzinoties, ka SIA Veselības centrs 11 nodrošina sabiedrībai nozīmīgu funkciju, jau kopš 2011.gada vasaras SIA Rīgas nami vairākkārtīgi aicinājuši sakārtot nomas tiesību jautājumu. Diemžēl visi aicinājumi tikuši ignorēti, arī no VC11 puses nekāda iniciatīva sadarboties nav izrādīta,» VC11 pozīciju divu gadu garumā komentē ēkas apsaimniekotāja SIA Rīgas nami valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.

«Pirms nedēļas esam centram nosūtījuši vēstuli, lūdzot līdz 7.martam labprātīgi atstāt telpas Mednieku ielā 7, ņemot vērā, ka VC11 jau ilgstoši tās izmanto bez tiesiska pamata, turklāt uz šo brīdi, no 2011.gada vasaras, izveidojies 64 tūkstošu eiro liels parāds. Ja nekāda rīcība nesekos, būsim spiesti centru izlikt no telpām,» informē Verika.

Par radušos situāciju informēts arī Nacionālais Veselības dienests, kurš tuvākajā laikā plāno veikt pārbaudi iestādē. Tādējādi pastāv reālas iespējas, ka jau drīzumā tā par nelikumīgu darbību tiks izslēgta no reģistra un tai būs jāpārtrauc sava darbība.

102.000.102.6580

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas