Valmieras dome atpirks īpašumu par 522 000

Valmieras dome ir nolēmusi pirkt trīs nekustamos īpašumus Rūpniecības ielā 1, Valmierā par zvērinātas tiesu izpildītājas piedāvāto cenu 522 000 eiro, informē domē.

Īpašums Rūpniecības ielā 1 ir bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorija, kurā ilgstoši netiek veikta saimnieciskā darbība. Pašvaldība īpašumu iegādājas, lai sekmētu saimniecisko darbību tās teritorijā un rūpētos par jaunu darbavietu radīšanu.

Pirkumu un ar to saistītos valsts budžeta maksājumus paredzēts finansēt no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz 2019.gada 23.martā pašvaldībā saņemto zvērinātas tiesu izpildītājas paziņojumu, ka SIA Biogazenergostroy Baltic piederošo trīs funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 1 atkārtota pirmā izsole ir atzīta par nenotikušu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 615.panta pirmo daļu paziņojumā zvērināta tiesu izpildītāja uzaicina Pašvaldību kā kreditoru paturēt sev nekustamos īpašumus Rūpniecības ielā 1 par nenotikušās izsoles sākumcenu 522 000 eiro.

Nekustamajam īpašumam ir veikta tehniskā apsekošana un tirgus vērtības noteikšana, kas ir atzīta robežās no 700 000 eiro līdz 900 400 eiro.

Pašvaldība lēmumu par īpašuma iegādi pieņēmusi atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.–2030.gadam un Attīstības programmā 2015.–2020.gadam noteiktajam. Rūpniecības ielā 1 plānots izveidot ražošanai piemērotu teritoriju, sakārtojot inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī, veicot citus teritorijas labiekārtojumus, lai nodrošinātu investīciju piesaisti.

Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Investīciju plānā paredzēti projekti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Darbības programmā Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām un 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām.

Šie projekti ietver Kauguru ielas pārbūvi, Eksporta ielas izbūvi, Dzelzceļa un Rūpniecības ielas un inženierkomunikāciju infrastruktūras pārbūvi, tostarp Rūpniecības ielā 1 ražošanas telpu un loģistikas infrastruktūras izbūvi.

Likums Par pašvaldībām nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas