Top jauna Rīgas sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns

Rīgas domes Konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos otrdien, 23.aprīlī, sāka vērtēt jaunās Rīgas sabiedrības integrācijas programmas 2019. – 2024.gadam projektu un rīcības plāna projektu.

«Dokumentu projekti sagatavoti, ņemot vērā to, ka sabiedrības integrācija ir dinamisks divvirzienu process, kurš aptver dažādas sabiedrības dzīves jomas (kultūras, izglītības, pilsonisko un sociālo) un kurā aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas daudzveidīgas iedzīvotāju grupas. Rīgas pilsētas integrācijas politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus aktīvai un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un sadarbībai dažādās dzīves jomās, lai tās attīstītu savus sociālos, kultūras un pilsoniskos resursus, veidotu uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un celtu savas dzīves kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē,» skaidro domē.

Rīgas sabiedrības integrācijas programmas 2019. – 2024.gadam projektā iekļautas nodaļas par pilsonisko līdzdalību un sadarbību (NVO darbību un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, brīvprātīgo darbu, apkaimju kopienu iniciatīvām), starpkultūru dialogu un iecietību (t. sk. latvisko identitāti un latviešu kultūru, mazākumtautību identitāti un kultūru, atbalsta pasākumiem jauniebraucējiem), valsts valodu; sociālo iekļaušanos, informācijas pieejamību, pilsētvides un integrācijas pasākumu infrastruktūras pieejamību.

Savukārt rīcības plānā, kuru plānots sadalīt divās daļās (laika periodam no 2019.gada līdz 2021.gadam un laika periodam no 2022.gada līdz 2024.gadam) iekļauti konkrēti pasākumi, atzīmē domē.

Tapat domē norāda, ka abu dokumentu projekti ir apjomīgi un Rīgas domes Konsultatīvajā padomē izraisījās diskusija par vairākiem jautājumiem, tika nolemts vēl līdz 10.maijam pagarināt priekšlikumu iesniegšanu.

Konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos Rīgas pašvaldībā tika izveidota 2010.gadā. Tās sastāvā darbojas deputāti, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padome ir konsultatīva institūcija, kas tika izveidota, lai nodrošinātu nevalstiskā sektora līdzdalību pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas