Tiesa saglabā Konkurences padomes lēmumu par pagaidu noregulējumu atkritumu apsaimniekošanā Rīgā

Administratīvā rajona tiesa lēmusi atstāt spēkā Konkurences padomes (KP) pieņemto pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences struktūras saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā, informē KP.

«Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir vēl viens nopietns signāls, ka Rīgas pilsētas pašvaldības plānotā atkritumu apsaimniekošanas tirgus monopolizācija uz 20 gadiem ir bīstama. Tā ne tikai var fundamentāli mainīt konkurenci, bet arī radīt nekontrolējamas sekas uz iedzīvotājiem.» norāda KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

«Šis ir īstais brīdis pašvaldībai vēlreiz atbildēt uz jautājumu – vai tiešām 20 gadus ilgs atkritumu apsaimniekošanas monopols Rīgā ir labākais, kā arī iedzīvotājiem un konkurencei draudzīgākais risinājums?» teic Ābrama.

KP 9.septembrī noteica pagaidu noregulējumu, kas paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA Getliņi EKO vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA Getliņi EKO un AS Tīrīga koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Pagaidu noregulējums nosaka tiesības turpināt sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem tirgus dalībniekiem, kas to darīja līdz koncesijas līguma noslēgšanai, savukārt patērētājiem – izvēlēties kādu no pieejamajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Saskaņā ar pagaidu noregulējumu Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA Getliņi EKO ir uzlikts pienākums līdz 12.novembrim iesniegt KP plānu, kā galvaspilsētā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.

Lasiet arī: Rīgas dome savā sastrādātajā neuzņemas teju nekādu atbildību, tā Ābrama

Pagaidu noregulējums ir mehānisms, kas ļauj apturēt plānoto darījumu īstenošanu un attiecīgi to negatīvo ietekmi uz konkurenci tirgū, līdz gala lēmuma pieņemšanai. KP lēmums par iespējamu Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas aizlieguma pārkāpumu Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA Getliņi EKO darbībās jāpieņem divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas. KP iespējamā pārkāpuma lietu ierosināja 18.jūlijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz pienākumu Rīgai ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām nodrošnāt pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu vairākās zonās, kā arī atkritumu apsaimniekotāju izvēli katrā no zonām un līgumu noslēgšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu radītājiem un valdītājiem līdz ārkārtējās situācijas termiņa beigām, 11.decembrim, jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Minētais līgums nākotnē zaudēs spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad Rīgas pilsētas pašvaldība noslēgs līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiks pašvaldība, skaidro VARAM.

Atbilstoši likumprojektam, Rīgas pilsētas pašvaldībai nekavējoties jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par kārtību, kādā tiks nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, norāda ministrijā.

Jau ziņts, ka Getliņi EKO ir noslēdzis 686,3 miljonu eiro vērtā Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās – privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis CREB Rīga. Atbilstoši publiskās – privātās partnerības procesam konkursa uzvarētājs nodrošinās Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

Jūnija sākumā Getliņi EKO un CREB Rīga Uzņēmumu reģistrā reģistrējušas kopsabiedrību Rīgas vides pakalpojumi, lai saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu atkritumu šķirošanas risinājumus. Vēlāk uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz Tīrīga.

KP gan paziņoja, ka Clean R un Eco Baltia vide jāziņo konkurences uzraugiem par apvienošanos jaunizveidotajā uzņēmumā CREB Rīga. KP rīcībā esošā informācija liecina, ka darījumi, kuru rezultātā CREB Rīga iegūst tiesības nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, ir uzskatāmi par paziņojamu apvienošanos.

Pēc KP lēmuma par pagaidu noregulējumu Rīgā tika izsludinātā ārkārtas situācija un atkritumu apsaimniekošanu turpināt veikt uzņēmās Clean R, Eco Baltia vide un Lautus.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas