Valsts fondēto pensiju shēmas plānos uzkrātais kapitāls audzis par 10,2%

Šā gada deviņos mēnešos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānos Latvijā uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par 10,2% jeb 334,8 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 3,61 miljardu eiro.

Līdz ar cenu pieaugumu Eiropas, ASV, kā arī pasaules akciju tirgū trešajā ceturksnī ieguldījumu plānu darbības rezultāti salīdzinājumā ar gada pirmajiem diviem ceturkšņiem turpināja uzlaboties. Gada pirmajos deviņos mēnešos aktīvo plānu ienesīgums bija robežās no -3,1% līdz +3,1%, sabalansētajiem plāniem tas bija no -1,6% līdz +0,1%, savukārt konservatīvajiem no -2,1% līdz +0,5%, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (47,3%) un parāda vērtspapīriem (44,5%). 54% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos un 38,5% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī septembra beigās veidoja 4,1%, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars – 0,7%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs saglabājās 2017.gada beigu līmenī un septembra beigās veidoja 711 milj. eiro jeb 19,7% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 412.,7 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 75 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 3,4 milj. eiro – akcijās, 33,1 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 14,7 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 172,1 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu ieguldījumiem 92% bija izvietoti Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, t.sk. lielākā daļa Luksemburgā, Īrijā un Lietuvā.

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 277 998 dalībnieki, t.sk. 65,6% bija pievienojušies obligātā kārtā.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas