Tiesa Latvijā viendzimuma pārim atzīst «publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu»

Lai gan Satversmes 110.panta pirmajā teikumā ir noteikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības –, Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi pirmo spriedumu, ar kuru apmierināts viena dzimuma pāra pieteikums un konstatēta «publiski tiesisko attiecību pastāvēšana», proti, atzīts, ka starp pieteicējiem pastāv ģimenes attiecības Satversmes 110.panta izpratnē.

Tiesa spriedumā, tulkojot minētās tiesību normas jēgu, ir atsaukusies uz Satversmes tiesas un Senāta atziņām. Atbilstoši tām ģimenes jēdziens aptver arī viena dzimuma pāri, ja starp pāra attiecībās esošajām personām pastāv ciešas personiskas saites, kuru pamatā ir sapratne un cieņa.

Kā iepriekš tika skaidrojusi Augstākā tiesa – valstij ir pozitīvs pienākums nodrošināt viena dzimuma pāra ģimenei iespēju juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni. Situācijā, kad nav izveidots speciāls mehānisms šādu ģimenes attiecību publiski tiesiskai atzīšanai un nostiprināšanai, tiesai, izskatot atbilstošu pieteikumu, jākonstatē, vai pieteicēju attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē.

Izskatot konkrēto lietu, tiesa secināja, ka valsts savu pienākumu joprojām nav izpildījusi, proti, nedz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, nedz arī kādā citā likumā likumdevējs attiecīgu tiesisko regulējumu joprojām nav noteicis – Saeima Civilās savienības likuma projekta skatīšanā ir tikusi līdz otrajam lasījumam.

Tādējādi, «lai nodrošinātu Satversmes un cilvēktiesību efektīvu īstenošanu», tiesa, ņemot vērā pieteicēju brīvi un tieši pausto vēlmi savstarpēji uzturēt ģimenes attiecības, viņu pieteikumu apmierināja.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā mēneša laikā no tā pasludināšanas dienas.

Kā zināms, paralēli Civilās savienības likumprojekta virzībai notiek parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē, kas izslēgtu viendzimuma pārus no šī ģimenes jēdziena un liegtu viņiem slēgt laulību.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas