Valdība piešķir 600 000 eiro Covid-19 radītās ietekmes mazināšanai NVO atbalstam

Ministru kabineta sēdē ceturtdien, 21.janvārī, nolemts piešķirt 600 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta programmai Covid 19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 2021.gadā, informē Kultūras ministrija (KM).

Pandēmijas izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi radījuši un turpina radīt ekonomiskās sekas, kas skar ne tikai uzņēmējdarbības jomu, bet arvien vairāk sarežģī darbības nosacījumus NVO, lai sniegtu sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus, tostarp arī tādus, kas paredzēti Covid 19 krīzes seku mazināšanai.

NVO ir norādījušas uz vairākiem negatīvas ietekmes aspektiem, tādiem kā pakalpojumu pārtraukums vai nepieejamība specifiskām mērķa grupām, nevalstiskā sektora nodarbināto personu dīkstāve vai nodarbināto skaita samazināšana, projektu īstenošanas apturēšana, deleģējuma vai līdzdarbības līgumu saistību neizpilde, plānoto saimnieciskās darbības ienākumu būtisks samazinājums u.c., skaidro KM.

NVO nodrošina būtiskus pakalpojumus sabiedrības vajadzību risināšanai: brīvprātīgo koordinēšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu, sniedz sociālos pakalpojumus u.c., tāpēc tiek īstenota atbalsta programma Covid-19 radīto seku mazināšanai tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai.

Tādēļ programmas Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai ietvaros tiks piešķirts finansējums NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.

Aizvadītā gada 21.decembrī NVO atbalsta programmā tika izsludināts atklāts projektu pieteikumu konkurss, kas noslēdzās 18.janvārī. Konkursa komisija šobrīd izvērtē iesniegtos projektus, lai labākajiem no tiem piešķirtu finansējumu kopumā 564 000 eiro vērtībā; atbalsta programmas administrēšanai (atlīdzība programmas un projektu vadītājiem, projektu vērtēšanā nodarbinātajiem ekspertiem, un telpu nomas, komunālo pakalpojumu, telpu uzturēšanas, IT nodrošinājuma un atbalsta, sakaru pakalpojumu, arhivāra un transporta izmaksām, kā arī biroja precēm) paredzēti 36 000 eiro.

Atbalsts programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), atklāta projektu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu NVO projektu īstenošanai līdz 2021.gada 30.jūnijam. Konkursa pieteikumi vērtēti vairākos aspektos, būtiskākie no tiem: vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā, Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO darbībā iepriekš nav konstatēta neētiska rīcība, savā darbībā tā ievēro demokrātijas un labas pārvaldības pamatprincipus; vai NVO ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra.

Atbalsts netika sniegts tādām NVO, kas vēl tikai plāno uzsākt iniciatīvas vai darbības Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanā vai NVO, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, uzsver KM.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas