Uzņēmēji: MVU attīstību laukos kavē bažas un finansējuma trūkums

Uzņēmēji, kuri savu darbību paplašinājuši Zemgales lauku reģionos, kā galveno iemeslu inovāciju neieviešanā min neskaidrību par ieguvumiem biznesa un finanšu resursu trūkumu, kā arī grūtības piesaistīt resursus, vēsta Zemgales Plānošanas reģiona pārstāve.

«Mazā un vidējā uzņēmējdarbība (MVU) lauku reģionos bieži vien ir izaicinājumu pilna, un ārpus pilsētām ir sarežģīti adaptēt modernus biznesa modeļus, kas ļautu palielināt šo uzņēmumu konkurētspēju,» teikts apkopotajā uzņēmēju ziņojumā par uzņēmējdarbību Zemgales lauku reģionos.

Aptaujājot mazos un vidējos uzņēmējus Zemgalē, secināts, ka 65% gadījumu tieši šaubas par iespējamajiem ieguvumiem kavē dažādu mūsdienīgu risinājumu ieviešanu savā uzņēmējdarbībā. 57% uzņēmēju uzsver, ka dažādu jaunievedumu – bioloģiskās lauksaimniecības, jaunu kultūru, selektīvās audzēšanas, tiešsaistes pasūtījumu u.tml. – attīstīšanā kavējošais faktors ir brīvo līdzekļu pieejamība un iespēja tos iegūt no ārējiem avotiem.

Tāpat apmēram puse no mazo uzņēmumu īpašniekiem uzsvēruši, ka lauku MVU, galvenokārt, neattīstās tehnoloģiskās ekspertīzes, tirgus informācijas un kvalificētu strādnieku trūkuma dēļ.

Spriežot par izaugsmes iespējām, liela daļa aptaujāto uzņēmēju atzinuši, ka lauku reģionos attīstību veicinātu labvēlīgas regulējošās tiesiskās normas, piemēram, inovāciju ieviešanas atbalsts no valsts iestādēm. Tāpat trūkst pārliecība, ka reģionālajam tirgum ir potenciāls, kas attiecīgi sekmētu inovāciju adaptāciju un kvalificēta darbaspēka piesaisti, liecina Zemgales Plānošanas reģiona apkopotie dati.

Ņemot vērā inovāciju ieviešanas šķēršļu daudzveidību, atbalstam lauku MVU jābūt plašam un jāietver gan finansiāls, gan nefinansiāls atbalsts. Jauno tehnoloģiju ieviešana lauku MVU demonstrē vairākus ekonomiskus, vides un sociālekonomiskus ieguvumus, sekmējot uzņēmējdarbības konkurētspēju un veiktspēju.

Aptaujas dati liecina, ka galvenie ieguvumi no inovāciju ieviešanas ir uzlabota rentabilitāte, iziešana starptautiskā tirgū un jaunas mērķauditorijas sasniegšana, kā arī jaunu darbavietu radīšana. Uzņēmumi, kas ievieš inovācijas, gūst labumu no augstākas procesu efektivitātes, samazinātām ekspluatācijas izmaksām un mazākas ietekmes uz vidi.

Tieši jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai jeb INNOGROW mērķis.

Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos, informē pārstāve.

Ref: 225.000.103.880

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas